Chili Là Gì

the small, red or green seed case from particular types of pepper plant that is used to make some foods very hot & spicy:

Bạn đang xem: Chili là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Common species of vegetables cultivated on the plots were tomakhổng lồ, spinach, potalớn, sweet potakhổng lồ và chillies.
At the sixth instar, there was no difference in the development time of the larvae for all host plants (excluding chilli).
Egg survival averaged 99.5%, & survival to lớn adulthood from the pupal stage was 100% regardless of host plant (excluding chilli) (fig. 3).
Furthermore, their first instar larval development time on chilli was shorter compared to lớn this study.
The present study also showed the same phenomenon, larval survival ranging from 0% on chilli khổng lồ 100% on long bean.
The percentage of survival on chilli was 0%, although 100% of the eggs hatched inkhổng lồ first instar larvae.
Selectors are assigned to lớn different categories such as solid chocolates, fruity & boozy chocolates, as well as chilli, ginger và cinnatháng.
Signallers can be found cooking porridge or bacon for breakfast và making stews, curry, or chilli for tea.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Ornn Top Siêu Chất Hơn Nước Cất Khiến Địch Run Lẩy Bẩy

Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện ý kiến của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.
*

a large cylinder-shaped object that moves very fast by forcing out burning gases, used for space travel or as a weapon

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |