Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

6 Chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Cỡ chữ Màu chữ :

1.

Bạn đang xem: Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Nội dung chính

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinhCHUYÊN ĐỀ: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍThế nào là dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh?Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinhChuyên đề xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinhChuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”Video liên quan

Hiện nay có nhiều quan niệm về năng lực, theo OECD: Năng lực là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể; theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018: Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.


Bạn đang đọc: Chuyên đề đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh


Với những ý niệm trên, đánh giá hiệu quả học tập theo khuynh hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào năng lực vận dụng phát minh sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng khác nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và thái độ trong những toàn cảnh có ý nghĩa. Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh so với những môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo quy trình hay ở mỗi quá trình học tập chính là giải pháp hầu hết nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai tiềm năng dạy học về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải tổ hiệu quả học tập của học sinh .Xét về thực chất thì không có xích míc giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng. Để chứng tỏ học sinh có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo thời cơ cho học sinh được xử lý yếu tố trong trường hợp mang tính thực tiễn. Khi đó học sinh vừa phải vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm tay nghề của bản thân thu được từ những thưởng thức bên ngoài nhà trường ( mái ấm gia đình, hội đồng và xã hội ) để xử lý yếu tố của thực tiễn. Như vậy, trải qua việc hoàn thành xong một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, người ta hoàn toàn có thể đồng thời đánh giá được cả năng lực nhận thức, kĩ năng triển khai và những giá trị, tình cảm của người học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Fps Khi Chơi Game Hiệu Quả Nhất

Mặt khác, đánh giá năng lực không trọn vẹn phải dựa vào chương trình giáo dục của từng môn học như đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, bởi năng lực là tổng hóa, kết tinh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức, … được hình thành từ nhiều môn học, nghành học tập khác nhau, và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người .Có thể tổng hợp 1 số ít tín hiệu độc lạ cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng của người học như sau :

Một số điểm khác biệt giữa đánh giá tiếp cận nội dung (kiến thức, kĩ năng) và đánh giá tiếp cận năng lực

STT

Đánh giá theo hướng

tiếp cận nội dung

Đánh giá theo hướng

tiếp cận năng lực

1

Các bài kiểm tra trên giấy được thực thi vào cuối một chủ đề, một chương, một học kì, …Nhiều bài kiểm tra phong phú ( giấy, thực hành thực tế, mẫu sản phẩm dự án Bất Động Sản, cá thể, nhóm … ) trong suốt quy trình học tập

2

Nhấn mạnh sự cạnh tranh đối đầuNhấn mạnh sự hợp tác

3

Quan tâm đến tiềm năng ở đầu cuối của việc dạy họcQuan tâm đến đến phương pháp học tập, chiêu thức rèn luyện của học sinh

4

Chú trọng vào điểm sốChú trọng vào quy trình tạo ra mẫu sản phẩm, quan tâm đến sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo, đến những cụ thể của loại sản phẩm để nhận xét

5

Tập trung vào kiến thức và kỹ năng hàn lâmTập trung vào năng lực thực tiễn và phát minh sáng tạo

6

Đánh giá được triển khai bởi những cấp quản lí và do giáo viên là hầu hết, còn tự đánh giá của học sinh không hoặc ít được công nhậnGiáo viên và học sinh dữ thế chủ động trong đánh giá, khuyến khích tự đánh giá và đánh giá chéo của học sinh

7

Đánh giá đạo đức học sinh chú trọng đến việc chấp hành nội quy nhà trường, tham gia trào lưu thi đua …Đánh giá phẩm chất của học sinh tổng lực, chú trọng đến năng lực cá thể, khuyến khích học sinh bộc lộ đậm cá tính và năng lực bản thân

2. Quan hệ giữa năng lực với kiến thức, kĩ năng thái độ

Với ý niệm về năng lực như đã nêu trên, trong quy trình học tập để hình thành và phát triển được những năng lực, người học cần chuyển hóa những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ có được vào xử lý những trường hợp mới và xảy ra trong thiên nhiên và môi trường mới. Như vậy, hoàn toàn có thể nói kiến thức và kỹ năng là cơ sở để hình thành năng lực, là nguồn lực giúp cho người học tìm được những giải pháp tối ưu để thực thi trách nhiệm hoặc có cách ứng xử tương thích trong toàn cảnh phức tạp. Khả năng cung ứng tương thích với bối của thực tiễn đời sống là đặc trưng quan trọng nhất của năng lực, năng lực đó có được dựa trên sự đồng điệu và sử dụng có xem xét những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng thiết yếu trong từng thực trạng đơn cử .Những kiến thức và kỹ năng là cơ sở để hình thành và rèn luyện năng lực phải được tạo nên do chính người học dữ thế chủ động điều tra và nghiên cứu, khám phá hoặc được hướng dẫn điều tra và nghiên cứu tìm hiểu và khám phá và từ đó kiến thiết nên. Việc hình thành và rèn luyện năng lực được diễn ra theo hình xoáy trôn ốc, trong đó những năng lực có trước được sử dụng để thiết kế kỹ năng và kiến thức mới ; và đến lượt mình, kiến thức và kỹ năng mới lại đặt cơ sở để hình thành những năng lực mới .Kĩ năng theo nghĩa hẹp là những thao tác, những phương pháp thực hành thực tế, vận dụng kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề đã có để thực thi một hoạt động giải trí nào đó trong một thiên nhiên và môi trường quen thuộc. Kĩ năng hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm những kỹ năng và kiến thức, những hiểu biết và thưởng thức, … giúp cá thể hoàn toàn có thể thích ứng khi thực trạng đổi khác .Kiến thức, kĩ năng là cơ sở thiết yếu để hình thành năng lực trong một nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí nào đó. Tuy nhiên, nếu chỉ có kiến thức và kỹ năng, kĩ năng trong một nghành nghề dịch vụ nào đó thì chưa chắc đã được coi là có năng lực, mà còn cần đến việc sử dụng hiệu suất cao những nguồn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cùng với thái độ, giá trị, nghĩa vụ và trách nhiệm bản thân để triển khai thành công xuất sắc những trách nhiệm và xử lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn khi điều kiện kèm theo và toàn cảnh đổi khác .

3. Định hướng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Kiểm tra đánh giá tác dụng học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực tập trung chuyên sâu vào những khuynh hướng sau