Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Hình Học

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án). Đề kiểm tra hình lớp 8 chương 1(Tứ giác) gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 hình học

KIỂM TRA 1 Tiết – HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I

I) TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng

1/ Trong các hình sau, hình không có tâm đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

2/ Trong các hình sau, hình không có trục đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

3/ Một hình thang có 2 đáy dài 6cm và 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A . 10cm B . 5cm C . √10 cm D . √5cm

4/ Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình chữ nhật

5/ Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A . 1050 ; 450 B . 1050 ; 650

C . 1150 ; 550 D . 1150 ; 650

6/ Cho tứ giác ABCD, có ∠A = 800; ∠B =1200, ∠D = 500. Số đo góc C là?

A. 1000 , B.1500, C.1100, D. 1150

7/ Góc kề 1 cạnh bên hình thang có số đo 750, góc kề còn lại của cạnh bên đó là:


Quảng cáo


A. 850 B. 950 C.1050 D.1150

8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi là 16 cm và 12 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là:

A 7cm, B.8cm, C.9cm, D.10 cm

II/TỰ LUẬN (8đ)

Bài 1: ( 2,5 đ) Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC, Từ M kẻ các đường ME song song với AC ( E ∈ AB ); MF song song với AB ( F ∈ AC ). Chứng minh Tứ giác BCEF là hình thang cân.

Bài 2.

Xem thêm: Cách Chơi 8 Ball Pool Trên Facebook, Bida Online, Cách Chơi 8 Ball Pool Trên Facebook, Bida Online

( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A bằng 90o. Gọi E, G, F là trung điểm của AB, BC, AC.Từ E kẻ đường song song với BF, đường thẳng này cắt GF tại I.

a) Tứ giác AEGF là hình gì ?

b) Chứng minh tứ giac BEIF là hình bình hành

c) Chứng minh tứ giác AGCI là hình thoi

d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI là hình vuông.

——————- Hết ———————


Quảng cáo


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG I

I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn đúng + 0,25đ

CÂU12345678
ĐÁP ÁNBCBBCCCD

II. TỰ LUẬN:

Bài 1 : Vẽ hình + Ghi GT-KL đúng +0,5đ

*

Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC => E là trung điểm của AB

( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . ) +0,5đ

MB = MC ( gt) , MF // AB ⇒ F là trung điểm của AC ( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . . ) + 0,5đ

⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC .

⇒ EF // BC Vậy tứ giác BCEF là hình thang. +0,5đ

Mặt khác góc B = góc C ( tam giác ABC cân – gt)

⇒ Tứ giác BCEF là hình thang cân. +0,5đ

Bài 2:  Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng: + 0,5đ

*

a/ chứng minh tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song ( gt) nên AEGF là hình bình hành. +0,5đ