Bài tập phương trình tiếp tuyến lớp 11 nâng cao

... của ( C )biết tiếp tuyến // với y= 6x-1 B, biết tiếp tuyến với 129y x= + Bài 10 cho hàm số( C ) y=f(x)=3 23 2x x + viết pttt của ( C )biết tiếp tuyến i qua A( )1, 2 Bài 11 cho hàm ... +tìm tiếp tuyến với ( C ) có hệ số góc nhỏ nhất Bài7 cho hàm số y=f(x)=3 2113x mx x m + tìm tiếp tuyến với ( C ) có hệ số góc nhỏ nhất Bài 8 cho hàm số y=f(x)=3 23 9 3x x x+ + Cmr tiếp ... Bài tập tự luận về phơng trình tiếp tuyến Bài1 : Cho hàm sốy=3 23 2x x +viết pttt () của (C )a/ Tại điểm M (1,0...

Bạn đang xem: Bài tập phương trình tiếp tuyến lớp 11 nâng cao


*

*

*

*

*

... BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG LỚP 10 NÂNG CAO Bài 1. giải các phương trình sau :a) 3x2+2/4x-1 = x+3 b) x2+-3x+2/3 = 2x -1 c) 3x2+2/4x ... +2x-3= x2-2x+3x)|x4+2x2-1|-3x+1=x2+2x-3y)|2x4-2x2+x-1|= x2+2x-3 . Bài 2. giải và biện luận các phương trình sau:a) x+2m-1=0b) x+m-3=2-2mc) mx-m+3=m-2d) (m-2)x+3m+1=0e) (m+1)x-2mx+m-2=0f)...

Xem thêm: Top 14 Trò Chơi Truyền Điện


skkn nhận dạng nhanh và phương pháp giải bài tập tương tác gen nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy sinh học 12


... thi trắc nghiệm, Tài liệu học tập Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10 - NTP - Hoa L A 1 TUYỂN CHỌN 100 BÀI PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH Onbai.org ... tập Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10 - NTP - Hoa L A 5 49) Cho hệ phương trình: 1b;bn1bxnxn1i2in1ii>=−+=∑∑== .CMR:Hệ phương trình ... eBook, ðề thi trắc nghiệm, Tài liệu học tập Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10 - NTP - Hoa L A 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH 1) 1x.520xx9x14x522+=−−−−+...
... thẳng đà cho có phương trình tham số:231 5x ty tz tỡ= -ùùùù=ớùù=- +ùùợHoặc phương trình chính tắc:2 11 3 5x y z- += =-Từ phương trình chính tắc suy ra phương trình tổng ... Bài tập 1 trang 91: Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc và tổng quát của các đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:a) Đi qua điểm ( 2; 0; -1) và có véc tơ chỉ phương (-1; ... =ùợcó một véc tơ chỉ phương: 1 1 1 1 1 1;1 5 5 2 2 1uổ ử- -ữỗữ= =ỗữỗữỗ- -ố ứr(4; 7; 3)- - Bài tập 1 trang 91: Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc và tổng...