CROP

crop tức thị gì, có mang, những áp dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crop giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của crop.

Bạn đang xem: Crop


Từ điển Anh Việt

crop

/krɔp/

* danh từ

vụ, mùa; thu hoạch của một vụ

potato crop: vụ khoai

(số nhiều) cây trồng

technical (industrial) crops: cây công nghiệp

nhiều, nhom, loạt, tập

a crop of questions: một loạt câu hỏi

a crop of bills: tập hoá đơn

(động vật học) diều (chim)

tay gắng (của roi da)

sự cắt tóc ngắn

to lớn have a cthua kém crop: cắt tóc nlắp quá

cỗ domain authority thuộc

đoạn cắt vứt đầu, khúc cắt bỏ đầu

thịt mồi nhử vai (bò ngựa)

neck & crop

toàn bộ, toàn thể

land in crop; land under crop

khu đất đang rất được tLong trọt cày cấy

land out of crop

khu đất bỏ hoá

* nước ngoài hễ từ

gặm (cỏ)

gặt; hái

gieo, tLong (ruộng đất)

lớn crop a lvà with potatoes: tLong khoai phong một thửa ruộng

xén, hớt, giảm ngắn thêm (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)

* nội động từ

thu hoạch

the beans crop ped well this year: trong năm này đậu thu hoạch tốt

to crop out (forth)

trồi lên

to lớn crop up

nảy ra, hiểu rõ, nổi lên bất thần (khó khăn, vụ việc...)


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

crop

* tởm tế

cây trồng

giống cây trồng

khúc đã cắt đầu

sản phẩm vụ mùa

thịt vai

vụ thu hoạch

* kỹ thuật

cắt bỏ

mhình họa vụn

mẫu

sự lộ vỉa

thu hoạch

vết lộ

dệt may:

gặt hái

toán và tin:

xén bớt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Thế Nào Là Một Người Lịch Thiệp Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lịch Thiệp Trong Tiếng Việt


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô tìm kiếm với để ra khỏi.Nhập từ bỏ đề nghị tra cứu vào ô tìm kiếm tìm với xem các từ được nhắc nhở hiển thị dưới.lúc bé trỏ đang nằm trong ô search kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các tự được lưu ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) giúp xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ bắt buộc tìm kiếm vào ô search tìm với coi những tự được lưu ý chỉ ra dưới.Nhấp con chuột vào trường đoản cú muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá nđính thêm các bạn sẽ ko thấy được từ bạn có nhu cầu kiếm tìm trong list gợi ý,khi ấy các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau nhằm hiện ra từ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*