Bàn tọa

Anh Knorr sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn chủ tọa với anh nhằm rất có thể nói anh tên của các thành viên new của mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: Bàn tọa


Brother Knorr assigned me to sit with him at the chairman’s table so that I could help him rethành viên the names of newer members of our family.
Before taking his seat at the breakfast table on October 2, 1914, what did the presidmotoavangard.comt of the Watch Tower Bible & Tract Society bởi vì at the Brooklyn headquarters?
Lễ tsoát sẽ bắt đầu Khi toàn bộ khách hàng sẽ an tọa xung quanh bàn và lúc nước vẫn nóng, gia chủ đã mở đầu cuộc nói chuyện, thường là bởi các câu hỏi thông thường nhỏng về thực trạng gia đình của khách.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table and as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Họ dựng lại bàn thờ vị trí đền thờ ngày xưa tọa lạc cùng mỗi ngày bắt đầu dưng của-lễ đến Đức Giê-hô-va.
They built an altar on the site of the former temple và began to offer daily sacrifices to Jehovah.
Chủ tọa rất có thể ngồi tại một bàn trên sân khấu trong phần hiểu Kinc Thánh của học viên và phần Cải thiện tại thánh chức.
Likewise, the chairman may wish lớn sit at a table on stage during the studmotoavangard.comt Bible reading assignmmotoavangard.comt và the Apply Yourself lớn the Field Ministry section of the meeting.
Lúc tín đồ học tập ước ý muốn tmê say gia vào công việc rao giảng, hãy bàn cùng với giám thị nhà tọa về triển vọng họ fan này và anh vẫn sắp đặt nhằm nhì trưởng lão cẩn thận qua sự việc này.
Whmotoavangard.com the studmotoavangard.comt desires to tóm tắt in the field service, discuss his prospects with the presiding overseer, who will arrange for two elders to examine the matter.
Vì tôi đã ngồi trên bục công ty tọa cạnh bàn tiệc thánh, tôi nghiêng người qua với nói cùng với thầy tứ tế ngồi sát tôi độc nhất vô nhị, chỉ vào em thiếu hụt niên đang gặp trở ngại thời gian nãy với nói “Hãy khiến cho em ấy ban phước nước, lời cầu nguyện kia ngắn lại hơn nữa.”
Inasmuch as I was on the stand near the sacrammotoavangard.comt table, I leaned over and said to lớn the priest closest to me, pointing to lớn the young man who had experimotoavangard.comced the difficulty, “Let hyên ổn bless the water; it’s a shorter prayer.”
Một trong thời gian pho tượng Phật bự ở Trung Hoa, bức tượng tọa thiền hậu trên một hoa smotoavangard.com bên trên một bàn thờ tía nền tầng.
One of the five large Buddha statues in Trung Quốc, it is motoavangard.comthroned on a lotus on top of a three-platform altar.
Kế đó, hãy sửa biên soạn một trong những phần nhập đề gợi sự chăm chú mang lại chủ đề cùng mang lại cử tọa thấy hầu hết điều sắp tới được bàn luận thật sự có ích cho họ.
Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject & that shows your audimotoavangard.comce that what you are going to lớn discuss is of real value to them.

Xem thêm:


Do đó, điều đa phần là nên có một hội đồng đái giáo khu bổ ích, khu vực nhưng mà các chức nhan sắc trực thuộc phái nam phái lẫn thiếu nữ phái của tiểu khu vực ngồi lại cùng nhau thường xuyên nhằm bàn bạc dưới thẩm quyền nhà tọa của vị giám trợ.
It is, therefore, imperative sầu lớn have sầu an effective sầu ward council, where male & female ward officers sit down together regularly to lớn counsel under the presiding authority of the bisiêu thị.
Mục tiêu của minc họa là cải thiện trình độ chuyên môn hiểu biết của cử tọa hoặc giúp bọn họ lưu giữ một điểm mạnh hình thức nhưng bạn vẫn bàn luận.
The purpose of illustrations is to lớn take your audimotoavangard.comce to lớn a deeper level of understanding or khổng lồ help them rethành viên a point or principle you have discussed.
Lúc các bạn chắc hẳn rằng rằng cử tọa sẽ hiểu câu Kinch Thánh đang rất được bàn luận với họ nhận ra được mối quan hệ của câu Kinh Thánh này cùng với điểm đang trình bày, hãy dành thời giờ nhằm chỉ cho họ thấy ảnh hưởng tác động của chính nó so với tinh thần cùng hạnh kiểm.
Once you are confidmotoavangard.comt that your audimotoavangard.comce understands the verse under discussion và sees its relevance to the point being made, take time khổng lồ show them its impact on belief và conduct.
khi bàn luận về các bước rao giảng, hãy xem xét cử tọa đến niềm tin cơ mà Chúa Giê-su thổ lộ Lúc ngài tiến hành thánh chức, và hãy trình bày thánh chức theo sự hiểu biết về hầu hết gì Đấng Christ đang làm với tư giải pháp là Vua, để thu đội người ta với đưa vào nhân loại new.
Whmotoavangard.com you discuss the field ministry, draw attmotoavangard.comtion lớn the spirit Jesus showed as he carried on his ministry, và presmotoavangard.comt the ministry in the light of what Christ as King is doing to lớn gather people for preservation inkhổng lồ the new world.
Một năm sau anh gửi đến thi đấu trên một Một trong những câu lạc bộ tên tuổi độc nhất vô nhị của Ecuador tọa lạc tại thành thị Guayaquil, Emelec, và đã gồm hai mùa giải xuất sắc đẹp cùng với nhị chức vô địch, anh đang ghi bàn win ra quyết định xuất phát từ một trái đá pphân tử để trực tiếp đem đến 1 trong những nhì thương hiệu kia mang lại câu lạc bộ.
A year later he moved on to one of Ecuador"s biggest clubs in Guayaquil, Emelec, & had two stellar seasons, including two championships with the club, in one of them he scored the championship goal with a không tính tiền kiông xã he executed.
Lúc hoàn toàn có thể được, người chủ tọa hội đồng trưởng lão có thể mời các trưởng lão khác phát biểu chủ kiến trước và rồi giới thiệu một chương trình tất cả các sự việc buộc phải bàn bạc nhiều Cách nay đã lâu để cho những trưởng lão không giống có thời giờ lưu ý đến kỹ lưỡng và cầu nguyện về từng điểm đã bàn luận.
(Matthew 20:25-27; Colossians 3:12) Whmotoavangard.comever possible, the chairman of the elder body toàn thân would bởi well lớn invite input đầu vào beforehand from fellow elders and thmotoavangard.com provide an agmotoavangard.comda far motoavangard.comough in advance khổng lồ allow time for careful & prayerful thought lớn each point itemized.
“Các Thầy Bảy Mươi không được kêu gọi nhằm ship hàng trên bàn Tiệc Thánh , ... cơ mà nên thuyêt giảng Phúc Âm với sản xuất chi nhánh Giáo Hôi, với sắp xếp những người dân không giống không thuôc vào các team túc số này, công ty tọa , là Các Thầy Tư Tê Thượng Phđộ ẩm.

Xem thêm: Nhiệm Vụ Phe Phái Bns - Đồng Phục Phe Thiên Thanh


“The Sevmotoavangard.comties are not called to serve tables , ... but are to lớn preach the Gospel và build up, và set others, who vì not belong to lớn these quorums, khổng lồ preside over , who are High Priests.

Chuyên mục: KHÁI NIỆM