DỐI TRÁ LÀ GÌ
Học và làmotoavangard.com theo Bác Hồ Xây dựng Đảng Hoạt động Quốc hội - HĐND Hoạt động của hệ thống chính trị Nghị quyết và cuộc sống Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Nông nghiệp-Nông thôn Công nghiệp-Xây dựng Thương motoavangard.comại-Dịch vụ Thuế-Tài chính Khởi nghiệp Chương trình motoavangard.comỗi xã motoavangard.comột sản phẩmotoavangard.com
Alumotoavangard.comin An toàn giao thông Cải cách hành chính Công đoàn Dân số & KHHGĐ Giảmotoavangard.com nghèo bền vững Hợp tác xã Quản lý bảo vệ rừng Tài nguyên motoavangard.comôi trường Thuế nhà nước Huyện Cư Jút Huyện Đắk Song Huyện Đắk Glong Huyện Đắk Rlấp Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức Thành phố Gia Nghĩa Đô thị và phát triển Công viên địa chất toàn cầu

Thói dối trá là motoavangard.comột thực tế và là biểu hiện của sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội. Dối trá là không trung thực, không thành thật, lời nói không khớp với việc làmotoavangard.com, nói motoavangard.comột đàng, làmotoavangard.com motoavangard.comột nẻo... Thói dối trá làmotoavangard.com đảo ngược motoavangard.comọi giá trị thật - giả, tốt - xấu , trắng - đen, phải – trái; làmotoavangard.com motoavangard.comất dần đi kỷ cương và chuẩn motoavangard.comực đạo đức xã hội.

Bạn đang xem: Dối trá là gì


Dối trá bắt đầu từ cái tôi, từ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, dẫn đến nhìn nhận và hành xử thiên kiến, sai lệch. Thế nên, có người khi nhìn nhận motoavangard.comột sự việc không có motoavangard.comình trong đó thì lúc nào cũng sáng suốt, công bằng; nhưng hễ có motoavangard.comình trong đó là trở nên motoavangard.coméo motoavangard.comó, thiên lệch. Cái dối trá đầu tiên nằmotoavangard.com ở trong những lời tuyên bố motoavangard.comạnh motoavangard.comẽ nhưng kết quả thì chẳng thấy đâu! Đó còn là biểu hiện, khi kiểmotoavangard.com điểmotoavangard.com thì nói vanh vách như thể khuyết điểmotoavangard.com là của ai khác, chứ quyết không phải của motoavangard.comình và chỉ có thành tích là của tôi!

Trong các lĩnh vực xã hội khác thì việc “báo cáo láo”, không chính xác, thiếu trung thực và đã trở thành motoavangard.comột hiện tượng đáng lo ngại. Nó bình thường đến nỗi người dối trá thì không tự ý thức còn người tiếp nhận thì không chút ngạc nhiên. Căn bệnh dối trá chính là nguyên nhân và cũng là hiện thân của thực trạng không motoavangard.cominh bạch thể hiện trong nhiều lĩnh vực... Đó là tình trạng thông tin motoavangard.comập motoavangard.comờ về sự việc, số liệu, bản chất vấn đề… Tệ hơn là hiện tượng không motoavangard.cominh bạch về lý lịch cá nhân, kể cả tư cách đạo đức cán bộ…

Trong lĩnh vực kinh tế, không ít đơn vị bao nămotoavangard.com nay làmotoavangard.com ăn kiểu “lời giả, lỗ thật” nhưng vẫn tồn tại, thậmotoavangard.com chí được ưu ái. Những con đường, những công trình vừa đưa vào hoạt động, khai thác chỉ được motoavangard.comột thời gian ngắn đã hư hỏng, xuống cấp. Những nhà motoavangard.comáy xây dựng xong “trùmotoavangard.com motoavangard.comền” bỏ đó vì không bảo đảmotoavangard.com chất lượng… Ngay cả ngành giáo dục cũng bị nhiễmotoavangard.com thói dối trá như là nạn “ngồi nhầmotoavangard.com lớp”; thuê người học thay, thi thay; “học giả bằng giả”; “học giả bằng thật”, học sinh học lực yếu nhưng kết quả thi vẫn tốt nghiệp gần 100%...

Sự dối trá chính là nguyên nhân, motoavangard.comầmotoavangard.com motoavangard.comống gây ra các vụ tiêu cực trong xã hội. Nó khuyến khích thói tự motoavangard.comãn và bao biện cùng với những thói hư tật xấu như gia trưởng, sùng bái cá nhân, thói xu nịnh, thủ đoạn câu kết, bao che lẫn nhau để cầu lợi. Thói “làmotoavangard.com láo, báo cáo hay” và chạy theo thành tích …cũng là những tác nhân gây ra căn bệnh dối trá. Dối trá là motoavangard.comảnh đất motoavangard.comàu motoavangard.comỡ nuôi dưỡng những kẻ bất tài, vô đạo đức, nhưng lại chỉ huy cả người tốt, người giỏi, thậmotoavangard.com chí được trọng dụng theo kiểu nhờ núp bóng "cáo motoavangard.comượn oai hùmotoavangard.com".

Nghị quyết TW 4 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương vạch ra rất nhiều khuyết điểmotoavangard.com nghiêmotoavangard.com trọng, nhưng liệu có bao nhiêu người tự nhận motoavangard.comình có khuyết điểmotoavangard.com nghiêmotoavangard.com trọng đến motoavangard.comức phải từ chức? Nghị quyết dùng phần lớn nội dung nói về chống thamotoavangard.com nhũng quan liêu, nhưng liệu có ai tự nhận motoavangard.comình thamotoavangard.com nhũng, quan liêu? Nghị quyết nói nhiều về trình độ, năng lực yếu kémotoavangard.com nhưng liệu có motoavangard.comấy ai tự nhận motoavangard.comình yếu kémotoavangard.com đến motoavangard.comức phải thay người khác? v.v...

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Akali - Cách Chơi Akali Mùa 11

Sự dối trá chính là nguyên nhân, motoavangard.comầmotoavangard.com motoavangard.comống gây ra các vụ tiêu cực trong xã hội, thói dối trá có “họ hàng dây motoavangard.comơ rễ motoavangard.comá” với các thói xấu khác như háo danh, lười biếng, ích kỉ, thamotoavangard.com lamotoavangard.com… Sâu xa hơn, nó bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc về lí tưởng và quan điểmotoavangard.com sống. Bên cạnh đó, những bất cập trong cách đánh giá giá trị thực sự của motoavangard.comột con người cũng góp phần không nhỏ thúc đẩy thói dối trá phát triển.

Dối trá giờ đây không chỉ là motoavangard.comột thói xấu motoavangard.comà nó đã lây lan thành motoavangard.comột bệnh dịch nguy hiểmotoavangard.com khó chữa, gây ra những tác hại nghiêmotoavangard.com trọng trong motoavangard.comọi lĩnh vực. Căn bệnh dối trá gây ra nhiều tác hại nguy hiểmotoavangard.com về motoavangard.comặt đạo đức, làmotoavangard.com cho cuộc sống không ổn định, motoavangard.comất thăng bằng. Nó cũng là tác nhân làmotoavangard.com cho uy tín của Đảng bị giảmotoavangard.com sút và phá vỡ kế hoạch phát triển của chính quyền, làmotoavangard.com xói motoavangard.comòn lòng tin của người dân đối với chế độ...

motoavangard.comột xã hội suy thoái đạo đức chính là motoavangard.comột xã hội buông xuôi, thỏa hiệp để cho thói dối trá lên ngôi, lũng đoạn. Thiết nghĩ, để thực sự chỉnh đốn Đảng và chỉnh đốn thành công, trong nhiều việc cần làmotoavangard.com thì việc đầu tiên là phải chữa trị căn bệnh dối trá và đề cao tính trung thực như là tiêu chuẩn đầu tiên để xemotoavangard.com xét motoavangard.comột con người tử tế.