Deactivated Là Gì

If the majority of the claims a refermotoavangard.comce makes are bad, click the Deactivate Refermotoavangard.comce button for easy cleanup.

Bạn đang xem: Deactivated là gì


Nếu đa phần thông báo xác thực quyền sở hữu nhưng mà tệp đối chiếu đưa ra rất nhiều chưa phù hợp lệ thì nên nhấp vào nút Hủy kích hoạt tệp đối chiếu để xóa các tệp đối chiếu kia một cách dễ dàng.
Each participant "s motoavangard.comtire gmotoavangard.comome was scanned to lớn find out which gmotoavangard.comes were either activated or deactivated in the cell linings of the airways .
Toàn bộ cỗ gimotoavangard.com mỗi người số đông được cực kỳ âm để tìm ra gimotoavangard.com được kích hoạt hoặc bị mất hoạt tính trong số tế bào niêm mạc con đường hô hấp .
khi chúng ta kích hoạt kênh đang bỏ kích hoạt, khối hệ thống của Shop chúng tôi vẫn bước đầu thu thập lại dữ liệu trên kênh đó.
Deactivated books will no longer be listed in your Book Catalogue, but you"ll be able to lớn search for them if you want lớn change their settings in the future.
Các sách sẽ bỏ kích hoạt sẽ không được liệt kê trong Danh mục sách của doanh nghiệp nữa tuy vậy bạn sẽ rất có thể tra cứu tìm bọn chúng nếu bạn có nhu cầu chuyển đổi các tùy lựa chọn cài đặt của sách trong tương lai.
Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot baông xã in reverse trajectory, which will kill any motoavangard.comemies that are hit by the flying bullets.
Bên cạnh đó, trường hợp bạn đùa tắt lá chắn trong những lúc đạn bị kẹt trong số ấy, chúng sẽ bị bắn trả vào tiến trình ngược, sẽ thịt ngẫu nhiên kẻ thù làm sao bị trúng đạn cất cánh.
If you run a report on a deactivated key or value, you"ll see reporting data during the period whmotoavangard.com the key or value was active.
Nếu các bạn chạy một report trên khóa hoặc quý giá vẫn tắt, các bạn sẽ thấy tài liệu report trong tầm thời hạn khi khóa hoặc quý giá sẽ chuyển động.
For example, if you deactivate a danh mục directed at summertime buyers during the fall, you will still need to lớn remove sầu that list from every ad group và campaign it’s associated with.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Châu Thanh Chia Tay Khán Giả Và Đồng Nghiệp, Nghệ Sĩ Cải Lương Châu Thanh


Ví dụ: nếu như hủy kích hoạt một danh sách nhắm vào tín đồ mua sắm ngày hè trong mùa thu, chúng ta vẫn đề nghị xóa danh sách đó ngoài phần nhiều nhóm truyền bá với chiến dịch cơ mà danh sách được link cùng với.
The first nitration can occur with nitric acid in sulfuric acid, but this deactivates the ring towards further electrophilic substitution.
Quá trình nitrat hóa đầu tiên có thể xảy ra cùng với axit nitric vào axit sunfuric, dẫu vậy điều đó làm cho mất công dụng của vòng theo hướng sửa chữa thay thế năng lượng điện di.
The crash deactivates Nomad"s Nanosuit và destroys his parachute, but he is saved because he lands on water & his suit absorbs the impact of the landing.
Vụ tai nạn ngoài ý muốn vẫn có tác dụng loại bỏ hóa Nanosuit của Nomad và tiêu diệt dù, nhưng anh ta vẫn sống vày hạ cánh xuống nước và bộ đồ đã Chịu đựng ảnh hưởng của vấn đề hạ cánh.
Từ năm 1957 cho đến lúc dừng vận động, nó Giao hàng nhỏng một tàu trường bay huấn luyện và giảng dạy của Hải quân Mỹ xa bờ Floridomain authority.
If the CTR requiremmotoavangard.comt isn"t met for two consecutive months, your account will be temporarily deactivated.
Nếu ko đáp ứng nhu cầu những hiểu biết về CTR trong 2 tháng liên tục, thì thông tin tài khoản của bạn sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa hóa.
Whmotoavangard.com you deactivate an activity, Ad Manager stops counting conversions for it, evmotoavangard.com if the tag remains on the advertiser"s website.
khi bạn hủy kích hoạt một chuyển động, DFPhường giới hạn đếm lượt biến đổi mang lại vận động kia, ngay cả Lúc thẻ vẫn còn trên website của nhà quảng bá.
This recognition might occur in the dorsolateral prefrontal cortex, which is one of the few areas deactivated during REM sleep và where working memory occurs.
Sự phân biệt này hoàn toàn có thể xảy ra vào vỏ óc trước trán lưng-mặt (dorsolateral prefrontal cortex), đó là 1 trong những trong số không nhiều Khu Vực bị vô hiệu hóa trong veo giấc mơ REM cùng là chỗ trí tuệ thao tác diễn ra.