Custodian là gì

a person with responsibility for protecting or taking care of something or keeping something in good condition:

Bạn đang xem: Custodian là gì

a person employed lớn take care of a large building, such as a school, và who đơn hàng with the cleaning, repairs, etc.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


a person or organization that is responsible for protecting, caring for, or maintaining something or someone:
Data that cannot be easily loaded by the custodian on the web are bulk-loaded into the database by a system administrator using a standard template.
A collective sầu achieved this by means of the sardar, who was the point of negotiation and the financial custodian.
Ready access to lớn all the indicator data in the database system can assist custodians to lớn analyse their data.
The report includes graphed or tabular data and the most recent status report by the indicator custodian: the evaluation.
Salaries for administrators, custodians, and other tư vấn personnel cannot be counted as part of the 60 per cent.
The data management & display functions are augmented by automatic notification to custodians of required đầu vào khổng lồ the system.
The system captures indicator data either dynamically from sensors or by website input by indicator custodians.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Qiyana Đi Rừng, Qiyana Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Qiyana

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語