De thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2016

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2016 – 2017 theo Thông tư 22, Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm học tập 2016 – 2017 theo Thông bốn 22 là tư liệu ôn thi học kì 2

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học năm 2016 – 2107 theo Thông tứ 22 là tư liệu ôn thi học kì 2 lớp 3. Đề thi bao hàm bảng ma trận đề thi theo Thông bốn 22 thuộc giải đáp cùng lí giải chấm chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cầm kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho bài xích soát sổ cuối học kì 2 lấy điểm số tối đa. Sau phía trên, mời các em thuộc tham khảo câu chữ cụ thể đề thi.

Trường Tiểu học…………………………

Họ cùng tên học sinh: …………………….Quý Khách đã xem: Sở đề thi học tập kì 1 môn tân oán lớp 3 năm học 2016

Lớp: 3E.

Môn: Toán thù – Lớp 3Năm học tập 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút(Không nói thời hạn giao đề)

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số liền sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074 B. 12076 C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm bố tưB. Mười bảy nghìn bố trăm chín mươi tưC. Mười bảy ngàn chín bố tưD. Mười bảy nghìn chín trăm bố mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 13trăng tròn + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024 B. 2042 C. 2204 D. 2124

Câu 4.

Bạn đang xem: De thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2016

(1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cmB. 28 cmC. 64 cmD. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phxay tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410 B. 76400 C. 75410 D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ kỉm 5 phút ít mang đến 6 giờ đồng hồ 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút ít B. 8 phút ít C. 10 phút D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. Tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

Câu 8.

Xem thêm: Guide Shaco Mùa 9: Cách Chơi Shaco Rừng Mùa 6, Hướng Dẫn Cách Chơi

Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4 b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn gồm chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn kia tất cả diện tích bởi bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một trong những biết rằng khi cấp số kia lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu

Nội dung khuyên bảo chấm

Điểm

1

B

0,5 điểm

2

D

0,5 điểm

3

A

1 điểm

4

B

1 điểm

5

A

1 điểm

6

C

1 điểm

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

X = 2005 – 1999 X = 12486 : 3

X = 6 X = 4162

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

– Tính đúng từng phnghiền tính được 0.5đ

– Kết quả không đúng nhưng mà đặt tính đúng thì được 0.25đ

Câu 9: (2đ)

Bài giải:

Đổi: 2dm 4centimet = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông gồm độ dài là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm2) (0,5 đ)

Đáp số: 36 cmét vuông (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: X x 4 : 7 = 12

X = 12 x 7 : 4

X = 21

Vậy số kia là: 21

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3