Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Sinh Học Lớp 6

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học 2015 - 2016 386 0
ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: SINH HỌC - LỚP 6 Trường THCS Tam Thanh Thời gian:… A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 6

Trắc nghiệm: (3 điểm). Câu 1: Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm) 1. Quả do bộ phận nào của hoa phát triển thành? a. Hạt phấn b. Bầu nhuỵ c. Noãn d. Tràng hoa 2. Phôi của hạt gồm: a. Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ b. Nhuỵ và nhị c. Rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm d. Vỏ, lá mầm, phôi nhũ 3. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt hai lá mầm được chứa trong: a. Lá mầm b. Phôi nhũ c. Thân mầm d. Rễ mầm 4. Điểm giống nhau giữa rêu và dương xỉ là: a. Có rễ, thân, lá thật sự b. Sinh sản bằng bào tử c. Cây con mọc ra từ nguyên tản d. Trong thân có mạch dẫn Câu 2: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp: (1 điểm) Cột A Cột B Trả lời 1. Lá a. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt. 1  … 2. Hoa b. Bảo vệ phôi nảy mầm thành cây mới. 2  ……. 3. Quả c. Chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí và nước. 3  ……. 4. Hạt d. Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh). 4  ……. Câu 3: Điền các cụm từ: (quả thịt, vỏ quả, quả khô, quả hạch, quả mọng) thích hợp vào chỗ trống qua đoạn sau: (1 điểm) Dựa vào đặc điểm của………………… có thể chia các quả thành hai nhóm là……………….và quả thịt. …………… khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. Có hai loại quả khô là quả khô nẻ và quả khô không nẻ. Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Quả thịt gồm hai loại là quả mọng và…………………… . B. T ự luận: ( 7 điểm). Câu 1: Quả và hạt phát tán bằng những cách nào? Chúng có đặc điểm gì? Lấy ví dụ (3 điểm) Câu 2: Trình bày cấu tạo (cơ quan sinh dưỡng) của cây dương xỉ. (1,5 điểm) Câu 3: Trình bày túi bào tử và sự phát triển của rêu.

Xem thêm: Outro Là Gì ? Những Yêu Cầu Để Dựng Một Outro Video Hiệu Quả?

Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt? (2,5 điểm) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN A. Trắc nghiệm: (3 điểm). I. Mỗi câu đúng 0,25 điểm. 1-c; 2-c; 3-a; 4-b. II. Mỗi ý đúng 0,25 điểm. 1-c; 2-d; 3-a; 4-b. III. Mỗi chỗ trống đúng 0,25 điểm. … vỏ quả……… quả khô……… quả khô …….quả hạch B. Tự luận: (7 điểm): Câu 1: (Mỗi ý đúng 1 điểm) - Phát tán nhờ gió: Có cánh hoặc chùm lông nhẹ VD: Bồ công anh, hạt hoa sữa … - Phát tán nhờ động vật: Quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có gai móc bám VD: Ké đầu ngựa, ổi … - Tự phát tán: Vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài VD: Chi chi, đậu bắp … Câu 2: (Mỗi ý đúng 1 điểm 0,25 điểm) - Thân ngầm, hình trụ. - Rễ thật, mang nhiều lông hút - Lá có diệp lục: + Lá non: có nhiều lông bạc trắng, cuộn tròn ở đầu. + Lá già: duỗi thẳng ra, có cuống dài. - Có mạch dẫn. Câu 3: * Túi bào tử và sự phát triển của rêu: (1,5 điểm) - Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở ngọn cây. - Sinh sản bằng bào tử. - Sự phát triển của rêu: mở nắp đất ẩm Rêu trưởng thành túi bào tử bào tử Cây rêu con chứa nảy mầm * Giải thích đúng, đủ các ý sau: (1 điểm). - Rêu chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn → Chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh. - Việc hút nước và chất khoáng hoà tan thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt. . ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: SINH HỌC - LỚP 6 Trường THCS Tam Thanh Thời gian:… A. Trắc nghiệm: (3 điểm). Câu 1: Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm) 1. Quả do. 1- c; 2-c; 3-a; 4-b. II. Mỗi ý đúng 0,25 điểm. 1- c; 2-d; 3-a; 4-b. III. Mỗi chỗ trống đúng 0,25 điểm. … vỏ quả……… quả khô……… quả khô …….quả hạch B. Tự luận: (7 điểm): Câu 1: (Mỗi ý đúng 1. vệ và góp phần phát tán hạt. 1  … 2. Hoa b. Bảo vệ phôi nảy mầm thành cây mới. 2  ……. 3. Quả c. Chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí và nước. 3  ……. 4. Hạt d. Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh).