Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại hcd

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ với thành viên cá thể. Để upgrade hội viên, vui vẻ tương tác cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại hcd

*

*

*
*
7537

CÔNG TY CP. ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Cách Chơi Karthus - Bảng Ngọc Karthus Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn công ty tải

TOP 5 doanh nghiệp lớn thuộc ngành - Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kyên ổn khí…

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn số 1 Việt Nam


*

Hành trình vươn tới TOP. 100 trong FAST500 của người tiêu dùng cung cấp chiến thuật tổng thể và toàn diện về phòng sạch cùng nhà máy


Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá toàn quốc (Vietnam giới Report JSC)