Cách chơi asphalt 8 qua local wifi

Bạn nào biết cách tạo host đua qua wifi chỉ mình vs2 lap win 8, 1 cái host mà cái còn lại k tài nào tìm thấy host, đã tắt hết tường lừa, antivirustks all sp
*

*

*