Afraid Là Gì

Nghĩa thông dụng nhất của từ "afraid" là nghĩa mà tôi vừa chỉ dẫn vào ví dụ bên trên - đó là Lúc chúng ta muốn nói với ai đó một cách lịch sự một điều gì đó có thể khiến người cơ buồn tốt thất vọng tuyệt khó chịu hoặc lo lắng.Về mặt ngữ pháp thì chúng ta có thể nói:"I"m afraid that there are at least seven ways HOẶC...

Bạn đang xem: Afraid là gì

"I"m afraid there are at least seven ways" - mà ko dùng từ "that".Chúng ta thường nghe thấy từ "afraid" với nghĩa này trong tiếng Anh nói - spoken English.Một nghĩa thông dụng khác của "afraid" là "lớn be frightened" - sợ, lo sợ.Nhưng cần chú ý là tính từ "afraid" ko thể dùng nlỗi bổ ngữ mang đến danh từ, tức là ko bao giờ đứng trcầu danh từ trong tiếng Anh, vì thế chúng ta ko thể nói về "an easily afraid person". Afraid ko được dùng nlỗi vậy vào tiếng Anh.Mà cố gắng vào đó chúng ta có thể nói :"He"s an easily frightened person" giỏi 1-1 giản rộng chúng ta có: "He"s easily frightened.""He"s afraid of something" - ví dụ : He"s afraid of spiders."He"s afraid lớn vì something" - ví dụ: He"s afraid khổng lồ ask for help. "He"s afraid of doing something" - ví dụ: He"s afraid of flying.

Xem thêm: Cách Chơi Zac Jungle Mùa 9 2019, Guide Zac Mùa 10

Cách dùng ít thông dụng rộng của tính từ "afraid" là khi nó được dùng thế vì nói "yes" hay "no"."Afraid" + not... được dùng với nghĩa là "no"And "Afraid" + so... được dùng với nghĩa là "yes".Đây là một ví dụ về cách dùng "afraid" với nghĩa là "no":A: Are you doing anything nice this weekover, Femi?F: I"m afraid not, I have to work - I need the money!Hay Lúc một ai đó gọi điện thoại tới và người mà họ muốn nói chuyện với không có ở đó:A: Could I speak khổng lồ Sun Chen please?B: I"m afraid not, he"s not available at the moment. Would you like to lớn leave a message?Còn trên đây là một ví dụ về cách dùng "afraid" với nghĩa là "yes":A: Are you leaving now, Yvonne?Y: I"m afraid so, I have sầu lớn be trang chính by 9 o"clock.Tóm lại, chúng ta có thể dùng "afraid" trong những cách thức sau đây:Trcầu hết là để nói với ai một cách lịch sự một điều gì có thể khiến họ thất vọng.Kế đến là nghĩa 1-1 giản: "frightened" - sợ, lo sợ.Thứ ba là để nói "yes" lúc chúng ta nói "I"m afraid so" - và nói "no" Lúc chúng ta nói "I"m afraid not".
Vòng thi xác định motoavangard.com cấp Quận/Huyện khối TH và trung học cơ sở và cấp Trường khối trung học phổ thông năm học 2021-2022 0Ngày 0Giờ 0Phút
*

*


BTC CÔNG BỐ DANH SÁCH VINH DANH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KỲ THI CẤPhường TRƯỜNG CUỘC THI motoavangard.com NĂM HỌC 2021-2022

BTC thông báo mở Trải nghiệm thi cấp Quận/Huyện khối TH và THCS và Cấp trường khối THPT
*

Hướng dẫn tổ chức thi cấp Quận/Huyện đối ...