PET (B1) GRAMMAR TEST 02

Choose the best answer lớn complete each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a cthua thảm meaning to lớn the original one.

Bạn đang xem: Pet (b1) grammar test 02


Câu 1: ASEAN remains ready khổng lồ further cooperate with _______ United Nations in the ongoing humanitarian efforts for the victims of Cyclone Nargis in Myanmar.

A. a

B. an

C. the

D. Ø


Giải bỏ ra tiết:

Giải thích: The United Nations: Liên Hợp Quốc.

Tạm dịch: ASEAN sẵn sàng chuẩn bị hợp tác không dừng lại ở đó với Liên Hợp Quốc trong các cố gắng nỗ lực nhân đạo sẽ diễn ra cho những nạn nhân của Cyclone Nargis sinh sống Myanmar.

Chọn C


Câu 2: _______ UN leaders appreciate the tư vấn, cooperation and leadership that ASEAN has shown in helping the victims of disasters.

A. A

B. An

C. The

D. Ø


Giải đưa ra tiết:

Giải thích: “The” đứng trước danh từ xác định; có một thành viên của một đội nhóm fan nhất định.

Tạm dịch: Những bên chỉ huy của Liên Hợp Quốc Review cao sự cỗ vũ, hợp tác ký kết và sự chỉ đạo nhưng ASEAN đã biểu đạt trong vấn đề giúp đỡ nạn nhân của những tồi tệ.

Chọn C


Câu 3: ASEAN also works for the _______ of peace and stability in the region.

A. promote

B. promotion

C. promotional

D. promoter


Giải chi tiết:

Giải thích:

promote (v): xúc tiến, đẩy mạnh

promotion (n): sự thăng tiến, sự đẩy mạnh

promotional (adj): nằm trong quảng cáo

promoter (n): tín đồ tổ chức, bạn tài trợ

Sau mạo từ bỏ “the” nên danh tự.

Tạm dịch: ASEAN cũng thao tác để liên quan sự độc lập cùng bình ổn trong khoanh vùng.

Chọn B


Câu 4: The Association of Southeast Asian Nations, commonly referred lớn as ASEAN, is a geo-political và _______ organization.

A. economy

B. economic

C. economics

D. economical


Giải đưa ra tiết:

Giải thích:

econony (n): sự huyết kiệm

economic (adj): về khiếp tế

economics (n): ngành kinh tế học

economical (adj): tiết kiệm chi phí (đầu tư chi tiêu, thời gian)

Trước danh tự “organization” yêu cầu dùng tính trường đoản cú.

=> economic organization: tổ chức triển khai về tởm tế

Tạm dịch: Hiệp hội những tổ quốc Khu vực Đông Nam Á, hay được call là ASEAN, là một trong tổ chức triển khai về địa chính trị và tài chính.

Chọn B


Câu 5: ASEAN was founded on 8 August, 1967 with five : Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines.

A. members

B. competitors

C. leaders

D. statesmen


Giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

thành viên (n): thành viên

competitor (n): fan đối đầu, đối thủ

leader (n): bạn lãnh đạo

statesman (n): công ty thiết yếu trị gia

Tạm dịch: ASEAN được ra đời vào trong ngày mùng 8 thnags 8 năm 1967 gồm năm thành viên: xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan, In-đô-nê-si-a, Ma-lai-sia, Sing-ga-page authority và Phi-lip-pin.

Chọn A


Câu 6: ASEAN is an organization on the Southeast Asian region that aims to lớn _______ economic growth, social progress, và cultural development.

A. tài khoản

B. include

C. accelerate

D. respect


Giải chi tiết:

Giải thích:

trương mục (v): lý giải cho/ phá hoại chiếc gì

include (v): bao gồm

accelerate (v): làm cho tăng nhanh

respect (v): tôn kính, kính trọng

Tạm dịch: ASEAN là một tổ chức triển khai nghỉ ngơi khu vực Khu vực Đông Nam Á nhằm mục đích mục tiêu ảnh hưởng kinh tế tài chính, trở nên tân tiến xã hội cùng cách tân và phát triển văn hóa truyền thống.

Chọn C


Câu 7: The Association of Southeast Asia which consists of 10 countries located in Southeast Asia was _______ on August 8, 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, & Đất nước xinh đẹp Thái Lan.

A. found

B. founded

C.

Xem thêm: Cách Chơi Lan Cho Người Mới Chơi, Những Sai Lầm Của Người Mới Chơi Lan

invented

D. discovered


Giải chi tiết:

Giải thích:

find - found – found (v): tìm kiếm thấy, quan sát thấy

lớn be founded on: được thành lập…

invent (v): sáng tạo, sáng chế

discover (v): thăm khám phá

Tạm dịch: Thương Hội Đông Nam Á bao gồm 10 nước nằm trong Quanh Vùng Khu vực Đông Nam Á với được thành lập vào trong ngày 8 tháng 8 năm 1967 bởi vì Indonesia, Ma-lay-sia, Phi-lip-pin, Sing-ga-po với Vương Quốc Của Những Nụ cười.

Chọn B


Câu 8: The aims of the Association of Southeast Asia include the evolvement of economic growth, social progress, cultural development aý muốn its members, & the promotion of regional peace.

A. goals

B. organizations

C. missions

D. plans


Giải chi tiết:

Giải thích:

aims (n): phương châm, mục đích

goals (n): mục đích/ size thành

organizations (n): tổ chức, cơ quan

missions (n): sđọng mệnh

plans (n): kế hoạch

=> aims = goals

Tạm dịch: Mục đích của Hiệp hội những giang sơn Đông Nam Á bao hàm shop cách tân và phát triển tài chính, văn minh thôn hội, cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống giữa các member cùng bức tốc tự do vào Khu Vực.

Chọn A


Câu 9: The ASEAN Free Trade Area (AFTA) is an agreement by the thành viên nations of ASEAN concerning local manufacturing in all ASEAN countries.

A. progressing

B. producing

C. combining

D. aiming


Giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

manufacturing (n): sự sản xuất

progressing : tân tiến, đi lên

producing: cung cấp, chế tạo

combining: kết hợp, pân hận hợp

aiming: mục đích, mục tiêu

=> manufacturing = producing

Tạm dịch: Khu vực thương thơm mại thoải mái ASEAN (AFTA) là sự thỏa hiệp thân các nước thành viên ASEAN tương quan mang lại sản xuất nội địa ngơi nghỉ tất cả những nước ASEAN.

Chọn B


Câu 10: ASEAN has planned equitable economic development & reduced poverty and _______ disparities in year 2020.

A. socio-politic

B. socio-cultural

C. socio-linguistic

D. socio-economic


Giải đưa ra tiết:

Giải thích:

socio-politic (n): thiết yếu trị buôn bản hội

socio-cultural (n): văn hóa truyền thống xã hội

socio-linguistic (n): ngữ điệu xã hội

socio-economic (n): tài chính xóm hội

Tạm dịch: ASEAN đang lên kế hoạch trở nên tân tiến kinh tế một bí quyết công bình với giảm nghèo và chênh lệch vào tài chính xã hội năm 20trăng tròn.

Chọn D


Câu 11: The Governments of ASEAN have paid special attention _______ trade.

A. khổng lồ

B. on

C. for

D. with


Giải đưa ra tiết:

Giải thích: pay attention khổng lồ (v): chăm chú đến

Tạm dịch: nhà nước những nước trực thuộc ASEAN vẫn chú trọng cho ngoại tmùi hương.

Chọn A


Câu 12: The goal the ASEAN Vision 20đôi mươi aims _______ creating a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region.

A. for

B. on

C. at

D. up


Giải chi tiết:

Giải thích: alặng at: mục đích có tác dụng gì

Tạm dịch: Mục tiêu trước mắt của ASEAN năm 20đôi mươi là hướng về mục đích tạo thành một một Khu Vực kinh tế ASEAN ổn định, an khang cùng đối đầu cao.

Chọn C


Câu 13: _______ the firemen arrived to lớn help, we had already put out the fire.

A. Until

B. No sooner

C. By the time

D. After


Giải chi tiết:

Giải thích:

Until: cho tới khi

No sooner.. than: ngay khi... thì...

By the time: khi

After: sau khi

Công thức: By the time + S + Ved/ V2, S + had Ved/ V3

Tạm dịch: Lúc bộ đội cứu vớt hỏa mang lại giúp chúng tôi vẫn dập tắt ngừng vụ cháy nổ.

Chọn C


Câu 14: I have earned my own living _______ I was seven.

A. since

B. when

C. while

D. as soon as


Giải chi tiết:

Giải thích:

Since: Tính từ lúc khi

When: khi

While: trong khi

As soon as: ngay khi

Công thức: S + have/ has Ved/ V3 + SINCE + S + Ved/ V2

Tạm dịch: Tôi đã trường đoản cú tìm sinh sống từ bỏ khi tôi 7 tuổi.

Chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát