Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Có Đáp Án Unit 1

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông

motoavangard.com xin trình làng mang lại những quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends có đáp án chi tiết, tinh lọc. Tài liệu bao gồm 23 trang tất cả 60 câu hỏi trắc nghiệm cực tốt bgiết hại công tác sgk Tiếng Anh 8. Hi vọng cùng với cỗ thắc mắc trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 1 có đáp án này sẽ giúp đỡ các bạn ôn luyện kỹ năng nhằm đạt công dụng cao trong bài xích thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh 8 sắp tới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án unit 1

Tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 1 tất cả đáp án: My Friends tất cả đều câu chữ sau:

A/ Phonetics và Speaking tất cả 15 thắc mắc trắc nghiệm

B/ Vocabulary and Grammar bao gồm 15 thắc mắc trắc nghiệm

C/ Reading có 15 thắc mắc trắc nghiệm

D/ Writing gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm

Mời quí bạn đọc cài đặt xuống giúp xem khá đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 1 tất cả đáp án: My Friends:

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 8

Unit 1: My Friends

A. Phonetics và Speaking

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question : 1

A. photograph

B. enouph

C. althouph

D. lauph

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C là âm câm những giải đáp còn sót lại vạc âm là /f/

Question : 2

A.introduce

B. lift

C. silly

D. right

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án D phân phát âm là /aɪ/ những lời giải còn lại phạt âm là /ɪ/

Question : 3

A. grocery

B. blond

C. sociable

D. photograph

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án sót lại vạc âm là /əʊ/

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question : 4

A. planet

B. curly

C. lucky

D. extreme

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án D trọng âm thứ 2, các câu trả lời sót lại trọng âm lắp thêm 1

Question : 5

A. principle

B. sociable

C. introduce

D. humorous

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C trọng âm máy 3, các giải đáp sót lại trọng âm thiết bị 1

Question : 6

A. public

B. exchange

C. carry

D. friendly

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B trọng âm thứ hai, các giải đáp còn sót lại trọng âm trang bị 1

Question : 7

A. public

B. humorous

C. lucky

D.under

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B phân phát âm là /ju/ các câu trả lời còn sót lại vạc âm là /ʌ/

Question : 8

A. friend

B.enough

C. planet

D.extremely

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phân phát âm là /e/ các đáp án còn lại vạc âm là /ɪ/

Question : 9

A. sociable

B.carry

C. Mercury

D.curly

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phát âm là /ʃ/ các câu trả lời sót lại phạt âm là /k/

Question : 10

A. kitchen

B.check

C.character

D. watch

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C vạc âm là /k/ các giải đáp còn lại phạt âm là /tʃ/

Question : 11

A. enough

B. planet

C. silly

D. cousin

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A trọng âm thứ hai, các đáp án sót lại trọng âm sản phẩm 1

Question : 12

A. grocery

B. encounter

C. advantage

D. commercial

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A trọng âm lần đầu tiên, các đáp án còn sót lại trọng âm thiết bị 2

Question : 13

A. photograph

B. principle

C. interview

D. employee

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án D trọng âm máy 3, các giải đáp còn lại trọng âm thiết bị 1

Question : 14

A. extreme

B. enough

C. listen

D. convey

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C trọng âm lần đầu tiên, những lời giải còn sót lại trọng âm sản phẩm 2

Question : 15

A. character

B. extremely

C. sociable

D. grocery

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án B trọng âm thứ 2, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 1

B. Vocabulary & Grammar

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question : 1

Let ________ stay at home và watch TV.

A. we

B. our

C. us

D. ours

Đáp án: C

Giải thích:let us = let’s + V: rủ nhau thuộc làm cái gi.

Dịch: Chúng ta cùng ở trong nhà xem TV đi.

Question : 2

The show is _____ for us lớn see.

A. enough interesting

B. very interesting

C. interesting enough

D. interesting

Đáp án: C

Giải thích:kết cấu be adj enough for sb to lớn V: đầy đủ...nhằm ai đó làm gì

Dịch: Buổi diễn đạt tương đối đáng xem.

Question : 3

“How are you?” “___________”

A. I’m a student.

B. I’m fine, thanks. And you?

C. I’m eleven.

Xem thêm: Bảng Ngọc Thresh Mùa 10: Hướng Dẫn Cách Chơi Thresh Mua 6, Thresh Guide Mùa 9

D. I live sầu in Hanoi.

Đáp án: B

Giải thích:Câu hỏi hỏi về sức khỏe bắt buộc câu vấn đáp yêu cầu về sức mạnh.

Dịch: “Quý khách hàng khỏe khoắn không?” “Mình khỏe mạnh, cảm ơn cậu Còn cậu thì sao?”

Question : 4

I dedemo ___________ with weird people.

A. communicating

B. relaxing

C. joining

D. minding

Đáp án: A

Giải thích:communicate with sb: tiếp xúc với ai Dịch: Tôi rất ghét nói chuyện cùng với mấy bạn kì viên.

Question : 5

What vày you and your friends often ___________ at không tính tiền time?

A. go

B. do

C. get

D. have

Đáp án: B

Giải thích:What…do…? Câu hỏi làm cho gì

Dịch: Bạn và bạn bè hay làm cái gi vào thời hạn rảnh?

Question : 6

I _______ home once a week lớn tell my parents I"m okay.

A. rang B. had rung C. ring D. have rung

Đáp án: C

Giải thích:câu bao gồm trạng tự chỉ cường độ liên tục “once a week” đề nghị cồn từ chia hiện tại đơn.

Dịch: Tôi hotline điện về công ty 1 lần 1 tuần để báo với mái ấm gia đình bản thân vẫn ổn định.

Question : 7

– “_____________?” – “I’m six years old.”

A. How old are you?

B. How are you?

C. How old you are?

D. Hello.

Đáp án: A

Giải thích:Câu vấn đáp vấn đáp về tuổi yêu cầu thắc mắc nhằm hỏi về tuổi là “How old are you?”

Dịch: “Quý Khách từng nào tuổi?” “Mình năm nay 6 tuổi.”

Question : 8

Would you lượt thích __________ a cartoon with us tonight?

A. lớn watch

B. watch

C. watching

D. watches

Đáp án: A

Giải thích:Giải thích: cấu trúc would you lượt thích lớn V? Dùng nhằm mời ai đó làm những gì.

Dịch: Cậu có muốn đi xem hoạt hình cùng với công ty chúng tôi tối ni không?

Question : 9

What is your favorite ___________ activity?

A. cultural

B. leisure

C. hooked

D. addicted

Đáp án: B

Giải thích:leisure activity: hoạt động giải trí

Dịch: Hoạt cồn vui chơi giải trí ưa thích của người sử dụng là gì?

Question : 10

How old __________ she?

A. are

B. is

C. am

D. was

Đáp án: B

Giải thích:Giải thích: Chủ ngữ “she” đi cùng với động từ bỏ “khổng lồ be” tương ứng là “is”

Dịch: Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?

Question : 11

Hello, Bing. This is Erik and this is Will. ………… are doctors.

A. he

B. she

C. they

D. me

Đáp án: C

Giải thích:To be là “are” bắt buộc nhà ngữ số những là “they”