Curly Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Curly là gì

*
*
*

curl
*

curl /kə:l/ danh từ món tóc quăn sự uốn nắn quăn; sự quănto lớn keep the hair in curl: giữ lại đến tóc quăn làn (khói…); cuộn; mẫu bĩu (môi) dịch xoắn lá (của khoách tây) ngoại đụng từ uốn nắn, uốn quăn, có tác dụng xoănto lớn curl the hair: uốn tóc nội động từ quăn, xoắn, cuộnhair curls naturally: tóc qunạp năng lượng trường đoản cú nhiênto curl up cuộn lại, xoắn lại; cuồn cuộn lên (khói) teo tròn lại, thu bản thân lạilớn lie curled up: ở teo tròn (từ lóng) té sụp xuống (bởi mệt mỏi, do trúng đạn…)bị uốn quănchuncuộnchip curl: cuộn phoinhănquănsự cuốn nắn quănsự vội vàng nếpsự quănsự xoắnsự xoáyuốnLĩnh vực: dệt maylàm xoắnuốn nắn quănLĩnh vực: cơ khí & công trìnhmép cuốnLĩnh vực: toán & tinrota (của trường vectơ)curl fieldngôi trường xoáypiston curlvòng găngbệnh dịch xoăn uống lá (khoai phong tây)cuốnuốn

*
*

*

curl

Từ điển Collocation

curl noun

1 piece of hair

ADJ.

Bạn đang xem: Curly là gì

natural | soft | tight | corkscrew, spiral | auburn, blonde, dark, etc. | natural | stray She pushed a stray curl away from her eyes. | tangled, tumbling, unruly, untamed, wayward She smoothed down her tangled curls. | damp

VERB + CURL press/push/stroke baông xã, smooth back/down | ruffle, run your fingers through | tease He carefully teased his curls inlớn place. | shake She shook her dark curls sadly.

CURL + VERB fall, tumble Her auburn curls tumbled about her face. | bounce | frame sth Her face was framed by a mop of blaông xã curls.

PREPhường.

Xem thêm: Cách Tăng Cân Cho Gà Chọi Nhanh Tăng Cân, Cách Tăng, Giảm Cân Cho Gà Chọi

in ~s His hair spilled in curls over his forehead. | through the/your ~s She raked a comb through her wayward curls.

PHRASES a cascade/mass/mop of curls Her hair was styled into lớn a cascade of spiral curls. | thảm bại its curl Her hair lost its curl as she got older.

2 sth with a curved round shape

ADJ. faint, little, slight He acknowledged her remark with a faint curl of his lips.

PREP.. ~ of a curl of smoke

Từ điển WordNet

n.

v.

play the Scottish game of curling

File Extension Dictionary

URL Links Curl

English Synonym and Antonym Dictionary

curls|curled|curlingsyn.: Curl Robert Curl Robert F. Curl Robert Floyd Curl Jr. coil curl up curlicue curve sầu draw in gyre kink lock loop ringlet roll scroll wave whorl