AVID LÀ GÌ

Dad had been a faithful husband, a devoted Latter-day Saint, an avid Scouter, and a wonderful father.

Bạn đang xem: Avid là gì


Cha là một trong những tín đồ ông xã trung thành, một Thánh Hữu Ngày Sau tận trung khu, một huynh trưởng Hướng Đạo Sinh lành mạnh và tích cực, và một người thân phụ tuyệt vời và hoàn hảo nhất.
According lớn The Times-Herald of Newport News, Virginia, “an avid disco dancer might dance all night to a hit song without noticing any more about the music than the pulsating beat và the hook line, a musician’s term for a catchy phrase that’s repeated frequently.”
Báo Times-Herald trên Newport News, tiểu-bang Virginia, có viết nlỗi sau: “Một người dancing điệu “disco” có thể khiêu vũ xuyên suốt đêm với cùng 1 phiên bản nhạc lừng danh nhưng ko cần để ý cho nhạc, chỉ cần nghe nhịp đập với một câu thiết yếu như thế nào đó thường lập đi lập lại vì chưng nhạc-sĩ”.
Alexander remained an avid reader throughout his life, having a special passion for Homer’s writings.
In this example, the 25-34 segment of News Junkies và Avid Readers accounts for the vast majority of revenue và has the highest conversion rate.
Trong ví dụ này, phân đoạn 25-34 Người nghiện tại tin tức & Người gọi vui chơi giải trí chiếm nhiều phần lợi nhuận và bao gồm Phần Trăm thay đổi cao nhất.
For example, rather than reaching the Sports Fans affinity audience, a running shoe company may want to lớn reach Avid Marakhông lớn Runners instead.

Xem thêm: Ngưỡng Cửa Là Gì ? Ngưỡng Cửa Có Thể Chiêu Tài Tránh Hung Không?


Ví dụ: cố kỉnh bởi tiếp cận đối tượng người tiêu dùng chung sở thích là Người ngưỡng mộ thể dục, công ty chế tạo giày chạy cỗ rất có thể ước ao tiếp cận Người ưa thích chạy con đường nhiều năm sửa chữa thay thế.
Byrom, who was an avid collector of books, declined the offer but after his good frikết thúc, Robert Thyer, became Librarian in 1732, frequently acted as an agent for the library, purchasing books at London auctions.
Byrom, một người thích tham khảo sách, đang lắc đầu lời kiến nghị nhưng mà sau thời điểm người chúng ta tốt của ông, Robert Thyer, thay đổi thủ thư vào khoảng thời gian 1732, tiếp tục có tác dụng đại lý phân phối mang lại thỏng viện, mua sách tại những cuộc chiến giá sinh sống London.
It is less known that the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, was an avid thành viên of the Fabian Society in the early 1930s.
Nhà thành lập ra nước Pakisrã, Muhammad Ali Jinnah, cũng là member hội Fabian vào trong thời gian đầu của thập niên 1930.
This report also provides details for isolation of TMAH as its pentahydrate, noting the existence of a trihydrate, và emphasizes the avidity which even the former exhibits for atmospheric moisture & carbon dioxide.
Báo cáo này cũng cung ứng cụ thể mang lại việc cô lập TMAH nlỗi pentahydrat của chính nó, suy xét sự sống thọ của một trihydrat, với nhấn mạnh tính thuận tiện trong cả những người trước đó miêu tả mang đến độ ẩm khí quyển với cacbon dioxit.
Hence, such an individual is a diligent student of the Bible và an avid reader of the Watchtower & Awake!