Drive through là gì

Người nước ta làm việc Hàn Quốc có thể sử dụng Bản vật dụng Virus Corona để theo dõi và quan sát tình trạng lây truyền của dịch viêm phổi cấp cho sống Nước Hàn cũng như những địa điểm người bệnh đã đến nhằm tránh không biến thành lan truyền.