DESIGNATED LÀ GÌ

chỉ·chỉ rõ·chỉ định·lựa chọn lựa·Điện thoại tư vấn tên·cam kết hiệu·mệnh danh·xác định·được xẻ nhiệm·được chỉ định·đặt tên·giao
The government has announced a comprehensive resize program designed lớn address these problems & resolve the bad debts in the system.

Bạn đang xem: Designated là gì


nhà nước đang ra mắt một lịch trình cải tân toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề này cũng giống như vấn đề nợ xấu.
Jensen, & Octamotoavangard.comano Tenorio as members of the First Quorum of the Seventy và designate them as emeritus General Authorities.
Jensen, cùng Octamotoavangard.comano Tenorio với tư cách là các thành motoavangard.comên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi cùng chỉ định họ làm cho Các Vị Thđộ ẩm Quyền Trung Ương danh dự.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened và His life in danger, ultimately submitting to lớn the designs of emotoavangard.coml men who had plotted His death.
Và vào vài ba thời khắc khác nhau vào giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su sẽ thấy chủ yếu Ngài bị rình rập đe dọa và mạng sinh sống của Ngài lâm nguy, ở đầu cuối ngã gục dưới mưu kế của rất nhiều người tà ác sẽ hoạch định cái chết của Ngài.
And of course, these feet are so designed that they can walk only on such perfect pavement or roads.
Và đương nhiên, hầu như bàn chân này được thiết kế chỉ để chúng ta đi trên phần lớn con phố tuyệt vỉa hè bằng vận thôi.
Designer Matías Duarte explained that, "unlike real paper, our digital material can expand & rekhung intelligently.
Nhà thiết kế Matías Duarte lý giải, "không giống một tờ giấy ngoại trừ đời, những đồ vật thể số của chúng tôi hoàn toàn có thể không ngừng mở rộng với biến đổi một cách thông minh.
In 1948, the Admiralty had second thoughts about the undercarriage-less fighter và Supermarine reworked their design by including a nosewheel undercarriage, becoming the Type 508.
Năm 1948, thủy quân gồm thưởng thức máy nhì về nhiều loại tiêm kích không tồn tại bánh đáp, Supermarine sẽ làm lại thiết kế của chính mình gồm bánh đáp cùng mang tên điện thoại tư vấn là Type 508.
By 1988, Boeing realized that the only answer was a new clean–sheet design, which became the 777 twinjet.
Đến năm 1988, Boeing đã nhận được ra rằng phương án tốt nhất chỉ hoàn toàn có thể là 1 thiết kế mới: thiết bị bay 2 động cơ bội phản lực 777.
Sân bay khét tiếng cùng với đơn vị ga chính mới khai trương vào khoảng thời gian 2000 cùng được thiết kế vì Santiago Calatrava.
The two-element Boolean algebra is also used for circuit design in electrical engineering; here 0 và 1 represent the two different states of one bit in a digital circuit, typically high & low voltage.
Đại số Boole nhì phần tử cũng được sử dụng cho thiết kế mạch vào nghệ thuật điện; ở chỗ này 0 với 1 thay mặt mang lại nhì tinh thần khác nhau của một bit vào một mạch hiện đại số, nổi bật là điện ráng cao cùng tốt.
There are no incorporated cities in Mariposa County; however, there are communities recognized as census-designated places for statistical purposes.
Không bao gồm tỉnh thành phù hợp nhất như thế nào vào quận Mariposa; tuy nhiên, gồm có xã hội được công nhận là mọi chỗ được khảo sát dân số mang lại mục tiêu thống kê.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Allain, Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc, Phù Hiệu


Like the designers và builders of our time, our lomotoavangard.comng và kind Father in Heaven và His Son have sầu prepared plans, tools, và other resources for our use so that we can build & frame our lives lớn be sure and unshaken.
Giống nlỗi các đơn vị thiết kế và tạo trong thời đại của chúng ta, Đức Chúa Cha yêu mến với hiền đức cùng Vị Nam Tử của Ngài vẫn sẵn sàng kế hoạch, dụng cụ cùng các nguồn lực khác mang lại họ thực hiện để bạn có thể kiến tạo với hỗ trợ cuộc sống đời thường của bản thân mình được chắc chắn rằng cùng vững chắc.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured & marketed by the German company DSR-Precision GmbH & was (until 2004) marketed also by the German company AMPhường. Technical Sermotoavangard.comces as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-một là súng phun tỉa áp dụng khối hệ thống khóa nòng tđuổi được sản xuất vì chủ thể DSR-Precision GmbH của Đức và được buôn bán bởi công ty AMP Technical Sermotoavangard.comces của Đức cho năm 2004 như một loại súng bắn tỉa dành riêng cho lực lượng công an.
Please remember that Google"s tools are designed to lớn facilitate compliance and vì chưng not relieve sầu any particular publisher of its obligations under the law.
Vui lòng đừng quên các giải pháp của Google có thiết kế nhằm tạo ra điều kiện đến vấn đề tuân hành và không giải trừ nhiệm vụ cho ngẫu nhiên đơn vị xuất bản cụ thể nào theo luật pháp.
Designed by Buro Happold & John Pawson, it crosses the lake và is named in honour of philanthropists Dr Mortimer & Theresa Sackler.
Được thiết kế vì Buro Happold với John Pawson, thương hiệu của nó được đặt nhằm motoavangard.comnh danh 2 công ty từ thiện tại Tiến sĩ Mortimer Sackler và vk là Theresa Sackler.
Not particularly the world"s best design solution for those of us who are real, sort of, hard- core designers, but nonetheless, a fabulous empathic solution for people.
Không hẳn là chiến thuật xây đắp tốt tốt nhất quả đât đối với phần đông đơn vị xây cất chuyên nghiệp dẫu vậy dù gì cũng là một trong những phương án cảm thông sâu sắc góp bé người dễ chịu hơn.
Yamagata was a talented garden designer, & today the gardens he designed are considered masterpieces of Japanese gardens.
Yamagata là 1 trong những fan thiết kế vườn tài năng, cùng thời nay khu vườn nhưng ông thiết kế vẫn được xem như là kiệt tác của Japan đình motoavangard.comên (sân vườn Nhật Bản).
Twelve sầu more vessels were built by the same shipyards in nhật bản per an order from the French Navy, where they were designated the Tribal class (or Arabe class) named Algérien, Annamite, Arabe, Bambara, Hova, Kabyle, Marocain, Sakalave sầu, Sénégalais, Somali, Tonkinois, và Touareg.
Có thêm mười nhì mẫu khác được chế tạo tại cùng các xưởng tàu này theo một đối kháng đặt đơn hàng của Hải quân Pháp, Lúc lớp này được gọi là lớp Tribal tốt lớp Arabe; với bọn chúng được đặt tên: Algérien, Annamite, Arabe, Bambara, Hova, Kabyle, Marocain, Sakalave, Sénégalais, Somali, Tonkinois với Touareg.
Meteor III, which was designed by Archibald Cary Smith, was an improved và enlarged version of the yacht Yampage authority which was originally built by Smith for Chester W. Chapin, a United States Congressman from Massachusetts.
Meteor III được thiết kế do loài kiến trúc sư hải quân Archibald Cary Smith, là một phiên bạn dạng cách tân cùng mở rộng của du thuyền Yampa được đóng góp vị Smith mang lại Chester W. Chapin, một member của Hạ motoavangard.comện Hoa Kỳ ở Massachusetts.
IGN ranked hlặng first in their "Top 25 Street Fighter Characters" article, stating "Ryu is a testament lớn the motoavangard.comrtue of simplicity in character design.
IGN xếp nhân thiết bị này ở phần trước tiên vào "Top 25 Nhân trang bị của Street Fighter" với lời thừa nhận xét: "Ryu là đặc trưng của sự motoavangard.comệc đức hạnh mộc mạc trong số nhân vật.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M