Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 5 Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2021

Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2022, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 5 có đáp án mới nhất năm 2021


Câu 1. Lệnh REPEAT 4 cho kết quả ?A. Hình tròn B. Hình tam giácC. Hình vuông D. Hình lục giácCâu 2. Lệnh thủ tục nào đúng ?A. Edit “tamgiac B. Edit tamgiacC. Edit_tamgiac D. Edit Câu 3. Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu nét vẽ trong LOGOA. Setpencolor n B. Setcolor nC. Pencolor n D. Setpen nCâu 4. Để thủ tục trong logo không bị mất khi tắt máy tính em thêm lệnh nào ?A. save cacthutuc B. save cacthutuc.lgoC. save “cacthutuc.logo D. save “cacthutuc.lgoCâu 5. Để nhập nốt nhạc trong phần mềm MuseScore em nhấn phím ?A. Phím M B. Phím LC. Phím B D. Phím NCâu 6. Em bấm tổ hợp phím Ctrl+L trong MuseScore để cho kết quả:A. Nhập lời bài hát B. Xuất bài nhạcC. Thêm ô nhịp D. Tạo bài nhạcCâu 7. Làm thế nào để chèn 1 ô nhịp ?A. Nhấn Ctrl B. Nhấn InsertC. Nhấn Delete D. Nhấn EnterCâu 8. Khi xuất bài nhạc để nghe em cần chú ý điều gì ?A. Chọn định dạng PDF B. Chọn định dạng PNGC. Chọn định dạng WaveAudio D. Cả 3 đều sai Câu 9. Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO : Repeat ...A. 5 và 360/5 B. 6 và 6C. 6 và 360/6 D. 6 và 360Câu 10: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : FD 100 BK 20 REPEAT 4A. Ngôi sao B. Hình trònC. Dấu cộng D. Lá cờCâu 11: Sắp xếp các câu theo thứ tự để đúng với các thao tác viết thủ tục “Tamgiac” trong LOGO :A: Gõ REPEAT 3 vào giữa to và end.B. Gõ lệnh tamgiac.C. Gõ lệnh Edit “tamgiac.D. Chọn File, chọn Save and exit để lưu.

Xem thêm: Cách Chơi Alistar - Alistar Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Alistar

Trả lời: Bước 1:...................... Bước 2:...................... Bước 3:..................... Bước 4:......................
Câu 12: Sử dụng phần mềm LOGO để vẽ hình sau:Hình sau được tạo bởi 8 hình lục giác (hình lục giác là hình đa giác 6 cạnh), mỗi cạnh có độ dài 100 bước, em hãy viết thủ tục lucgiac để vẽ hình.Lưu bài em làm được vào máy tính bao gồm hình vẽ và thủ tục của hình.
*

Mỗi câu đúng 0.5 điểmCâu 1: CCâu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: A Câu 7: BCâu 8: C Câu 9: CCâu 10: DCâu 11 (1 điểm)Bước 1 - C Bước 2 - A Bước 3 - D Bước 4 - B