Blood drive là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú motoavangard.com.

Bạn đang xem: Blood drive là gì

Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.

Xem thêm: Mc Minh Nghi Sinh Năm Bao Nhiều, Minh Nghi Là Ai


If the accessibility of blood transfusions decreases, the voluntary blood donor might turn away, endangering blood safety much more.
However, there are ex ante costs of blood screening & blood donor selection procedures (37;50), further suggesting costs khổng lồ human & physical infrastructure, which our study did not include.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
It amounts khổng lồ giving the economic toàn thân a blood transfusion only when it is strong enough lớn be a blood donor.
The most serious effect could be an undermining of the voluntary blood donor system in this country.
He is proposing a pilot trial in which nurses will be substituted for doctors at blood donor sessions.
The persons concerned, when they took the test, told her that they did not wish to lớn have her as a blood donor.
It should be easy, with convenient blood donor sessions & little effort needed khổng lồ find out about them.
I am a blood donor, but hate to think that some of my blood might go khổng lồ a hospital that has opted out.
*

*

*

*

Thêm tính năng có lợi của motoavangard.com motoavangard.com vào trang mạng của người tiêu dùng thực hiện tiện ích khung tìm kiếm miễn mức giá của chúng tôi.
Tìm tìm ứng dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi ngay hôm nay cùng chắc hẳn rằng rằng các bạn không bao giờ trôi mất xuất phát từ một đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications