ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

Đề khám nghiệm 1 máu Hóa 10 Chương thơm 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau :

Câu 1: Nguyên ổn tử của nguyên tố như thế nào trong đội VIIA bao gồm bán kính ngulặng tử lớn nhất ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: Trong từng chu kỳ luân hồi, theo chiều tăng của điện tích phân tử nhân nguim tử thì nửa đường kính nguyên ổn tử cùng độ âm năng lượng điện khớp ứng biến hóa là

A. tăng, giảm . B. tăng, tăng. C. bớt, tăng. D. giảm, bớt.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Những tính chất làm sao dưới đây chuyển đổi tuần hoàn:

A. Kân hận lượng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính kim loại D. Số e vào ngtử

Câu 4: Đồng vị của M mãn nguyện điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: Tóm lại như thế nào sau đấy là sai:

A. 

*
: có 17 proton. B.
*
: gồm 27 electron

C. Cl-: có 18 electron D. Al3+: tất cả 10 electron

Câu 6: Bán kính nguim tử của những nguim tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tăng mạnh từ bỏ trái sang trọng nên là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, Na C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, Na

Câu 7: Hợp hóa học khí của một nguyên ổn tố cùng với hiđro có dạng RH3. Oxit cao nhất của nó tất cả dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- gồm thông số kỹ thuật electron không tính cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIIA. B. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

C. ô trăng tròn, chu kỳ luân hồi 4, team IIA. D. ô 18, chu kỳ luân hồi 4, team VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): Nguyên ổn tố S gồm số hiệu Z=16

- Viết cấu hình electron của nguim tử

- Xác định vị trí của S vào bảng tuần hoàn

- Hoá trị tối đa của S cùng với Oxi là bao nhiêu? Viết công thức Oxit tối đa, bí quyết hiđroxit của S và nêu tính chất hoá học( tính axit xuất xắc bazơ) của những hòa hợp hóa học đó.

Xem thêm: Tân Thủ Game Âm Dương Sư Garena Âm Dương Sư, Garena Âm Dương Sư

- So sánh tính phi kim của S với O (Z=8) với Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit cao nhất của một nguyên ổn tố là R2O5, trong phù hợp chất khí của chính nó cùng với hiđro thì R chỉ chiếm 82,35 % về cân nặng.

a, Xác định nguyên ổn tử kăn năn của R?

b, Tính % về trọng lượng của oxi tất cả vào oxit cao nhất của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa chảy trọn vẹn 8,3 g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm (ở cả hai chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn) bởi vì 120 g dung dịch HCl 20%. Sau phản bội ứng thấy thoát ra 5,6 lkhông nhiều khí H2 sống điều kiện tiêu chuẩn.

a, Tính % về khối lượng 2 sắt kẽm kim loại kiềm?

b, Tính C% của các chất trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng?

 Đáp án và thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Câu

1

2

3

4

5


6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm ở chu kì 3 ( bởi bao gồm 3 lớp e) , ô số 17 ( gồm 17 e) , team VIIA ( do có 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị cao nhất cùng với oxi của clo là 7 : Cl2O7

Công thức hiđroxit HClO4 bao gồm tính axit mạnh

Tính phi klặng của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit tối đa là MO2 yêu cầu M bao gồm hoá trị cao nhất cùng với oxi là 4, phải hoá trị trong vừa lòng hóa học cùng với H là 8-4 = 4.Công thức vừa lòng hóa học với hiđro là MH4

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |