Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)​
I- CÁCH MẠNG THÁNG MUỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (l 917 - 1921)1. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917a) Tình hình nước Nga trước cách mạng- Nước Nga là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đúng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.- Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.- Những mâu thuẫn xã hội trở nên hết sức gay gắt, phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi đòi lật đổ chế độ Nga hoàng.b) Cách mạng tháng Hai năm 1917- Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23 - 2 (8 - 3 theo công lịch) của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát. Ba ngày sau, tổng bãi công bao trùm khắp thành phố, biến thành khởi nghĩa vũ trang, nhất là được sự hưởng ứng của binh lính. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, nước Nga đã trở thành một nước cộng hoà.- Phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước, các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính được thành lập. Cùng lúc, giai cấp tư sản lập Chính phủ lâm thời nhằm giành lại chính quyền từ các Xô viết. Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại với những đường lối chính trị khác nhau.c) Cách mạng tháng Mười năm 1917- Sau cách mạng tháng Hai, chế độ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ, nhưng đất nước lại có hai chính quyền song song tồn tại, đó là Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính- Trước tình hình phức tạp đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích chủ trương tiếp tục làm cách mạng, lôi cuốn đông đảo quần chúng công nhân và nông dân, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, giành chính quyền về tay các Xô viết. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản lại xem cuộc cách mạng đã thành công, tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc- Tới đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin từ Phần Lan bí mật trở về Pê-tơ-rô-grát để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng.+ Đêm 24 - 10 (6 - l l), cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quân CM đã làm chủ toàn bộ thành phố.+ Đêm 25 - 10 (7 - 11), Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ lâm thời, bị đánh chiếm. Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.2. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917c) Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn.Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạora những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộcbị áp bức trên toàn thế giới.

Bạn đang xem: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8


1.Vì sao nước Nga năm 1917 có 2 cuộc cách mạng?- Cuộc CM thứ nhất bùng nổ tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ nga hoàng nhưng đất nước có 2chính quyền song song tồn tại đó là Chính phủ lâm thời TS và các Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.,với hai đường lối chính trị khác nhau. Đó là cuộc CM DCTS.- CPLT vẩn tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc, đàn áp nhân dân lđ...- Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga chủ trương tiền hành cuộc CM thứ hai, diễn ra vào tháng10 (1917), quyết định dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền Xô Viết thống nhất toàn quốc. đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, còn gọi là cách mạng XHCN2. Nhận xét vai trò của Lê-nin đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười ? Những sự kiện chứng tỏ vai trò to lớn của Lê-nin đối với cách mạng tháng Mười?a/.

Xem thêm: Cách Chơi Ark Survival Evolved Đỉnh Của Chóp Phải Biết Ngay, Ark Survival Evolved M

Nhận xét vai trò của Lê-nin : Lê-nin đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Mười.b/. Những sự kiện chứng tỏ vai trò to lớn của Lê-nin (Công lao của Lê-nin đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười):- Lê-nin là người sáng lập ra Đảng Bôn-sê-vích Nga, nhân tố góp phần quyết định thắng lợi cmcủa cách mạng.- Lê-nin là người xây dựng lí luận CM XHCN, vạch kế họach lật đổ chính phủ lâm thời TS. - LN đã trực tiếp chỉ đạo CM, chỉ huy cuộc KN vũ trang ở Pêtơrôgrát, tuyên bố thành lập Chính phủ Xô viết.- Lê-nin đã có những quyết định sáng suốt, hành động mau lẹ, đúng thời cơ…3 Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả cách mạng?
*

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
*

Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 8 NĂM 2022 - 2023 : chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8