Bất Nhẫn

Bà cũng thấy rằng vấn đề hành quyết một đứa ttốt 14 tuổi cấu thành "sự trừng pphân tử tàn nhẫn cùng bất thường."
Vào năm 1880, theo Thành Phố New York World, Standard Oil là "độc quyền tàn nhẫn, bất thanh lịch, và độc quyền duy nhất từng được thắt chặt trên một đất nước".

Bạn đang xem: Bất nhẫn


By 1880, according lớn the New York World, Standard Oil was "the most cruel, impudent, pitiless, và grasping monopoly that ever fastened upon a country".
Chắc chắn, những người vô tội sinh sống Estonia và những vị trí khác sẽ đồng chịu đựng chình ảnh bất công tàn nhẫn, cùng Nhân Chứng Giê-hô-va nằm trong các kia.
To be sure, innocent people in Estonia & elsewhere have sầu suffered gross injustice, & Jehovah’s Witnesses as a group have been among mỏi them.
Cuộc hành quyết tàn nhẫnbất công ấy chưa hẳn là lần trước tiên trong lịch sử; bi lụy cầm, cũng ko là lần cuối cùng.
Những fan phản bội đối cũng cho rằng câu hỏi tiêm tĩnh mạch tốn quá nhiều thời hạn cho nên nó là hình pphân tử tàn nhẫn cùng bất thường.
Opponents argue that the insertion of intravenous lines that take excessive sầu amounts of time are tantamount khổng lồ being cruelunusual punishment.
Nhiều hơn, sự bắt bớ, bất công, tàn nhẫn, phạm tội, khó khăn về tài chính, căn bệnh kinh niên, tuổi tác cao, ai oán chán—số đông vấn đề này và phần đa vụ việc không giống nữa đè nén trên họ.
(2 Timothy 3:1, 13) Moreover, persecutions, injustices, cruelties, crimes, economic hardships, chronic illnesses, pangs of old age, emotional depressions —these và more may weigh heavily upon us.
Trên thực tế, tính từ bỏ nhà, kiên nhẫn với bất vị kỷ là gốc rễ cho sự chấp nhận trong cthị trấn chăn gối sau thời điểm kết giao.—1 Cô-rinh-sơn 7:3, 4.
In fact, self-control, patience, & unselfishness are the foundation of a satisfying sexual relationship in marriage. —1 Corinthians 7:3, 4.

Xem thêm: Itb Là Gì - Information Technology Branch (Itb) Là Gì


2 Những bạn này tin rằng trái đất bắt đầu đang không còn chiến tranh, sự tàn nhẫn, tội ác, bất công với nghèo nàn nữa.
2 These people believe that the new world will be không tính phí from war, cruelty, crime, injustice, & poverty.
Đó cũng là tinh thần của ông rằng một án xử tử tiêu chuẩn chỉnh bằng cách chỉm đầu sẽ ngăn ngừa cơ chế tàn nhẫn với bất công trong thời gian ngày.
It was also his belief that a standard death penalty by decapitation would prevent the cruelunjust system of the day.
They became restless và grew weary of waiting for Moses, who “was taking a long time about coming down from the mountain.”
Coi người nước ngoài nhỏng đồ vật chó giỏi đồ vật ngựa với chửi bới chúng ta chỉ khiến họ gán đến chúng ta cái nổi tiếng xấu là tàn nhẫn với bất công mà lại thôi”.
Considering foreigners as being as base as dogs or horses và insulting them will only win from them the notoriety of our being unmerciful and unrighteous.”
Nếu vậy, bạn có thể dễ dàng trngơi nghỉ cần mất kiên nhẫn hoặc bất mãn khi chạm chán khó khăn hoặc lúc hầu như vấn đề không xẩy ra vào lúc xuất xắc Theo phong cách chúng ta mong ước.
Then we could easily become impatient or dissatisfied when things get difficult or events vày not happen as or when we hope.
Khiêm nhường nhịn tốt khiêm hòa là đức tính đặc biệt quan trọng góp một người hoàn toàn có thể kiên nhẫn chịu đựng đựng sự bất công mà lại không trả thù.
Meekness is a strong chất lượng that enables a person lớn endure injustice with patience and without vindictiveness.
Đúng là kăn năn đạo tự xưng theo Đấng Christ tất cả thành tựu bất hảo là đạo đức nghề nghiệp trả, tàn nhẫn và vô luân.