Acquaintance Là Gì

acquaintance tức là gì, tư tưởng, những thực hiện và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm acquaintance giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acquaintance.

Bạn đang xem: Acquaintance là gì


Từ điển Anh Việt

acquaintance

/ə"kweintəns/

* danh từ

sự biết, sự phát âm biết

lớn have a good acquaintance with Vietnam: gọi biết rất rõ về Việt Nam

to have an intimate acquaintance with a subject: hiểu biết tường tận một vấn đề

sự quen, sự thân quen biết

to make acquaintance with somebody; khổng lồ make someone"s acquaintance: có tác dụng quen thuộc với ai

((thường) số nhiều) bạn quen

an old acquaintance: một tín đồ thân quen cũ

a man of many acquaintances: một bạn quen biết nhiều

bowing (nodding) aquaintance

người quen sơ sơ

khổng lồ drop an aquaintance

bỏ rơi một fan quen, lờ một tín đồ quen

to scrape acquaintance with somebody

núm làm cho thân quen bằng được cùng với ai

speaking acquaintance

(xem) speaking

to lớn strike up an aquaintance

(xem) strike


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ mới hằng ngày, luyện nghe, ôn tập và khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Tiểu Sử Btv Quang Minh Vtv, Trần Quang Minh (Biên Tập Viên)


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô kiếm tìm tìm cùng để thoát khỏi.Nhập trường đoản cú nên kiếm tìm vào ô tìm kiếm tìm và xem các từ bỏ được lưu ý hiển thị dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm di chuyển giữa các từ bỏ được nhắc nhở.Sau kia dìm (một lượt nữa) để xem cụ thể tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tra cứu vào ô tìm kiếm với xem những tự được gợi nhắc hiển thị dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy tự bạn có nhu cầu tìm vào list gợi nhắc,lúc đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau nhằm hiển thị trường đoản cú đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*