Bald là gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Bald là gì

The "reformist platform" carried the day, but this was like grafting hair on to a head which remained just as bald underneath.
Bald"s first efforts involved increasing housing accommodation, removing ash pits & sweeping of streets at the trustees expense.
Because bald imperatives are very unmarked in this work setting, other directives are marked & evoke negative sầu or perverse reactions from workers.
The more interesting question concerns the theorist who thinks that over some middle range, it is neither tr ue nor false that someone is bald.
Figurines without headgear usually appear to be bald, although incisions on the rear of several heads may represent hair; painted elements also may once have sầu been present.
Now you are blind, your eyes plucked out, now with your locks shorn you are bald yet if they grow again, you are redeemed!
The most frequent example of this type of adjective sầu is calvo "bald", in contexts where it is paired with estar lớn avoid the implication that it is an inherent characteristic.
Các cách nhìn của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*

khổng lồ accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về bài toán này

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |