Bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai

Các bài tập về nhị thức Newton là bài toán quan trọng trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Chuyên đề này giúp học sinh nắm chắc dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong khai triển lũy thừa thông qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

\({P_n} = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1\)

2. Chỉnh hợp:

\(A_n^k = \frac{{\left( {n - k} \right)!}}{{k!}} = n.(n - 1)...(n - k + 1)\)

3. Tổ hợp:

\(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}} = \frac{{n.(n - 1)...(n - k + 1)}}{{k!}}\)

*) Tính chất: \(C_n^k = C_n^{n - k}\)

\(C_n^k + C_n^{k + 1} = C_{n + 1}^{k + 1}\)

4. Công thức Newton:

\({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k} {a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^n{b^n}\)

\({\left( {a - b} \right)^n} = {\left( { - 1} \right)^n}\sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k} {a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} - C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n{b^n}\)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh hợp tổ hợp.

Xem thêm: What Is The Meaning Of "" Irl Là Gì ? Viết Tắt Và Slang Trong

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn đẳng thức, chứng minh biểu thức.

*
*
*

Dạng 3: Xác định hệ số, số hạng trong khai triển lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay