Cuff Là Gì

a piece of jewellery for wearing around the wrist, made from a wide circle of metal, plastic, or other material:

Bạn đang xem: Cuff là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


(in a shirt) the thicker material at the end of a sleeve sầu around the wrist, or (in a pair of pants) the turned-up part at the bottom of a leg
Telemetry-capable devices commonly used in home-based telemedicine include electronic blood pressure cuffs, stethoscopes, glucometers, and oximeters.
A few remain unstable, perhaps because they rarely occur in the singular - words for cuffs, shutters, boots, và sideburns.
The pre-composed part could also be backings behind a solo, which could be taught aurally off the cuff.
But the collars, cuffs & hems of linen undergarments signalled a comtháng fascination with cleanliness & display amuốn most social ranks.
The lower shank attachment was achieved using small cuffs manufactured from nylon cable loop straps and padded with foam khổng lồ provide a secure, non-irritating fit.
The cuff had to lớn be manually in-ated, & the sounds were detected by a microphone placed under the cuff.
Pressure (the application of a blood pressure cuff for the arm, or sitting on a lavatory seat for the pelvis) may exacerbate pain.
Pressure (the application of a blood pressure cuff for the arm or sitting on a lavatory seat for the pelvis) may exacerbate pain.
If the artificial sphincter proves unsatisfactory, then the operation can be revised to place the cuff around the membranous urethra.
Visual sensations produced by optic nerve stimulation using an implanted self-sizing spiral cuff electrode.

Xem thêm: " Thrilled Là Gì, Nghĩa Của Từ Thrill, Thrilled Có Nghĩa Là Gì

Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1