đá vũ khí khai sáng bns

Blade và Soul toàn nước - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được nâng cấp tự vũ khí Hổ Phách sinh hoạt cấp cho 10, 11 hoặc 12.
Bạn đang xem: đá vũ khí khai sáng bns

Blade & Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm đọc game
Xem thêm: Dòng Ofc Là Gì ? Ofc Có Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh
Xem thêm: Đông Nhi Sinh Con Gái - Ca Sĩ Đông Nhi Làm Dâu Gia Tộc Giàu Sang

Blade & Soul toàn nước – Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được upgrade từ tranh bị Hổ Phách sinh sống cấp cho 10, 11 hoặc 12. Lúc bạn thiết lập thiết bị Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể nâng cấp lên khí giới Tinh Vân khớp ứng ở cấp 1, 2, 3 khớp ứng. khi tăng cấp, thiết bị Tinc Vân đã hốt nhiên đưa thành khí giới Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinh Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Ngulặng liệu

-50 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-trăng tròn Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Ngulặng liệu – giả dụ bạn đang download thiết bị Hổ Phách cung cấp 11

-25 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – ví như bạn sẽ mua thiết bị Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Ngulặng liệu – giả dụ bạn vẫn cài đặt vũ trang Hổ Phách cấp 12

-10 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinch Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – ví như bạn sẽ cài tranh bị Sao Băng cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Ngulặng liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Nguyên liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 7

Nguim liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 8

Nguim liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

Nguim liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 12

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng


Chuyên mục: PHẦN MỀM