Bất Giác Là Gì

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Ngài Mã Minh Bồ Tát Tạo Luận - Sa Môn Thích Thiện tại Hoa Lược Dịch Và Lược Giải
LUẬNĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCHNGHĨA VÀ LƯỢC GIẢINgài Mã Minch Bồ Tát tạo Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch với lược giải Giảng lần lắp thêm nhứt trên Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 mon 9 năm Tân Sửu (1110 61)

BÀI THỨ NĂM

MỤC LỤC

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (không giác ngộ: mê)a.Nói về Tam tế1. Nghiệp tướng (Vọng động)2. Chuyển tướng tá (Tâm rõ ràng, trực giác)3. Hiện tướng (Chình ảnh bị phân biệt)b.Nói về lục thô1. Trí tướng mạo (Vọng thức phân biệt)2. Tương tục tướng mạo (Vọng niệm tương tục)3. Chấp thủ tướng (Chấp sự vật)4. Kế danh trường đoản cú tướng (Chấp danh tự)5. Khởi nghiệp tướng (chế tác nghiệp)6. Nhiệp hệ khổ tướng mạo (thọ, quả)c.Nói về nhị Tướng1. Đồng (đồng phiên bản chất)2. Khác (khác hình tướng)

BÀI THỨ NĂMCHƯƠNG THỨ BA


PHẦN GIẢI THÍCH

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC"

CHÁNH VĂN

Do không thật biết pháp "Crộng như" bắt buộc trung tâm bất giác (mê) nổi lên, tức khắc khởi vọng niệm (sanh tướng tá vô minh). Song vọng niệm vì chưng là không có thiệt thể, cần chẳng rời Bản giác.

Bạn đang xem: Bất giác là gì

Thí nhỏng người lầm phương hướng; vị gồm phương hướng yêu cầu new lầm, còn nếu không phương hướng thì không tồn tại lầm.

Chúng sinh cũng thế, do có "Giác" đề nghị bắt đầu teo "Mê"; ví như không tồn tại "Giác" thì cũng không có "Mê" (Bất giác)

Song chúng sinh cũng dựa vào gồm "Tâm vọng tưởng bất giác" này, buộc phải mớibiết tách biệt danh trường đoản cú và nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ vào ráng mà chưPhật mới rất có thể vày bọn chúng sanh thổ lộ "Crộng giác" (tánh Phật). Nếu lìa "Tâm bất giác" thì cũng chẳng thể chỉ bày loại "Chơn giác" được (dụnlỗi lìa sóng không tồn tại nước).

LƯỢC GIẢI

Chúng sinh do không ngộ được Phật tánh (phiên bản giác) nên được gọi là mê (bất giác). Song cái "mê" này không tồn tại thật thể, chỉ lấy Phật tánh làm thể, yêu cầu ko tránh Phật tánh (bản giác) được. Cũng nlỗi bạn lầm con đường, vì chưng cótuyến phố đề xuất new tất cả lầm, nếu không tồn tại tuyến phố thì cũng không có sự lầm lỡ. Bởi thế cho nên, ví như rời Phật tánh (bàn giác) thì cũng không tồn tại cáimê (bất giác). Cũng nlỗi quăng quật sóng, không có nước.

Sóng, cũng dựa vào bao gồm mẫu mê vọng (bất giác) này, bắt buộc chúng sinh new biếtbiệt lập các pháp chơn vọng, thánh phàm với chán nản chình ảnh khổ sinh tử,ham mê chiêu tập niềm an lành "Niết bàn".

Và cũng nhờ vào chúng sinh bao gồm biết tách biệt, bắt buộc chỏng Phật new rất có thể ttiết pháp đào tạo và huấn luyện, chỉ bày Phật tánh (crộng giác). Nếu không tồn tại vai trung phong mê vọng bất giác phân biệt của chúng sanh, thì Phật cũng không làm thế nào chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho việc đó sanh được.

Đọc qua đoạn vnạp năng lượng này, chúng ta yêu cầu suy xét câu: "Vì không ngộ được Phật tánh, nên người ta gọi là mê" tuyệt đổi lại cách nói "Tại sao gồm dại?" vì chưng chưakhôn vậy". Vậy thì chiếc mê dở hơi (vô minh) này, saün có tự hồi nào đến giờ, bởi vì từ hồi nào đến giờ chúng sinh chưa từng ngộ được Phật tánh.

Nói kết luận, chơn như là cùng với vô minc đôi khi tất cả, chưa hẳn chơn hẳn như tất cả trước, vô minc gồm sau. lúc chơn như là (Phật tánh) hiện tại, thì vô minc mất, cũng giống như khi "khôn" rồi, thì "dại" từ không còn.

GIẢI DANH TỪ

"Bất giác": đắn đo. Thật ra chưa phải là ko biết; vẫn có biết, tuy nhiên mẫu "biết" ấy hỏng vọng, chẳng crộng thiệt, bắt buộc cũng Hotline là "vọng niệm" xuất xắc "vô minh" v.v..

"Không thật biết": Chúng sinh vẫn biết được chơn hoàn toàn như xuất xắc Phật tánh; tuy vậy chỉ biết suông bên trên văn từ bỏ, do ý thức phân minh hỏng dối mà thôi; chứ đọng trù trừ đúng như thực.

(Đoạn này nói đến cnạp năng lượng bạn dạng vô minh (bất giác), tiếp tiếp sau đây đang nói đến bỏ ra mạt vô minh (tam tế, lục thô).

A. NÓI VỀ TAM TẾ

CHÁNH VĂN

Và, vị "Bất giác" (cnạp năng lượng phiên bản vô minh) phải sinh ra bố tướng tá hết sức vi tế (tam tế: bỏ ra mạt vô minh); tía tướng mạo vi tế này không rời"Bất giác".

1. Tướng nghiệp vô minh(nghiệp tướng):bởi vì "Bất giác" (hoặc) cho nên vì vậy vai trung phong rượu cồn, Call đó là "Nghiệp". Bởi cố nghiệp (nhơn) phải bao gồm "khổ"(quả) . Trái lại, giả dụ "Giác" (không tồn tại hoặc) thì trung tâm ko động(nghiệp nhơn) phải cũng không khổ (quả).

2. Tướng năng con kiến (chuyển tướng tức là loài kiến phần). Vì tất cả "Động"(nghiệp tướng) do đó sinh ra "Năng phân biệt" (năng kiến). Nếu không "Động" thì không tồn tại "Năng phân biệt" (không có nghiệp tướng tá thì cũng không có đưa tướng).

3. Tướng chình họa giới(hiện tướng có nghĩa là tướng tá phần).

Xem thêm: Public Administration Là Gì, Master Of Public Administration (Mpa) Là Gì

Vì có "Năng phân biệt" (kiếnphần) đề xuất chình họa bị phân minh (tướng tá phần) vọng hiện ra. Bởi vậy nên tránh "Năng phân biệt" (loài kiến phần) thì cũng không tồn tại cảnh bị sáng tỏ (tức thị nếu như không tồn tại chuyển tướng tá thì cũng không tồn tại hiện nay tướng).

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói: Vô minc sanh ra 3 tướng vô cùng vi tế: Nghiệp, Chuyển với Hiện; bà tướng tá này sẽ không rời vô minc.

1. Vì vô minh (bất giác) cho nên tâmhễ có nghĩa là "Nghiệp". Đó là tướng tá vi tế sản phẩm công nghệ nhứt, hotline là "Tướng nghiệp vô minh", cũng Call là "Hoặc, Chuyển"; bên Duy thức tôn Gọi là "Tự bệnh phần" của thức A lại domain authority.

Do "Hoặc" (vô minh) bắt buộc chế tạo "Nghiệp" (tâm động); bởi vì tất cả "nghiệp" nên đề nghị tchúng ta "trái khổ". Trái lại, giả dụ giác ngộ ko hấp dẫn (vô minh) thì ko tạo thành nghiệp (vọng động); ko sinh sản nghiệp đề xuất chẳng tất cả trái khổ.

Tất cả quả khổ, ko xung quanh nhì món sinh tử: Phàm phu thì bị khổ "Phần đoạn sanh tử"; Tiểu thánh thì bị khổ "Biến dịch sinh tử". Song haimón quả khổ này, hồ hết do "cồn niệm" Có nghĩa là nhắm đến trí Phật (không vọng niệm thì chơn chổ chính giữa hiện).

2. Vì vai trung phong cồn (ngiệp tướn) cho nên bắt đầu gồm minh bạch. Đó là tướng mạo vi tế sản phẩm nhị, Điện thoại tư vấn là "tướng tá năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng Gọi là "Chuyển tướng"; mặt Duy thức tôn Hotline là kiến phần của thức A lại domain authority. Nếu trung khu không vọng động, thì cũng ko vì đâu mà phân phát sanh ra phân minh được. Nghĩa là: Nếu không có "nghiệp tướng"; thì cũng không có "đưa tướng"; hay nói bí quyết khác: nếu như không tồn tại "Tự bệnh phần" thì cũng không tồn tại "Kiến phần".

3. Vì có trung tâm năng phân biệt, nên mớivọng chỉ ra cảnh giới bị minh bạch. Đó là tướng mạo vi tế vật dụng bố, điện thoại tư vấn là "Tướng cảnh giới" (phần bị phân biệt) cũng Gọi lá "Hiện tướng"; mặt Duy thức tôn Gọi là "Tướng phần" của thức A lại domain authority. Bởi trung khu và chình họa ko tách nhau, ví như lìa trung tâm năng riêng biệt thì không tồn tại chình ảnh giới bị phân biệt. Nghĩa là: tránh "Chuyển tướng" thì không có "Hiện tướng"; tuyệt nói bí quyết khác: tách "Kiến phần" thì không có "Tướng phần".

Từ thể tánh crộng trọng tâm, không tồn tại năng ssinh hoạt (bỉ, thử); tuy nhiên vì mê nên chổ chính giữa rượu cồn (nghiệp tướng) nhưng sinh ra tất cả năng khác nhau (gửi tướng) với chình ảnh giới bị khác nhau (hiện nay tướng). Nếu giác chình họa giới bị phân minh (hiện nay tướng). Nếu giác ngộ ko mê, thì trọng điểm không rượu cồn, ko sanh, cùng chình họa bị phân minh chẳng hiện nay.

Đoạn này xin lưu ý độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng sanh ra đưa tướng mạo, bởi đưa tướng tá sinh ra hiện nay tướng". Nói như vậy, là đem theo nghĩa "tương quan, tương sanh" nhưng mà nói. Kỳ thiệt bố tướng này, đôi khi sanh khởi; nghĩa là 1 trong những pháp vừa đụng, thì toàn bộ pháp gần như rượu cồn, không phải bao gồm thiết bị lớp tuần trường đoản cú điều đó.

Tóm lại, cha tướng tá "Nghiệp tướng, Chuyển tướng cùng Hiện tướng: này, làm việc những tởm không giống, cũng hay call là "Hoặc, Nghiệp với Khổ", tuyệt trong Duy thức Hotline là "Tự hội chứng phần, Kiến phần và Tướng phần của thức A lại domain authority.

GIẢI DANH TỪ

Bất giác và vô minh: "Vô minh" là không sáng suốt, "Bất giác" là ko giác ngộ. Bởi vậy cho nên bất giác cũng tức là vô minh.

Tướng nghiệp vô minh: Vô minh vọng động thành thử tướ`ng nghiệp, Điện thoại tư vấn tắt là "Nghiệp tướng"; Tức là "Tự hội chứng phần" của thức A laidomain authority.

Tướng Năng kiến: Phần năng rành mạch, cũng gọi là "Chuyển tướng"; Tức là "Kiến phần" của thức A lại da.

Tướng chình ảnh giới: Chình ảnh giới bị biệt lập, cũng điện thoại tư vấn là "Hiện tướng"; Có nghĩa là "Tướng phần" của thức A lại domain authority.

Phần đoạn sinh tử:Sanh tử bởi vì sự chuyển đổi. Nhỏng vị Tu đà hoàn, khi triệu chứng lên quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà hoàn (tử); Lúc lên vị A na hàm, thì vứt quảTư đà hàm v.v...Thí nhỏng bạn Lính, Lúc lên Cai thì quăng quật Lính, lên Đội thì trườn Cai v.v...