ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 11 LẦN 2

... Đáp án bài bác kiểm tra một tiết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... got married when she was just eighteen và had three children.I studied for four years because I wanted lớn be an accountant.I had a lot of new friends, & I didn’t see Sally very often.Sometimes ... telephone.Now I’m married,too.I live near Sally & we meet every week.She’s a student now, và I have sầu a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2


*

*

... Bài kiểm tra một ngày tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ và tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. Bài kiểm tra một máu Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... khẩu trang Lúc lao động sinh sống khu vực tất cả những vết mờ do bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan vào vai trò : + Điều hoà nồng đọ những chất dự trữ vào máu luôn bình ổn, dự trữ. Tiết : 18 Soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... đến quá trình dịch chuyển đợc bền vững và kiên cố và khẻo rộng. Tiết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học kì iMôn : Sinc học 8 I. mục tiêu. 1. Kiến thức.- Nắm đợc cấu trúc cùng chức năng của hệ ... rõ ràng nh :+ Vệ sinch ẩm thực ăn uống ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinc cá thể ( Răng miệng )+ Không cần sử dụng các chất kích thích ( Rợu , bia ) Họ cùng tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinc học Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: Cấu hình electron của ngulặng tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc có tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá phù hợp với O 2 theo pmùi hương trình làm phản ứng như thế nào tiếp sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : Cho những chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất như thế nào dùng có tác dụng phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : Lúc nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... hiệu gây ra những sự phản xạ ĐK cấp cao. (0.5)- Tiếng nói với chữ viết là phơng luôn tiện để nhỏ ngời giao tiếp, thảo luận tay nghề cùng nhau. (1) . Ngời soạn: Trần Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh Học 8 - Trờng THCS Đakrông. + Không ăn thức nạp năng lượng ôi thiu và lây nhiễm các hóa học c hi.+ Ung nc.- Đi tè đúng vào khi, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - Tiếng nói cùng...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the buổi tiệc nhỏ, but I wasn’t. A. being invited B. inviting C. khổng lồ be invited D. khổng lồ invite Câu 15 : Choose the word which ... in a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. has been working for OV for a year C. is living in the capital N'Djamena D. was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. donation D. gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned hyên against travel lớn the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer lớn...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Ssinh hoạt GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học tập sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. is living in the capital N'Djamemãng cầu C. used to be a volunteer working in a remote village D. has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... happiness Câu 10 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. chiến dịch B. struggle C. battle D. war Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Ssinh hoạt GD & ĐT Đồng Tháp Trường trung học phổ thông Phố Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. that they will keep silent B. to lớn keep silent C. to lớn keep silent please D. that they kept silent Câu 17 : Choose ... be awared a set of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. in B. for C. with D. of Câu 24 : A. contests B. poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: The teacher told his students ... well-paid, it was well worth doing, & I would recommkết thúc it lớn anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The author ______. A. was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... be awared a mix of CDs for (26 ) _____ English và an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. with B. in C. of D. for Câu 24 : A. competitions B. contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD và ĐT Đồng Tháp Trường THPT Đường Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn uống ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học tập sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with hlặng D. I wasn’t talking to hyên Câu 14 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... reads Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: If you bring ________ to lớn others, you are also a happy person. A. happily B. happy C. happiest D. happiness Câu 11 : Choose the...

Xem thêm: Guide Rek'Sai Mùa 9: Cách Chơi Reksai, Rek'Sai Mùa 11


... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Ssinh sống GD và ĐT Đồng Tháp Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi Tổ :Anh Vnạp năng lượng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. is living in the capital N'Djamena C. used khổng lồ be a volunteer working in a remote village D. has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... happiness Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. campaign B. struggle C. battle D. war Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Ssống GD và ĐT Đồng Tháp Trường trung học phổ thông Đường Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. has been working for OV for a year C. used to lớn be a volunteer working in a remote village D. is living in the capital N'Djamemãng cầu Câu 29 : How did ... wasn’t talking lớn hyên Câu 11 : Choose the best answer lớn complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. buying B. bought C. buy D. lớn buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn Tkhô cứng Xuân - 1 -Giáo án Tin học tập 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... viên:− Đề kiểm tra 2. Học sinh:− Học bài bác cũ, cây bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp kiếm tra kỹ năng cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... night.II.ĐÁPhường ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 huyết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
Từ khóa: đề kiểm tra 1 huyết hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề kiểm soát 1 máu toán 12 cmùi hương logarit bao gồm đáp ánđề kiểm soát 1 huyết chương thơm oxi lưu huỳnh tất cả đáp ánđề chất vấn 1 ngày tiết sinc học 10 hk2 tất cả đáp ánđề đánh giá 1 tiết cả năm sinch 8 bao gồm đáp ánđề khám nghiệm 1 tiết lớp 11đề soát sổ 1 máu lớp 11 môn giờ đồng hồ anhđề kiểm soát 1 huyết lớp 11 môn toánđề soát sổ 1 ngày tiết hóa 11 lần 4đề khám nghiệm 1 huyết lớp 11 chương điện li hóađề đánh giá 1 huyết hóa 11 lần 3đề kiểm soát 1 huyết số 11 kỳ gấp đôi 1đề soát sổ 1 máu lớp 7 kì 2 lần 1 vănBáo cáo các bước mua sắm CT CPhường Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu mặt hàng cố định theo thời gian trên đường tàu việt namBiện pháp cai quản hoạt động dạy dỗ hát xoan vào ngôi trường trung học tập cửa hàng thị xã lâm thao, prúc thọGiáo án Sinc học tập 11 bài 13: Thực hành phân phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP. LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học hành của học sinh theo hướng cải tiến và phát triển kĩ năng học hành hợp tác ký kết trên các trường phổ quát dân tộc bản địa phân phối trú thị trấn bố chẽ, tỉnh giấc quảng ninhNghiên cứu vãn, thành lập ứng dụng smartscan và ứng dụng trong đảm bảo an toàn mạng máy tính siêng dùngNghiên cứu vớt tổng phù hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 với điều tra khảo sát hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ trong thực tiễn thị xã Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm ngay cạnh vấn đề giải quyết tố giác, tin báo về tù hãm với đề xuất khởi tố theo quy định tố tụng hình sự Việt Nam tự thực tế tỉnh Bình Định (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank Trụ sở thị xã Phù Yên, thức giấc Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học 11 bài bác 15: Tiêu hóa nghỉ ngơi động vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài 14: Thực hành phạt hiện nay thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài 14: Thực hành vạc hiện tại thở sinh hoạt thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình trong ngày lễ hội đầu năm mới đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng ttiết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 cthị xã cũ vào phủ chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ nên giuộc biên soạn bài bác cô bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu con trau xanh bài xích ca nthêm đi trên bến bãi cat sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại VN lớp 11 bài xích tập Xác Suất thống kê bao gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |