ĐIỀU NÀO LÀ ĐÚNG KHI VÕ SƯ DÙNG CUỒNG PHONG QUYỀN LÊN MỤC TIÊU TÀNG HÌNH?

Chủ tịch TP HCM - Anh hùng giải pđợi dân tộc bản địa, danh nhân văn hóa truyền thống quả đât đã cống hiến trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải pđợi dân tộc, mang về cuộc sống hòa bình, tự do thoải mái, hạnh phúc cho quần chúng. # cả nước. Sự nghiệp cách mạng phong phú, sống động của Sài Gòn đang còn lại cho dân tộc ta các “Di sản” quý báu, trong đó, mọi sáng chế trình bày của Người về cách mạng giải pngóng dân tộc bản địa là 1 trong vết ấn trông rất nổi bật, góp thêm phần làm cho hồ hết thắng lợi béo múp của phương pháp mạng nước ta, đôi khi có giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải pchờ dân tộc

Thứ nhất, phương pháp mạng giải pđợi dân tộc ước ao thành công cần theo tuyến phố cách mạng vô sản

Trong quá trình vận dụng trình bày biện pháp mạng vô sản vào toàn quốc, TP HCM đã bền chí khắc phục và hạn chế đa số trở hổ thẹn của định hướng giáo điều, nhấn mạnh một chiều tranh đấu ách thống trị trong nửa sau trong thời điểm 20 với nửa đầu trong những năm 30 của cầm cố kỷ XX, khiến cho giải thích phương pháp mạng giải pđợi dân tộc theo khuynh hướng vô sản tất cả sức sinh sống mạnh khỏe, xâm nhập trong phần đông quần bọn chúng dân chúng. Đi theo tuyến phố giải pháp mạng vô sản, Sài Gòn sớm xác định phương thơm phía chiến lược của giải pháp mạng VN là “làm tư sản dân quyền biện pháp mạng cùng thổ địa cách mạng nhằm tiếp cận xóm hội cùng sản”(3). Sau Khi giành chủ quyền, đề nghị phát triển xây cất CNXH. Ngoài ra, Người dành nhiều tâm trí vào sự nghiệp bí quyết mạng XHcông nhân với thiết kế CNXH ngơi nghỉ Việt Nam, có mặt cần mọi quan điểm rất là cơ bản về CNXH và tuyến đường đi lên CNXH xuất phát từ 1 nước trực thuộc địa, cùng với các tàn tích phong con kiến nặng trĩu nề; khẳng định hầu hết đặc trưng thực chất của CNXH, phương châm và bước tiến nhằm đạt tới CNXH. Đó là 1 trong những quy trình cải trở nên giải pháp mạng lâu dài hơn, đau buồn, bắt buộc trải qua không ít đoạn đường khác nhau, toàn bộ vị sự nghiệp giải pchờ nhỏ tín đồ, tạo nên bé bạn cải cách và phát triển toàn diện, bao gồm cuộc sống thường ngày ấm no, tự do thoải mái, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Điều nào là đúng khi Võ Sư dùng Cuồng Phong Quyền lên mục tiêu tàng hình?

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa theo con phố phương pháp mạng vô sản, Có nghĩa là độc lập dân tộc tiếp cận CNXH. Độc lập dân tộc bản địa là điều kiện tiên quyết, là nền móng đi tới CNXH. Không giành được chủ quyền dân tộc sẽ không tồn tại gì không còn. Độc lập dân tộc bản địa mô tả tại phần giành với giữ lại tổ chức chính quyền dân người chủ sở hữu dân, sẵn sàng nền móng đi lên CNXH. Nhưng giả dụ nước độc lập nhưng mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, thoải mái. Vì vậy, đề nghị kiến thiết CNXH như là việc cách tân và phát triển tất yếu của tự do dân tộc, để bảo vệ hòa bình dân tộc với tạo thành bước cách tân và phát triển bắt đầu với cùng 1 trình độ cao hơn của cục bộ quy trình cách mạng. Đây chính là sự phát triển trí tuệ sáng tạo vấn đề của V.I.Lênin về cách mạng ko hoàn thành - biện pháp mạng dân tộc bản địa dân nhà và biện pháp mạng XHcông nhân, thân nhì tiến trình kia không có một bức tường thành làm sao phân cách cả.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vị Đảng và TP HCM chỉ đạo sẽ xuất hiện một thời đại bắt đầu mang lại dân tộc cả nước - thời đại độc lập dân tộc nối liền cùng với CNXH. Kiên trì với con phố vẫn chọn lọc, trải qua 30 năm trường kỳ kháng chiến phòng thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm chiếm, cùng với ý thức “thà hy sinh toàn bộ chứ nhất định ko chịu đựng thoát nước, nhất thiết ko Chịu đựng làm nô lệ”, “không tồn tại gì quý hơn chủ quyền, từ bỏ do”; bên trên cửa hàng đường lối chính xác, trí tuệ sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hòa hợp của toàn dân tộc bản địa, quân với dân ta đang theo thứ tự vượt mặt các kế hoạch cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải pđợi dân tộc, thống độc nhất vô nhị nước nhà. Trong cuộc tranh đấu trường kỳ này, tất từ đầu đến chân dân VN đã kiên cường tranh đấu đến tự do dân tộc bản địa và tự do thoải mái mang đến dân chúng. Quyền vốn dĩ tự nhiên và thoải mái đó của con bạn nước ta, của dân tộc bản địa đất nước hình chữ S được xã hội nước ngoài chào đón nlỗi là 1 trong những giữa những tư tưởng Khủng của thời đại.

Thứ đọng nhì, giải pháp mạng giải pchờ dân tộc bản địa mong mỏi chiến thắng buộc phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

Đây là một trong trí tuệ sáng tạo của Sài Gòn về lý luận phương pháp mạng giải pchờ dân tộc bản địa. HCM nhận định rằng, “Cách mệnh đầu tiên buộc phải tất cả đảng giải pháp mệnh... Đảng gồm vững vàng giải pháp mệnh new thành công...”(5). Đảng kia buộc phải được phát hành theo vẻ ngoài đảng vẻ bên ngoài bắt đầu của V.I.Lênin, được khí giới bởi nhà nghĩa Mác - Lênin. Nhiệm vụ chỉ đạo của Đảng Cộng sản là: Xác định phương châm của cách mạng, kiến tạo mặt đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; trải qua cương lĩnh, tổ chức chuyển động, tập vừa lòng những lực lượng phương pháp mạng, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống duy nhất. Đối với giải pháp mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản đề xuất thực hiện mặt khác nhì nhiệm vụ: phòng đế quốc cùng chống phong loài kiến, giành tự do dân tộc, mang đến thoải mái và niềm hạnh phúc cho dân chúng. Cương lĩnh Chính trị trước tiên được trải qua trên Hội nghị Ra đời Đảng bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đang khẳng định: “Đảng là team tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng chăm chú là, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định rằng, Đảng không chỉ là của riêng ách thống trị người công nhân, nhưng mà của toàn dân tộc bản địa. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 02/1951), Hồ Chí Minh phân tích: “Trong giai đoạn hiện thời, nghĩa vụ và quyền lợi của kẻ thống trị công nhân cùng dân chúng lao cồn với của dân tộc là một. Chính vì chưng Đảng Lao đụng cả nước là Đảng của giai cấp công nhân cùng quần chúng lao rượu cồn, do đó buộc phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(7). Năm 1961, Lúc quần chúng. # miền Bắc đã triển khai chiến lược 5 năm lần đầu tiên, Sài Gòn một lần nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, mặt khác cũng chính là của dân tộc, ko thiên vị, thiên vị”(8).

Đó là một trong những Đảng đạo đức với văn uống minch, được võ trang bởi trình bày Mác - Lênin; có bản lĩnh chính trị vững vàng vàng; đội hình cán bộ, đảng viên tất cả phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp trong sạch, năng lượng trí tuệ đầy đủ, biết xử lý các vấn khuyến cáo vạc từ thực tiễn toàn nước và theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng đó bắt buộc phát hành được một Mặt trận dân tộc bản địa thống duy nhất rộng thoải mái, vững chắc, lâu dài hơn, thực bụng, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi bé dân nước Việt, bé Lạc cháu Hồng. Đảng đó còn biết tập vừa lòng những lực lượng biện pháp mạng cùng tân tiến trên thế giới đương đầu chống quân thù thông thường là chủ nghĩa thực dân, do kim chỉ nam chung của thế giới tiến bộ là: độc lập, độc lập dân tộc, dân nhà và tiến bộ xóm hội.

Thực tiễn đa dạng và phong phú phương pháp mạng toàn nước chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng chuẩn cùng hữu hiệu của Đảng là yếu tố số 1 đưa ra quyết định chiến thắng của giải pháp mạng toàn quốc. Đồng thời, bao gồm trong quy trình chỉ huy cách mạng, Đảng đã có trui rèn, thách thức và không xong trưởng thành và cứng cáp, dày dạn tay nghề để ngày càng xứng đáng cùng với phương châm và thiên chức lãnh đạo phương pháp mạng, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân; thông qua đó, xác minh một chân lý, “sống cả nước không tồn tại một lực lượng thiết yếu trị như thế nào không giống, bên cạnh Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S tất cả đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và năng lực lãnh đạo non sông thừa qua đầy đủ trở ngại, thử thách gay cấn để lấy dân tộc cho bờ bến vinh quang đãng, hạnh phúc”(9).

Thứ tía, phương pháp mạng giải pngóng dân tộc là sự việc nghiệp liên minh của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông

Sinch thời, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách mạng giải pchờ dân tộc bản địa là việc nghiệp đoàn kết toàn dân, bên trên cửa hàng liên minh công nông làm nòng cốt”... Trong số đó, “tiến hành cho được liên minh công nông vày kia là sự việc bảo vệ chắc chắn nhất phần lớn thành công của cách mạng”(10).

Từ thực tiễn VN, với tốt đại phần nhiều dân số là dân cày, TP HCM cho rằng, nông dân là những người chịu những tầng áp bức, bị nghèo nàn hóa đề xuất chúng ta luôn luôn tất cả ý thức phản nghịch kháng, chuẩn bị sẵn sàng tđam mê gia bí quyết mạng. Do kia, biện pháp mạng giải phóng dân tộc buộc phải gồm sự tsay mê gia của thống trị dân cày và là sự nghiệp của toàn dân. Chủ tịch HCM khẳng định: Nông dân là một trong những lực lượng rất cao của dân tộc, một liên minh hết sức trung thành của kẻ thống trị người công nhân. Muốn nắn đao binh con kiến quốc thành công xuất sắc, mong chủ quyền, thống nhất thiệt sự, ắt đề xuất phụ thuộc lực lượng của nông dân. Đồng bào dân cày sẵn gồm lực lượng lớn lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn tất cả chí khí nhất quyết chiến đấu với hy sinh. Do vậy, vấn đề giải pđợi dân tộc sinh hoạt nước ta, thực chất là vấn đề nông dân. Nông dân vừa là rượu cồn lực, vừa là lực lượng đông đảo, cốt cán, với cũng là đối tượng người dùng đi lại của biện pháp mạng.

Đánh giá chỉ cao mục đích, sứ mệnh của ách thống trị dân cày, cơ mà Hồ Chí Minh luôn xác định, thống trị người công nhân là kẻ thống trị lãnh đạo biện pháp mạng với Đảng yêu cầu chỉ huy chế tạo kăn năn liên minc công - nông làm cho cốt cán cho Mặt trận Dân tộc thống độc nhất vô nhị. Hồ Chí Minh công ty trương vận động, tập phù hợp rộng rãi những thế hệ quần chúng. # Việt Nam, những người dân mất nước, đã bắt buộc Chịu đựng thân phận nô lệ, ttê mê gia vào Mặt trận Dân tộc thống duy nhất, nhằm mục tiêu kêu gọi sức khỏe của toàn dân tộc bản địa vào cuộc chống chọi giành độc lập, thoải mái. Đây là luận điểm cực kỳ new, có mức giá trị lý luận và trong thực tế khổng lồ phệ đối với cách mạng nhân loại, đặc biệt là trào lưu giải pchờ dân tộc. Đó là việc bổ sung cập nhật kịp thời vào kho báu giải thích của công ty nghĩa Mác - Lênin. Có thể nói, so với bí quyết mạng đất nước hình chữ S, luận điểm của HCM về sự việc xây dựng khối đại liên hiệp dân tộc bản địa bên trên cửa hàng liên minh công - nông đã làm được áp dụng một bí quyết chủ động, sáng tạo trong tiến trình thực hiện giải pháp mạng giải pngóng dân tộc.

Thđọng bốn, bí quyết mạng giải pngóng dân tộc bản địa buộc phải được triển khai bởi con phố giải pháp mạng đấm đá bạo lực, phối kết hợp đương đầu bao gồm trị của quần chúng cùng với chiến đấu vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công trả toàn

Vượt lên tứ tưởng của các công ty lãnh đạo giải pháp mạng chi phí bối, TP HCM xác định phương thức đấu tranh giải pngóng dân tộc nghỉ ngơi Việt Nam cần được tiến hành bởi tuyến đường bí quyết mạng bạo lực, kết hợp chống chọi thiết yếu trị của quần chúng với đương đầu vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn.

Trên cửa hàng nắm rõ phần đông nguyên tắc của công ty nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã nhận được thức thâm thúy thực chất của cơ chế thực dân: “Chế độ thực dân, từ bạn dạng thân nó, vẫn là 1 trong hành động đấm đá bạo lực của kẻ bạo dạn so với kẻ yếu rồi”(11),“bọn giặc chiếm nước, chết thì bị tiêu diệt, nết không chừa. Càng gần không thắng cuộc thì chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do cấp thiết van nài mà lại gồm được”. Vì vậy, nhằm triển khai cuộc biện pháp mạng giải pđợi dân tộc bản địa, cũng như cuộc đương đầu để bảo đảm an toàn chủ quyền dân tộc, bảo đảm an toàn CNXH, tất yếu bắt buộc “Dùng đấm đá bạo lực phương pháp mạng cản lại bạo lực phản nghịch giải pháp mạng, giành đem chính quyền và bảo vệ bao gồm quyền”(13).

Quan điểm bạo lực cách mạng của HCM không hề đối lập với lòng tin yêu chuộng tự do và công ty nghĩa nhân đạo của dân tộc Việt Nam cơ mà là sự việc tiếp nối truyền thống cuội nguồn nhân tình của phụ thân ông ta. Đối cùng với Sài Gòn, trong cuộc chống chọi chính nghĩa để giải pngóng dân tộc, giải pngóng thống trị, việc thực hiện bạo lực cũng nhằm mục đích mục tiêu hòa bình: “Dụng việc binch là bài toán nhơn nghĩa, mong cứu vãn dân, cứu vớt nước”(14). Theo Người, chủ quyền nên là nền tự do thật sự, nối sát với tự do, tự do của Tổ quốc với tự do thoải mái, dân nhà của quần chúng. Nếu kim chỉ nam kia ko được thỏa mãn nhu cầu, thủ tục tiến hành cuộc chiến tranh tất yếu là bạo lực phương pháp mạng. Đó chính là nghệ thuật và thẩm mỹ khéo léo dùng bạo lực bí quyết mạng ngăn chặn lại bạo lực bội nghịch giải pháp mạng của Người.

Tuy tôn vinh phương châm của bạo lực phương pháp mạng nhưng Sài Gòn không tuyệt vời nhất hóa vai trò của bạo lực, của chiến đấu vũ khí vào chiến tranh cách mạng. Với Người, đương đầu thiết bị chỉ là một giữa những phương pháp nhằm thực hiện kim chỉ nam chủ yếu trị của cách mạng. Với lòng tin ấy, sau thời điểm về nước sẵn sàng giành tổ chức chính quyền, tháng 12-1944, bên trên các đại lý nghiên cứu và phân tích kỹ tình hình phương pháp mạng trong nước cùng trên trái đất, Hồ Chí Minh ra Chỉ thị Thành lập và hoạt động đội “Việt Nam tuim truyền giải phóng quân”. Người căn dặn: “Chính trị trọng hơn quân sự”(15), “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “tín đồ trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ cách thức phát hành lực lượng trang bị phương pháp mạng, phương châm xây đắp tía vật dụng quân, cách tiến hành hoạt động là phối kết hợp quân sự chiến lược với chủ yếu trị.

Trong quá trình chỉ huy đương đầu giành cơ quan ban ngành, Hồ Chí Minh và Đảng sẽ chỉ huy lành mạnh và tích cực desgin và cải cách và phát triển lực lượng, để Khi bao gồm thời cơ đã vạc đụng khởi nghĩa tranh bị. Trước không còn là desgin những căn cứ địa, bên cạnh đó msinh sống những lớp huấn luyện, huấn luyện và đào tạo cán cỗ, chế tạo các tổ chức chủ yếu trị của quần chúng... Với sự chủ động, tích cực chuẩn bị đón hóng thời cơ khởi nghĩa, tháng Tám năm 1945, khi thời dịp mang đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong chưa đầy nửa mon, cả nước đang vực lên giành chính quyền về phần mình quần chúng. #.

Trong cuộc loạn lạc chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lấn, thừa kế với đẩy mạnh thẩm mỹ và nghệ thuật lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, TP HCM cùng Đảng Lao rượu cồn VN vẫn tập trung chỉ đạo thành lập lực lượng thiết bị lớn mạnh, cùng với tía sản phẩm công nghệ quân cùng ko xong xuôi cải thiện chuyên môn nghệ thuật, chiến thuật của quân đội để đánh bại những chiến lược quân sự của kẻ thù; bên cạnh đó, kết phù hợp với tạo lực lượng chủ yếu trị mạnh khỏe của quần chúng để Khi cơ hội mang lại thực hiện tổng đánh, giành thắng lợi đưa ra quyết định trong sự nghiệp giải pđợi dân tộc bản địa.

Xem thêm: Để Miễn Nhiễm Đòn Phá Thiên Của Jinsoyun Phải Làm Gì? Mmorpg Là Gì

2. Giá trị thời đại

Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải pđợi dân tộc bản địa phản ánh nguyện vọng được sống vào chủ quyền, thoải mái cùng công bằng, bình đẳng của không chỉ là dân tộc bản địa toàn quốc cơ mà còn là ý chí, hoài vọng của hầu như dân tộc bản địa bị áp bức, tách lột trên quả đât, nlỗi TP HCM vẫn khẳng định: “toàn bộ những dân tộc trên quả đât các xuất hiện bình đẳng, dân tộc làm sao cũng đều có quyền sinh sống, quyền sung sướng với quyền trường đoản cú do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc bản địa là hoài vọng cháy phỏng rộng bất cứ trải nghiệm như thế nào không giống. Nó là điều kiện tiên quyết cho hồ hết quyền thoải mái, dân công ty của bé fan.

Điều đặc trưng nên xem xét, sáng tạo của TP HCM không chỉ có là tín đồ xây đắp đại lý trình bày cho việc nghiệp chống chọi giành độc lập dân tộc của toàn quốc nhưng mà còn là một tín đồ tổ chức với chỉ đạo sự nghiệp biện pháp mạng giải pchờ dân tộc. Trong quá trình tổ chức triển khai với chỉ đạo sự nghiệp phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa toàn quốc, HCM sẽ mô tả trách nát nhiệm của tín đồ cầm đầu. Người tổ chức triển khai vừa loạn lạc, vừa loài kiến quốc cùng với tinh thần “những vua Hùng vẫn tất cả công dựng nước, Bác cháu ta cần với mọi người trong nhà giữ lại lấy nước”. Kháng chiến đi đôi cùng với kiến quốc, chiến đấu đi đôi với sản xuất, và một cơ hội tiến hành nhì trọng trách kế hoạch là nét lạ mắt của cách mạng đất nước hình chữ S mang dấu tích Sài Gòn. Người xác minh, chống chiến trường kỳ gian khổ, tinh vi, trở ngại, tuy vậy khăng khăng chiến thắng. Lý luận của TP HCM về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa vốn sẽ sáng chế nhưng mà lại càng ngày càng sáng tạo rộng vì đang đi đến thực tiễn, được làm đa dạng và phong phú do chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng giống như chiến thắng của cuộc loạn lạc phòng thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lấn của quần chúng đất nước hình chữ S.

Thực tiễn chỉ đạo toàn dân tộc bản địa chiến đấu giành chủ quyền với binh lửa chống chiến tranh xâm lăng đã làm đa dạng thêm trình bày của Người về cách mạng cùng chiến tranh giải pngóng. Từ kia, rất có thể xác minh, số đông hiến đâng sáng tạo của Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải pngóng dân tộc, cả trong thực tiễn và trình bày đang bổ sung mang lại kho báu giải thích biện pháp mạng nhân loại, kho báu trình bày chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như truyền thống cuội nguồn dựng nước và duy trì nước đầy trường đoản cú hào của dân tộc bản địa VN.

Những trí tuệ sáng tạo lý luận của HCM về phong thái mạng giải pngóng dân tộc bản địa mang tính chất thời đại diễn tả đậm đường nét ở phần, nó đã ảnh hưởng sâu sắc cho phong trào giải pđợi dân tộc bản địa bên trên nhân loại. Nếu như thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn thức tỉnh giấc những dân tộc bản địa trên quả đât về quyền tự do, độc lập của từng dân tộc bản địa, thì thành công của cuộc nội chiến chống thực dân Pháp xâm lăng, với đỉnh cao là thành công Điện Biên Phủ vẫn làm “chấn rượu cồn địa cầu”, thức thức giấc các dân tộc làm việc châu Á, châu Phi với châu Mỹ - Latinc vùng dậy tiến công xua thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc.

Trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã kiên cường tuyến đường cách mạng nhưng mà Chủ tịch HCM sẽ sàng lọc là: độc lập dân tộc gắn liền cùng với CNXH, bền chí mục tiêu: “Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc”. Hiện nay, tứ tưởng của Người vẫn soi sáng sủa tuyến đường đi lên của cách mạng nước ta. Để tiến hành kim chỉ nam thành lập một nước Việt Nam: dân nhiều, nước bạo dạn, dân công ty, công bình, văn minc, vấn đề đặc biệt quan trọng nhất được Đảng Cộng sản cả nước xác minh là: Kiên định mục tiêu tự do dân tộc nối liền cùng với CNXH.

Để đã đạt được điều ấy, rộng lúc nào hết, chúng ta cần được cầm Chắn chắn phân tử nhân bốn tưởng Hồ Chí Minh về giải pchờ dân tộc, giải phóng con tín đồ, nắm rõ cách thức xử lý mối quan hệ dân tộc - bé fan trên đại lý thừa nhận thức đúng đắn Điểm sáng của dân tộc bản địa và sự đi lại, cải tiến và phát triển của thời đại. Chỉ tất cả điều này, chúng ta new thành công xuất sắc vào trách nhiệm chuyển bốn tưởng HCM vào cuộc sống nhằm giải quyết và xử lý số đông vấn đề bởi vì trong thực tiễn đặt ra. Đó cũng là 1 trong số những ĐK quan trọng đặc biệt nhất bảo vệ đến thành công của giải pháp mạng VN trong bây chừ và sau này.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) HCM, Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị nước nhà, Thành Phố Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị giang sơn, Hà Thành, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) TP HCM, Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị giang sơn, Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) Sài Gòn, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị đất nước, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) TP HCM, Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị non sông, TP. hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) Sài Gòn, Toàn tập, t.13, Nxb Chính trị tổ quốc, Thành Phố Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) Sài Gòn, Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị non sông, thủ đô, 2011, tr.391, 391.

(11) HCM, Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị nước nhà, TP Hà Nội, 2011, tr.114.

(14) Sài Gòn, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị đất nước, TP Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh