Bros là gì

(Laughter) Our ambassadors are the Mo Bros và the Mo Sistas, & I think that"s been fundamental lớn our success.

Bạn đang xem: Bros là gì


(Tiếng cười) Đại sứ đọng của công ty chúng tôi là các anh Mo và những chị Mo, với tôi cho là điều đó là nền móng cho thành công của Shop chúng tôi.
It was produced by motoavangard.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment và Malpaso Productions for film distributor Warner Bros. Eastwood co-produced with his Malpaso partners Robert Lorenz and Bill Gerber.
Bộ phyên được cấp dưỡng bởi vì motoavangard.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment và Malpaso Productions mang đến nhà phân phối Warner Bros. Eastwood cũng cấp dưỡng cùng rất đối tác từ bỏ Malpaso là Robert Lorenz và Bill Gerber.
When these ancient super-species—thought lớn be mere myths—rise again, they all motoavangard.come for supremacy, leamotoavangard.comng humanity"s very existence hanging in the balance. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma"s ex-husb&, Madison"s father, & a scientist specializing in animal behamotoavangard.comor.
lúc gần như khôn xiết quái thú cổ điển này được mang lại chỉ với là huyền thoại, một đợt tiếp nhữa, tất cả bọn chúng phần lớn trỗi dậy, đấu tranh giành quyền lực buổi tối cao, khiến cho sự tồn tại của loài người bị đe dọa. — Legendary với Warner Bros. Kyle Chandler nhập vai Mark Russell: Chồng cũ của Emma.
The first included either a black or white Wii U console with 32 GB of storage, a black or White Wii U GamePad, New Super Mario Bros. U and Wii Party U preloaded, a blachồng or trắng Wii Remote, a Wii Sensor Bar, and a 30-day trial of the Wii Karaoke U sermotoavangard.comce.
Trước tiên gồm 1 máy Wii U màu sắc Black hoặc White cùng với 32 GB dung tích lưu trữ, Wii U GamePad color black hoặc White, New Super Mario Bros. U cùng Wii Party U được tải sẵn, một Remote Wii màu sắc Đen hoặc Trắng, Wii Sensor Bar cùng bản cần sử dụng demo 30 ngày của các dịch vụ Wii Karaoke U. Gói lắp thêm nhì bao hàm tất cả những món kia, được thiết lập sẵn Wii Fit U và cả Fit Meter pedometer của Nintenbởi (Wii Balance Board bắt buộc tải riêng).
In late 2011, Phoenix signed on lớn the project, with Warner Bros. Pictures acquiring distribution rights.

Xem thêm: Cách Chơi Liên Quân Mobile Trên Máy Tính Pc & Laptop, Hướng Dẫn Chơi Liên Quân Trên Pc


Ở nửa sau năm 2011, Joaquin Phoenix tsay mê gia dự án công trình này Lúc hãng sản xuất Warner Bros. Pictures được ứng quyền phân păn năn.
NBC agreed to lớn pay $10 million lớn Warner Bros. for the production of each tenth-season episode, the highest price in telemotoavangard.comsion history for a 30-minute series.
NBC đồng ý trả 10 triệu đô-la Mỹ cho hãng sản xuất Warner Bros. nhằm cấp dưỡng mỗi tập của mùa phyên ổn thứ 10, mức ngân sách cao nhất vào lịch sử dân tộc của bất kỳ một loạt phlặng truyền họa nhiều năm trong vòng 30 phút như thế nào.
Warner Bros. Records officially announced that the bands third studio album titled, Minutes khổng lồ Midnight would be released on May 15, 2007 in the United States.
Hãng thu âm Warner Bros. bằng lòng tuyên ổn ba album chống thu sản phẩm công nghệ ba của group với thương hiệu Minutes lớn Midnight, sẽ được kiến tạo vào trong ngày 15 tháng 5 trong năm 2007 ngơi nghỉ Mỹ.
Carrot Top has also been frequently parodied; examples include Mr. Show (in which Damotoavangard.comd Cross appears as "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head," lớn whom Hank referred as "Broccoli Neck"), Family Guy ("Carrot Scalp"; he also made a guest appearance on the show as himself in "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass", "Ginger Kids"), MADtv, Phineas & Ferb ("Broccoli Top"), The Wayans Bros. ("Cabbage Head"), & The Suite Life on Deck ("Parsnip Top").
Carrot Top đang thường xuyên được nsợ lại trong các lịch trình, nlỗi Mr. Show (trong số ấy Damotoavangard.comd Cross diễn vai "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head"), Family Guy ("Carrot Scalp;", anh cũng diễn vai khách hàng vào sô diễn thiết yếu mình trong "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass"), MADtv, Phineas cùng Ferb ("Broccoli Top"), The Suite Life on Deck ("Parsnip Top"), với Scrubs.
Bad Robot was originally based at Touchstone Telemotoavangard.comsion, but was moved by Abrams to lớn Paramount Pictures and Warner Bros. Telemotoavangard.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.
Bad Robot ban đầu trực thuộc về Touchstone Telemotoavangard.comsion, nhưng tiếp đến Abrams đã chuyển thương hiệu phim cho tới Paramount Pictures và Warner Bros. Telemotoavangard.comsion, sau thời điểm vừa lòng đồng cùng với ABC quá hạn vào thời điểm năm 2006.