Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 5 Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2021

Đề thi cuối học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2021 - 2022, có đáp án tất nhiên. Mời các bạn thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 5 có đáp án mới nhất năm 2021


Câu 1. Lệnh REPEAT 4 mang lại hiệu quả ?A. Hình tròn B. Hình tam giácC. Hình vuông D. Hình lục giácCâu 2. Lệnh thủ tục làm sao đúng ?A. Edit “tamgiac B. Edit tamgiacC. Edit_tamgiac D. Edit Câu 3. Lệnh nào tiếp sau đây dùng để biến hóa color nét vẽ trong LOGOA. Setpencolor n B. Setcolor nC. Pencolor n D. Setpen nCâu 4. Để thủ tục vào hình ảnh không bị mất lúc tắt laptop em thêm lệnh nào ?A. save cacthutuc B. save sầu cacthutuc.lgoC. save “cacthutuc.logo sản phẩm D. save “cacthutuc.lgoCâu 5. Để nhập nốt nhạc trong phần mềm MuseScore em thừa nhận phím ?A. Phím M B. Phím LC. Phím B D. Phím NCâu 6. Em bấm tổng hợp phím Ctrl+L vào MuseScore để cho kết quả:A. Nhập lời bài bác hát B. Xuất bài xích nhạcC. Thêm ô nhịp D. Tạo bài xích nhạcCâu 7. Làm nắm nào nhằm chèn 1 ô nhịp ?A. Nhấn Ctrl B. Nhấn InsertC. Nhấn Delete D. Nhấn EnterCâu 8. Lúc xuất bài nhạc để nghe em buộc phải để ý điều gì ?A. Chọn định hình PDF B. Chọn định hình PNGC. Chọn định dạng WaveAudio D. Cả 3 phần lớn không nên Câu 9. Điền vào khu vực trống nhằm vẽ hình lục giác vào LOGO : Repeat ...A. 5 với 360/5 B. 6 cùng 6C. 6 với 360/6 D. 6 với 360Câu 10: Lệnh tiếp sau đây đến công dụng là hình gì : FD 100 BK trăng tròn REPEAT 4A. Ngôi sao B. Hình trònC. Dấu cộng D. Lá cờCâu 11: Sắp xếp những câu theo thứ trường đoản cú để đúng với các thao tác viết giấy tờ thủ tục “Tamgiac” trong LOGO :A: Gõ REPEAT 3 vào giữa lớn và end.B. Gõ lệnh tamgiac.C. Gõ lệnh Edit “tamgiac.D. Chọn File, chọn Save & exit để giữ.

Xem thêm: Cách Chơi Alistar - Alistar Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Alistar

Trả lời: Bước 1:...................... Bước 2:...................... Cách 3:..................... Cách 4:......................
Câu 12: Sử dụng phần mềm LOGO để vẽ hình sau:Hình sau được tạo ra vị 8 hình lục giác (hình lục giác là hình nhiều giác 6 cạnh), mỗi cạnh gồm độ dài 100 bước, em hãy viết giấy tờ thủ tục lucgiac để vẽ hình.Lưu bài em có tác dụng được vào laptop bao gồm hình vẽ cùng thủ tục của hình.
*

Mỗi câu đúng 0.5 điểmCâu 1: CCâu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: A Câu 7: BCâu 8: C Câu 9: CCâu 10: DCâu 11 (1 điểm)Bước 1 - C Cách 2 - A Cách 3 - D Cách 4 - B