De Thi Toan Lop 3 Hoc Ki 1 Nam 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2016 – 2017 theo Thông tư 22, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017 theo Thông tư 22 là tài liệu ôn thi học kì 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2107 theo Thông tư 22 là tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 3. Đề thi bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 cùng đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 2 đạt điểm số cao nhất. Sau đây, mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết đề thi.

Trường Tiểu học…………………………

Họ và tên học sinh: …………………….Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 năm học 2016

Lớp: 3E.

Môn: Toán – Lớp 3Năm học 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số liền sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074 B. 12076 C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tưB. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tưC. Mười bảy nghìn chín ba tưD. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024 B. 2042 C. 2204 D. 2124

Câu 4.

Bạn đang xem: De thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2016

(1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cmB. 28 cmC. 64 cmD. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410 B. 76400 C. 75410 D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ kém 5 phút đến 6 giờ 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút B. 8 phút C. 10 phút D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. Tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

Câu 8.

Xem thêm: Guide Shaco Mùa 9: Cách Chơi Shaco Rừng Mùa 6, Hướng Dẫn Cách Chơi

Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4 b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu

Nội dung hướng dẫn chấm

Điểm

1

B

0,5 điểm

2

D

0,5 điểm

3

A

1 điểm

4

B

1 điểm

5

A

1 điểm

6

C

1 điểm

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

X = 2005 – 1999 X = 12486 : 3

X = 6 X = 4162

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

– Tính đúng mỗi phép tính được 0.5đ

– Kết quả sai nhưng đặt tính đúng thì được 0.25đ

Câu 9: (2đ)

Bài giải:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông có độ dài là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm2) (0,5 đ)

Đáp số: 36 cm2 (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: X x 4 : 7 = 12

X = 12 x 7 : 4

X = 21

Vậy số đó là: 21

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3