BUMMER LÀ GÌ

Tiếp theo trên đây xin mời khách hàng theo dõi và quan sát bài học THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TẠI HOA KỲ “POPULAR AMERICAN IDIOMS” cuả đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vày Hằng Tâm và Wade Erwin prúc trách.

Bạn đang xem: Bummer là gì


*

*

Hằng Tâm và Wade Erwin xin xin chào quý vị thính mang. Trong bài học POPULAR AMERICAN IDIOMS bây giờ, xin mời khách hàng nghe cuộc hội thoại giữa nhị sinch viên là anh Mike và cô Mai Lan.

It"s 7:50 in the morning. Mai Lan and Mike are waiting for a photography class to begin. They registered khổng lồ take photography, but neither one got their original choice of class. The words that we are going khổng lồ learn today are "BUMMED" & "CHILL".

Bây giờ đồng hồ là 7:50 sáng sủa. Anh Mike cùng Cô Mai Lan đang đợi vào học lớp nhiếp hình ảnh. Họ vẫn đề tên học nức hiếp hình ảnh mà lại không chọn được giờ đồng hồ mà người ta yêu thích. Hai trường đoản cú nhưng bọn họ học tập từ bây giờ là "BUMMED" cùng "CHILL".

MIKE: Hey, Mai Lan, what are you doing here? Are you taking this class too?

Này Mai Lan, ai đang làm những gì tại đây ? quý khách hàng cũng học tập lớp này à ?

MAI LAN: Yeah, unfortunately I did not get my first choice.

Phải, tuy thế đáng tiếc là tôi ko chọn lựa được tiếng tôi mê say tuyệt nhất.

MIKE: Me, neither. I"m really bummed that I have khổng lồ get up so early! I"m also bummed out that Mrs. Johnson is teaching this class. I heard she"s really tough.

Tôi cũng thế. Tôi thật là bực mình lúc yêu cầu dậy nhanh chóng thế! Tôi cũng ngán là bà Johnson dậy lớp này. Nghe nói bà ta trở ngại lắm.

MAI LAN: What is “BUMMED”? Isn"t a BUM someone who is homeless?

BUMMED tức là gì ? Không phải BUM là 1 trong những bạn vô gia cư tốt sao ?

MIKE: Yes, that is true. But here I used " BUMMED " và " BUMMED OUT". "Bummed" = B-U-M-M-ED. "Out" = O-U-T. They both mean unhappy or upphối.

Đúng, dòng kia đúng. Nhưng đây tôi sử dụng "BUMMED" cùng "BUMMED OUT". Cả nhị Có nghĩa là ko vui, bực bản thân.

MAI LAN: Oh! So you"re upmix that you have sầu to get up early and that Mrs. Johnson is your teacher. So when you keep getting turned down for dates are you "BUMMED OUT"?

Ô! Vậy thì anh bực mình do đề xuất dậy nhanh chóng cùng bà Johnson là thầy giáo cần không ? Nếu vậy lúc anh mời những cô đi dạo nhưng mà bị không đồng ý thì anh cũng trở nên "BUMMED OUT" ?

MIKE: Ha ha. Very funny. But you"re right, if I got turned down for a date I"d be bummed. I"m also bummed out that summer vacation is over.

Ha Ha! Thực là ai oán cười cợt. Nhưng các bạn đúng, Khi tôi bị bạn gái từ chối đi dạo thì tôi không vui. Tôi cũng ko vui vì nghỉ ngơi hè cổ hết rồi.

MAI LAN: This is a good word! I hope when the class is over I won"t be bummed with the grade I get.

Đây là một trong trường đoản cú giỏi ! Tôi hy vọng là lúc học xong lớp này tôi vẫn không biến thành "BUMMED OUT" vì điểm xấu.

MIKE: Me, too, but remember how hard Mrs. Johnson is! Hey, let"s go khổng lồ the student center và relax after class.

Tôi cũng thế. Nhưng nhớ là bà Johnson nặng nề lắm đấy nhé ! Thôi, ta mang đến Trung Tâm Sinch Viên với sống khi không còn lớp.

Xem thêm:

Music bridge - After class, at student center

Tại chống họp của sinh viên

MIKE: I"m glad class is over! I"m ready to lớn chill for the rest of the morning. I haven"t had a chance to chill out these last few days while getting ready for school.

Tôi mừng là lớp dứt rồi. Tôi chuẩn bị nghỉ xả tương đối thời hạn sót lại sáng bây giờ. Tôi chưa tồn tại dịp sống (thỏng giãn)mấy ngày qua, khi phải sửa soạn tới trường.

MAI LAN: What? I know that you"re happy class is over, but why are you cold? It"s warm in here! And why would you want khổng lồ "chill out" before school starts?

Cái gì vậy ? Tôi biết là anh vui lúc học hoàn thành lớp này rồi, tuy nhiên tại sao anh bị lạnh lẽo ? Ở vào này ấm mà lại ! Và tại vì sao anh mong mỏi "CHILLED OUT" trước khi ngôi trường học tập khai giảng ?

MIKE: No, no, no! Chill or chill out here means to lớn relax. "Chill" = C-H-I-L-L, "OUT" = O-U-T.

Không, ko ! "CHILL" xuất xắc "CHILLED OUT" tại đây có nghĩa là nghỉ ngơi ngơi

MAI LAN: I don"t think I completely understvà. Could you go to a basketball game to lớn chill?

Tôi ko hoàn toàn hiểu được tự này. Liệu người ta có thể đi xem một trận chiến bóng rổ nhằm "CHILL OUT" hay không ?

MIKE: Not usually. You usually go someplace calm và peaceful where you can relax. I lượt thích khổng lồ chill out at the cafe with a book sometimes. And I know that you like to chill at the museum.

Thường thì ko.Ta thường xuyên cho tới vị trí lạng lẽ, im lành. Ở kia ta mới sinh hoạt được. Đôi khi tôi phù hợp ở (xả hơi) tại một cửa hàng café, với một quyển sách. Và tôi biết mình muốn xả tương đối sống viện kho lưu trữ bảo tàng.

MAI LAN: What about going lớn a bar? Can you "chill" at a bar?

Thế đi tới một quán rượu thì sao ? Người ta có thể "CHILL OUT" sinh sống kia ko ?

MIKE: Sure, but we usually say that only if the bar is quiet và not too crowded.

Được, nếu như tiệm rượu yên tĩnh và không đông người.

MAI LAN: This is a cool word! I think I"ll go to lớn my friend"s apartment khổng lồ chill out tonight.

Từ kia xuất xắc lắm. Tôi suy nghĩ tôi đã cho tới nhà của bạn tôi nhằm "CHILL OUT" về tối ni.

MIKE: Sounds great! Uh-oh, look at the time. I need to lớn meet my friover at the bookstore lớn buy books with hyên. (Sarcastic) I"m bummed khổng lồ have sầu lớn leave you!

Nghe được lắm. Ồ, nhìn thời giờ đồng hồ kìa. Tôi bắt buộc đi gặp mặt một tín đồ chúng ta sinh sống tiệm sách với thuộc tải sách. (Châm biếm) Tôi muộn phiền quá do bắt buộc xa chúng ta.

MAI LAN: Are you being sarcastic? Of course you are bummed out to leave sầu me! Don"t worry, next time we can go somewhere và chill out.

Anh đang giễu cợt tôi nên không ? Dĩ nhiên là anh bị "BUMMED OUT" lúc từ giã tôi. Đừng lo, kỳ cho tới ta có thể đi một nơi nào đó nhằm “CHILL OUT".

MIKE: Cool. Have fun chilling at your friend"s tonight. See you later!

Hay ! Bạn xả tương đối phấn kích với người chúng ta nhé. Hẹn chạm mặt lại.

MAI LAN: Bye!

Chào anh.

Chúng ta vừa học hai từ bỏ mới. Một là BUMMED nghĩa là bực bản thân, cùng hai là CHILL OUT tức thị thư giản, sinh sống. Hằng Tâm và Wade xin xin chào khách hàng thính đưa và xin hứa hẹn gặp lại khách hàng trong bài học kinh nghiệm tiếp đến.