Cough Là Gì

Almost all experience fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

Bạn đang xem: Cough là gì


Hầu như tất cả với sốt kinh nghiệm Legionnaires ", trong khi khoảng một nửa có ho có đờm, ho và một phần ba ra máu hoặc đờm có máu.
It probably does reduce exposure because people are not coming into the office and coughing on each other, or touching common objects and sharing things motoavangard.coma their hands.
Nó có thể giúp giảm phơi nhiễm bởi vì mọi người không đến văn phòng và ho vào nhau, hoặc cùng chạm vào đồ vật và lây lan các thứ qua tay.
In children, the cough lasts for more than ten days in 35–40% of cases and continues for more than 25 days in 10%.
Ở trẻ em ho kéo dài hơn 10 ngày trong 35-40% các trường hợp và tiếp tục trong 25 ngày với 10% các trường hợp.
On September 1, outside Thunder Bay, he was forced to stop briefly after he suffered an intense coughing fit and experienced pains in his chest.
Ngày 1 tháng 9, bên ngoài vịnh Thunder, anh buộc phải dừng lại một lúc sau khi bị ho dữ dội và đau ngực.

Xem thêm: Định Nghĩa Kẻ Vô Lại Là Gì, Nghĩa Của Từ Vô Lại Trong Tiếng Việt


Sử dụng cơ thể -- có thể là hắt hơi, có thể là tiếng ho, có thể là động vật -- (ho) chính thế -- vỗ tay, bất kì cái gì.
Inhalation of HgSO4 can result in acute poisoning: causing tightness in the chest, difficulties breathing, coughing and pain.
Whenever the chest wall moves , such as with breathing in and out , coughing or sneezing , the pleura moves and pain is felt in the outer layer of the pleura .
Bất cứ khi nào thành ngực cử động , chẳng hạn như hít vào và ra , ho hoặc hắt hơi , thì màng phổi cử động và có cảm giác đau ở lớp màng phổi bên ngoài .
People usually contract bacterial meningitis by breathing in tiny particles of mucus and saliva that spray into the air when an infected person sneezes or coughs.
Mọi người thường nhiễm khuẩn do hít phải những giọt chất nhầy và nước bọt trong không khí từ người bị nhiễm khi họ hắt xì hoặc ho.
Those with Legionnaires" disease usually have fever, chills, and a cough, which may be dry or may produce sputum.
Những người có bệnh Lê dương thường có sốt, ớn lạnh và ho khan, trong đó có thể bị khô hoặc có thể sản xuất ra đờm.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M