Compel Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự motoavangard.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Compel là gì

While his definition may be simplistic by modern critical standards, there is kind of brutality khổng lồ it that makes it compelling.
The clinician is compelled khổng lồ hold the balance between the scales of laboratory data on the one h& và stochastic theory on the other.
Feminist analyses of them are compelled to lớn co-exist with their uncertainties, & lớn make links with other, non-psychological discourses, such as discourses of gender.
In 1543 an earth-centered cosmos was the physical orthodoxy of the day, supported by philosophical arguments that, at the time, were peculiarly compelling.
Thus, there is a compelling need to identify factors in early childhood that are associated with chronic versus self-limiting patterns of externalizing behavior.
However, suggesting that music education should occupy a middle ground, a "space-between, praxis guided by phronesis" is a compelling one for our times.
Intuitively, since a higher fine leads to an increase in reported emissions, the firm is compelled to pay more tax (on the reported emissions).
She pours herself into the music in a manner reminiscent of many seventeenth- và eighteenth-century virtuosos; it was compelling then & remains so now.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Cã¡Ch Sá»­ DụNg CủA Because Of, Because, As, Since, Now That Là Gì ?

the act of cleaning all of a place, especially your house, very well, including parts you bởi not often clean

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |