DUY TU LÀ GÌ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc --------------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 02 tháng 03 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN DUY TU,BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAIĐOẠN 2006 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Duy tu là gì

Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định về tiến hành duy tu, bảo trì công trình xây dựng sau đầu tưtrên địa phận những làng mạc ở trong Chương thơm trình 135 giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực hiện hành thực hiện sau 10 ngày Tính từ lúc ngày cam kết.

Điều 3.Các ông (bà) ChánhVnạp năng lượng phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc, Thủ trưởng những Snghỉ ngơi, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhândân các thị xã, thị làng và các buôn bản trúc hưởng Chương thơm trình 135 Chịu đựng tráchnhiệm thực hiện Quyết định này./.

.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vương Văn uống Thành

QUY ĐỊNH

Chương thơm I.

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi cùng đối tượng người tiêu dùng áp dụng.

1. Phạm vi ápdụng: Quy định này vận dụng so với các thôn đặc biệt quan trọng trở ngại và các làng mạc quần thể vựcII có làng mạc, phiên bản quan trọng đặc biệt khó khăn được thụ hưởng trọn Cmùi hương trình 135 quy trình tiến độ IInăm (2006 - 2010) trên địa phận thức giấc Lai Châu.

2. Đối tượng ápdụng:

- Những công trìnhhạ tầng Giao hàng tiện ích tầm thường vào phạm vi buôn bản, buôn bản bạn dạng do thôn quản lý được đầutứ tự nguồn chi phí Chương trình 135.

- Những công trình hạ tầng giao hàng công dụng tầm thường trong phạm vi làng mạc, thônvì chưng thôn quản lý được đầu tư chi tiêu bởi các nguồn vốn không giống ko thuộc Cmùi hương trình 135.

Điều 2. Giải ưng ý thuật ngữ.

Trong Quy địnhnày, thuật ngữ “trùng tu, bảo dưỡng” được gọi bao gồm cả trùng tu, bảo dưỡng vàsửa chữa thay thế nhỏ, vào đó:

1. Duy tu, bảodưỡng công trình: Là các bước bình chọn, giải pháp xử lý đượctiến hành thường xuyên để ngừa hỏng hư của từng cụ thể, thành phần côngtrình.

2. Sửa chữanhỏ: Là công việc được tiến hành lúc công trình tất cả hưhỏng sống một vài cụ thể của bộ phận dự án công trình, nhằm phục sinh quality banđầu của những cụ thể kia.

Điều 3. Mục đích vấn đề duy tu, bảo dưỡng dự án công trình.

1. Duy tu, bảodưỡng công trình là công việc kiểm tra, giải pháp xử lý được triển khai thường xuyên để đềchống lỗi hư của từng cụ thể, thành phần công trình.

2. Duy tu, bảo trì công trình nhằmbảo trì số đông đặc trưng chuyên môn, thẩm mỹ và công năng công trình đảm bảo an toàn côngtrình quản lý, khai thác, áp dụng phù hợp cùng với trải nghiệm của thiết kế vào suốtquy trình khai thác áp dụng.

3.Duy tu, bảo dưỡng để tăng thêm sự bền bỉ của dự án công trình, đóng góp thêm phần khai quật tối đahầu như ích lợi kinh tế tài chính - xóm hội của dự án công trình kia mang đến.

Cmùi hương II.

NHỮNG QUY ĐỊNHCỤ THỂ

Điều 4. Tổ chức làm chủ trùng tu, bảodưỡng.

1. Chủ đầu tư:Giao UBND xóm có công trình cai quản đầu tư nguồn chi phí duy tu, bảo dưỡng. Uỷ ban quần chúng thị trấn tất cả trách rưới nhiệm cử cán cỗ góp xã thựchiện nay trách nhiệm chủ đầu tư.

2. Quản lý côngtác trùng tu, bảo dưỡng

UBND thôn quyết địnhRa đời Tổ trùng tu, bảo dưỡng dự án công trình (tiếp sau đây gọi tắt là Tổ trùng tu, bảodưỡng) sẽ giúp nhà chi tiêu thống trị công tác làm việc duy tu, bảo trì công trình trênđịa bàn xóm. Tổ duy tu, bảo trì hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, bởi vì chủ tịchUBND buôn bản quyết định ra đời.

a) Mục đích thànhlập Tổ duy tu, bảo dưỡng: Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện bền bỉ các côngtrình hạ tầng trên địa bàn xã; cải thiện năng lượng làm chủ, quản lý và vận hành, đồng thờivới thêm trách nhiệm của cấp cho cơ quan ban ngành đại lý với xã hội với gia sản của Nhànước sẽ chi tiêu bên trên địa phận thôn quản lý.

b) Số lượng, thànhphần Tổ duy tu, bảo dưỡng: Chủ tịch UBND xã địa thế căn cứ số lượng, bài bản của từngcông trình xây dựng được chi tiêu bên trên địa phận đưa ra quyết định Thành lập và hoạt động Tổ tu bổ, bảo dưỡng.

- Số lượng thànhviên vào Tổ từ bỏ 2 - 3 người;

- Thành phần gồm những: 01 tổ trưởng - cán bộ giao thông, thuỷ lợi xã; Từ01- 02 chuyên môn viên là đại diện thay mặt Hội Nông dân thôn cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc làng mạc.

c) Trách rưới nhiệm của Tổ trùng tu, bảodưỡng:

- Thường xuyênphối hận phù hợp với các đơn vị chức năng được giao cai quản, áp dụng công trình xây dựng vào việc kiểmtra và review unique, hoạt động vui chơi của các công trình xây dựng nhằm kịp thời xây dựngkế hoạch sửa chữa Lúc công trình gồm sự thế. Tiến hành vận hành, bảo dưỡng với sửachữa trị nhỏ dại so với các dự án công trình bên trên địa bàn thôn giả dụ đủ năng lực;

- chịu trách nát nhiệmkiểm tra với chỉ dẫn những đơn vị cai quản, áp dụng công dụng, bền bỉ hầu như côngtrình được giao;

- Xây dựng kếhoạch hàng năm cùng report chứng trạng triển tiến hành khởi công tác duy tu, bảo trì cáccông trình vào làng mạc với kiến tạo planer thay thế sửa chữa Khủng gửi Ủy Ban Nhân Dân buôn bản tổng thích hợp vàtrình UBND huyện phê duyệt;

- Lập dự tân oán chihuyết trình nhà đầu tư chi tiêu phê duyệt;

- Huy hễ laocồn trên chỗ nhằm thay thế đầy đủ hư lỗi nhỏ bao gồm chuyên môn đơn giản và dễ dàng. Huy động ngườithụ hưởng góp phần vào việc sửa chữa thay thế với bảo dưỡng công trình;

- Cử chuyên môn viênxã hội tmê say gia các lớp đào tạo tu bổ, bảo dưỡng công trình xây dựng (các lớp tậphuấn về xây dừng, sửa chữa mặt đường nước .v.v.) lúc có những lớp tập huấn;

- Gisát hại công táctu bổ, bảo trì bên trên địa phận.

d) giá cả hoạtđụng mang đến Tổ tu bổ, bảo dưỡng: Được trích từ bỏ mối cung cấp kinh phí tu bổ, bảo dưỡngthuộc Cmùi hương trình 135 được cấp cho thường niên cho xóm.

3. Gisát hại côngtác trùng tu, bảo dưỡng: Sử dụng Ban đo lường và thống kê buôn bản để triển khai nhiệm vụ giámgần cạnh thực hiện công tác làm việc tu bổ, bảo trì bên trên địa bàn làng trường đoản cú tiến độ lập dựtoán thù cụ thể mang lại nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao và tkhô hanh quyết toán thù nguồn ngân sách.

Điều 5. Nguồn vốn và thực hiện nguồn vốn tu bổ, bảo dưỡng.

1. Nguồn vốn duytu, bảo dưỡng: Từ năm 2009, những công trình thuộc Chương trình 135 với những côngtrình không giống thuộc địa phận được giao thẳng đến xã làm chủ được sử dụng vốn hỗtrợ trường đoản cú NSTW, NSĐP và những nguồn huy động không giống để trùng tu bảo dưỡng.

Nguồn vốn tu bổ bảo dưỡng cung cấp từ giá thành Trung ương của Cmùi hương trình135 được giao thành một khoản riêng rẽ vào túi tiền của buôn bản hàng năm.

a) Nguồn vốn duytu, bảo trì thường niên của Chương trình 135 chỉ thực hiện tu bổ, bảo trì đốivới hầu như công trình hạ tầng phục vụ lợi ích thông thường vào phạm vi làng mạc, xã bản(bao gồm cả mọi công trình xây dựng hạ tầng được đầu tư chi tiêu bằng những nguồn chi phí ko thuộcChương trình 135) vị cấp cho có thđộ ẩm quyền giao mang đến UBND xã quản lý.

b) Các đối tượngtiếp sau đây ko thực hiện nguồn chi phí của Chương thơm trình 135 tiến trình II nhằm duy tu bảodưỡng:

- Những công trìnhhạ tầng nằm tại địa phận buôn bản bao gồm tính chất sử dụng đến Quanh Vùng liên xã, không doUBND làng làm chủ (phòng mạch khu vực, con đường giao thông vận tải liên làng, ngôi trường dân tộcnội trú…) thì vấn đề trùng tu bảo dưỡng bởi vì các đơn vị được giao làm chủ thực hiệntự mối cung cấp kinh phí đầu tư tu bổ bảo trì hàng năm.

Xem thêm: Bns: Hướng Dẫn Cách Kiếm Bột Vũ Khí Cực Nhanh Trong Blade & Soul

- Những dự án công trình cùng khuôn khổ dự án công trình Ship hàng kinh doanh dịch vụ hoặcship hàng tiện ích mang đến hộ và team hộ do người sử dụng làm chủ, từ tu bổ bảochăm sóc.

2. Sử dụng nguồnvốn duy tu, bảo dưỡng: Nguồn vốn tu bổ, bảo dưỡng được giao cho những xãđược áp dụng bỏ ra cho các nội dung sau:

- giá thành trùng tu,bảo dưỡng công trình;

- Ngân sách hỗ trợvận động đến Tổ tu bổ, bảo dưỡng: Mức chi bằng 5% ngân sách duy tu, bảo dưỡngcông trình được để ý. Nội dung chi gồm:

+ giá cả hỗ trợphú cấp đến Tổ trùng tu, bảo dưỡng;

+ giá cả mua sắmmột số trong những hình thức quan trọng Ship hàng mang đến công tác làm việc tu bổ, bảo trì dự án công trình. Tổtu bổ, bảo dưỡng căn cứ tình trạng cụ thể xuất bản hạng mục phần đông cách thức cầncài đặt trình Ủy Ban Nhân Dân làng phê chăm sóc (các pháp luật này chỉ được cấp 1 lần).

+ Ngân sách chi tiêu cài đặt vănphòng phẩm như: giấy, bút, sổ tay ghi chxay.

Điều 6. Tổ chức triển khai trùng tu, bảo trì.

1. Lập dự toán duytu, bảo dưỡng

Hàng năm, Ủy Ban Nhân Dân xãtổ chức rà soát, gạn lọc hạng mục yêu cầu duy tu, bảo dưỡng, tổng hòa hợp thông quaHội đồng nhân dân xóm nhằm trình UBND thị trấn phê coi xét. Cnạp năng lượng cđọng danh mục trùng tu, bảochăm sóc được UBND thị xã phê để mắt hàng năm, công ty đầu tư chi tiêu (Ủy Ban Nhân Dân xã) giao cho Tổ trùng tu, bảo dưỡng lập dự toán cụ thể trình chủđầu tư chi tiêu phê chu đáo triển khai.

- Đơn vị lập dự toán: Ủy Ban Nhân Dân xóm giao mang đến Tổ tu bổ, bảo dưỡng lập Dự toánchi tiết. Trong trường đúng theo các xã chưa đầy đủ năng lực lập dự toán cụ thể, UBNDthị trấn giao cho những chống chuyên môn hướng dẫn cùng giúp các buôn bản lập. Nếu những phòngtrình độ chuyên môn bắt buộc phụ trách được, công ty đầu tư chi tiêu hoàn toàn có thể hòa hợp đồng cùng với các tổ chứcsupport để lập dự toán chi tiết.

- Thẩm định dự tân oán duy tu, bảo dưỡng: Chủ đầu tư chi tiêu (UBND xã) Chịu đựng tráchnhiệm đánh giá dự toán, còn nếu không đầy đủ điều kiện năng lượng thì thích hợp đồng với cáccơ quan trình độ của thị trấn hoặc các đơn vị chức năng support thẩm định và đánh giá dự tân oán.

- Phê lưu ý dự toán thù bỏ ra tiết: Chủ chi tiêu Chịu trách nhiệm phê chu đáo dựtoán cụ thể.

- Đối cùng với vật dụng bốn, vật liệu xây dựng giao hàng cho duy tu, bảo dưỡng giả dụ muacủa những đơn vị, hoặc hộ kinh doanh thì bắt buộc phải gồm hoá đơn phù hợp lệ. Trườngthích hợp vật liệu như: cát, đá, sỏi… giao thương mua bán vào dân thì phải gồm giấy biên nhậnmua bán của hộ cùng có chứng thực của trưởng xóm, phiên bản cùng chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã. Giá cảtrang bị tứ, lao cồn theo mặt bằng giá bán tại khoanh vùng làng mạc vì công ty đầu tư chi tiêu quyết định.

2.Thực hiện tại duy tu, bảo trì dự án công trình

a)Đơn vị thực hiện tu bổ, bảo dưỡng: Tuỳ theo đặc điểm quá trình, trưởng buôn bản,bạn dạng tổ chức triển khai quần chúng vào xóm bạn dạng từ bỏ duy tu hoặc Ủy Ban Nhân Dân làng giao cho Tổ tu bổ,bảo dưỡng thực hiện (trường hợp đầy đủ điều kiện).

Trongtrường hợp quần chúng. # trong làng phiên bản tự trùng tu, bảo dưỡng, người dân cử đại diệncam kết thích hợp đồng cùng với chủ đầu tư.

b)Nghiệm thu tu bổ, bảo dưỡng: Thành phần tsi mê gia nghiệm thu gồm: Chủ đầu tư;đại diện Tổ duy tu, bảo dưỡng; Đại diện tổ đội thi công, đơn vị chức năng cai quản, sửdụng công trình; Ban giám sát buôn bản.

Tuỳtừng một số loại dự án công trình, công ty chi tiêu hoàn toàn có thể mời thêm thay mặt Phòng Công thươngthị trấn cùng những member khác tđam mê gia nghiệm thu.

c)Đơn vị trùng tu, bảo dưỡng cần Chịu đựng trách nát nhiệm Bảo Hành công việc trùng tu, bảodưỡng vị bản thân thực hiện theo hình thức hiện tại hành của Nhà nước Tính từ lúc ngày nghiệmthu ngừng chính thức đi vào sử dụng.

Điều 7. Thanh khô toán thù, quyết tân oán nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng.

1. Tạm ứng, thanhtoán thù vốn thực hiện trùng tu bảo trì công trình

a) Hồ sơ ban đầu:

- Quyết định củaỦy Ban Nhân Dân thị trấn, thị thôn phê chăm bẵm hạng mục dự án công trình trùng tu, bảo dưỡng;

- Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân huyện, thị thôn giao mang lại UBND làng cai quản đầu tư;

- Quyết định phêcoi ngó dự tân oán dĩ nhiên dự toán thù cụ thể của công ty đầu tư;

- Hợp đồng giữa chủ chi tiêu cùng đại diện thay mặt tổ kiến tạo xây cất của xã bản;

Hỗ sơ thuở đầu chỉ gửi tặng Kho bạc một lần cho tất cả quy trình thực hiện dựán.

b) Tạm ứng vốn duytu, bảo dưỡng: Ngoài các hồ sơ ban sơ nêu trên chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhànước khu vực mlàm việc tài khoản những tài liệu sau:

- Giấy đề nghịtkhô giòn tân oán vốn đầu tư;

- Giấy rút ít vốn đầutứ.

Mức vốn tạm bợ ứng:Mức trợ thì ứng tối thiểu bởi 60%, buổi tối nhiều bởi 80% quý hiếm đúng theo đồng với ko vượtplaner vốn ship hàng năm (Mức ví dụ do công ty đầu tư quyết định cùng được ghitrong vừa lòng đồng).

Thu hồi nhất thời ứng:Vốn nhất thời ứng được thu hồi qua từng lần tkhô cứng toán thù trọng lượng dứt của hợpđồng bước đầu thu hồi từ bỏ kỳ thanh khô tân oán đầu tiên và tịch thu hết Khi thanh toáncân nặng chấm dứt đạt 80% cực hiếm vừa lòng đồng.

c. Tkhô cứng toán khốilượng hoàn thành: Ngoài những hồ sơ lúc đầu nêu trên nhà đầu tư chi tiêu gửi đến Kho bạcNhà nước:

- Giấy đề nghịthanh khô toán thù vốn đầu tư;

- Giấy đềnghị tkhô cứng tân oán tạm bợ ứng vốn đầu tư chi tiêu nếu như có;

- Giấy rút vốn đầutư;

- Biên bạn dạng nghiệmthu, biên phiên bản thanh hao lý hợp đồng; Bảng kê danh sách cấp phép tiền công cóxác nhận của UBND xã; Bảng xác minh cân nặng quá trình triển khai theodự toán coi ngó tất cả chữ ký kết, dấu của công ty đầu tư chi tiêu, đại diện thay mặt fan dân với Ban giám sátcộng đồng xã;

Trường thích hợp ngườiđại diện tổ đội kiến thiết ko có tài năng khoản tkhô giòn toán thù, chủ chi tiêu (UBND xã) đềnghị Kho bạc Nhà nước thanh toán bằng chi phí phương diện cho các các bước đề nghị đưa ra tiềnmặt, fan thay mặt đại diện đưa ra thẳng cho người dân có sự giám sát của Ban giám sátbuôn bản.

Kho bạc Nhà nướcthực hiện điều hành và kiểm soát tkhô hanh tân oán trên các đại lý làm hồ sơ ý kiến đề xuất tkhô giòn toán của nhà đầutư, địa thế căn cứ vào các lao lý tkhô giòn toán được ghi trong thích hợp đồng chủ đầu tư chi tiêu tựchịu đựng trách rưới nhiệm về tính chính xác, vừa lòng pháp của cân nặng tiến hành, địnhmức, đối chọi giá bán, dự toán những một số loại các bước cùng chất lượng công trình xây dựng. Kho bạc Nhànước ko Chịu đựng trách nhiệm về những vụ việc này.

2. Hồ sơ quyếttoán thù dự án công trình trả thành

a) Các công trìnhsau thời điểm thực hiện tu bổ, bảo dưỡng hoàn thành và bàn giao chính thức được đưa vào và sử dụng,muộn nhất sau 02 tháng UBND xóm buộc phải tiến hành câu hỏi phê phê duyệt quyết toán.

b) Hỗ sơ quyếttoán gồm: Ngoài những văn phiên bản đang công cụ tại hồ sơ trợ thời ứng, thanh toán thù chủ đầutứ (Ủy Ban Nhân Dân xã) phải bổ sung các tài liệu: Biên phiên bản giao nhấn đồ dùng bốn hàng hoá; xácnhận ngày công góp sức của quần chúng (các khoản đóng góp bởi hiện tại vật dụng, ngàycông đề xuất xác minh giá chỉ trị); Đối chiếu xác nhận rút ít vốn của Kho bạc Nhà nước;Biên bạn dạng thanh khô lý phù hợp đồng; Các biên phiên bản nghiệm thu; Báo cáo tính toán của Banđo lường và tính toán xã; Biên bản chuyển giao gửi vào sử dụng; Các hội chứng từ sở hữu vật tư, biênnhận đối với download lẻ mặt hàng hoá có giá trị nhỏ tuổi như: trang bị tứ, văn uống phòng phẩm...,bảng kê tất cả xác nhận mặt buôn bán, trưởng xóm, phiên bản và UBND xóm đối với vật liệu tựkhai thác, sở hữu trên địa điểm của fan dân như: cat, đá, sỏi,...; Danh sách kýdấn đối với các khoản bỏ ra tkhô giòn tân oán như: thường bù, tiền công, thù lao...

c) Quyết định phêcoi sóc quyết toán tu bổ, bảo trì công trình được niêm yết công khai minh bạch tại UBNDbuôn bản và được gửi cho các đối chọi vị: Kho bạc Nhà nước thị trấn, Phòng Tài thiết yếu - Kếhoạch, Ban đo lường và tính toán làng. Hồ sơ quyết toán thù được làm chủ lưu trữ tại UBND xã theophương pháp.

Cmùi hương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Phân công trọng trách.

1. Cấp tỉnh

Giao Ban Dân tộctỉnh giấc là phòng ban trực thuộc lịch trình, nhà trì phối hợp với những Sở: Kế hoạchvà Đầu tứ, Tài thiết yếu cùng những Sở cơ quan liên quan tsi mê mưu giúp UBND tỉnhcó nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợpvới Sở Kế hoạch với Đầu bốn, Slàm việc Tài chính phân bổ nguồn ngân sách tu bổ, bảo trì chocác thị trấn trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tổng hòa hợp kếhoạch duy tu, bảo trì các công trình xây dựng thường niên gửi Ssinh sống Kế hoạch cùng Đầu tứ tổngđúng theo trình UBND tỉnh;

- Tổ chức việcchất vấn, Review câu hỏi triển khai duy tu bảo trì bên trên địa phận report Ban chỉđạo Chương trình 135 và UBND tỉnh;

- Xây dựng nộidung, dự toán kinh phí đầu tư msống những lớp tập huấn đào khiến cho Tổ trùng tu, bảo dưỡng vàkỹ thuật viên về chuyên môn (cách thay thế dự án công trình khi gồm sự núm hư hỏng) trìnhUBND tỉnh phê duyệt;

- Trên cửa hàng hướngdẫn của những Bộ, ngành Trung ương, tổng hòa hợp chủ kiến của các đại lý, nhà trì kết hợp vớinhững ngành liên quan tđam mê mưu lời khuyên với UBND tỉnh giấc phát hành điều chỉnh các quy địnhgợi ý triển khai Chương thơm trình mang đến tương xứng với điều kiện thực tiễn của địaphương thơm.

2. Cấp huyện:UBND huyện tất cả trách nhiệm:

- Giao cho UBND xãquản lý chi tiêu nguồn vốn duy tu;

- Ủy Ban Nhân Dân thị xã, thị lãnh đạo, khuyên bảo Ủy Ban Nhân Dân cấp cho làng mạc Thành lập Tổ duy tu, bảodưỡng. Đồng thời trả lời thiết kế quy chế hoạt động của Tổ duy tu, bảo trì.

- Có trách nhiệmtrả lời những xóm trong câu hỏi lập dự toán thù, tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, thanh quyết toánnguồn vốn.

- Phê chuẩn y kếhoạch trùng tu, bảo trì những công trình hàng năm gửi Ban Dân tộc tỉnh giấc tổng hòa hợp,report Ủy Ban Nhân Dân tỉnh;

- Chỉ đạo, hướngdẫn cho các buôn bản triển khai triển khai tức thì trong quý II năm 2009, đồng thời cửcán bộ của những phòng trình độ góp các xã xúc tiến ra đời tổ tu bổ bảochăm sóc, xây cất chiến lược cùng lập dự toán chi tiết cho các danh mục tu bổ bảochăm sóc hàng năm của buôn bản.

3. Cấp xã

- chịu trách rưới nhiệmthống trị, thực hiện nguồn ngân sách trùng tu, bảo trì, tổ chức thực hiện theo quy định;

- Quyết định thànhlập Tổ tu bổ, bảo dưỡng sẽ giúp đỡ Ủy Ban Nhân Dân xã làm chủ, tiến hành công tác làm việc trùng tu,bảo dưỡng;

- Trên cơ sở nguồnngân sách đầu tư được giao tiến hành rà soát, bình chọn toàn thể những công trình được đầutứ bên trên địa bàn xã; Hàng năm, lập kế hoạch trùng tu, bảo dưỡng những côngtrình bởi vì làng thống trị, sử dụng trình Ủy Ban Nhân Dân thị trấn phê duyệt;

- Đôn đốc Tổ duytu, bảo dưỡng thực hiện tốt công tác làm việc cai quản, thực hiện duy tu, bảo trì côngtrình trên địa bàn. Tạo đa số ĐK tiện lợi đến Tổ tu bổ, bảo dưỡng hoạtđộng;

- Chịu đựng trách nhiệmcục bộ về nguồn chi phí được giao với công dụng tu bổ, bảo dưỡng;

- Giao trách nhiệmví dụ cho các đơn vị chức năng quản lý, áp dụng dự án công trình vào câu hỏi trùng tu, bảo dưỡng;Huy đụng fan dân góp phần chi phí, ngày công, vật tư thực hiện duy tu, bảochăm sóc công trình;

- Tiến hành triểnkhai tổ chức tiến hành ngay vào quý II năm 2009: Chỉ đạo Thành lập và hoạt động Tổduy tu bảo trì cùng kiến tạo quy định hoạt động vui chơi của Tổ; Hướng dẫn Tổ duytu, bảo dưỡng thành lập kế hoạch và lập dự toán chi tiết những hạng mục tu bổ bảodưỡng thường niên của buôn bản.

4. Đơn vị được giao làm chủ, sử dụng công trình: Đơnvị được giao thống trị, sử dụng công trình xây dựng gồm trách nát nhiệm thống trị, khai thác, sử dụngcông trình xây dựng đạt hiệu quả; Thường xuyên ổn tiến hành chất vấn unique dự án công trình,Khi phát hiện gồm sự nỗ lực hỏng hư phải báo cáo ngay đến đến đơn vị làm chủ côngtác trùng tu, bảo trì công trình xây dựng để có phương án xử lý kịp thời.

Điều 9. Chế độ báo cáo.

1. UBND xã: Tổng hợpbáo cáo chu trình 3 mon, 6 tháng, 9 mon, 1 năm gửi về UBND huyện tổng hợp.

2. UBND huyện:Tổng hợp, báo cáo công dụng triển khai Cmùi hương trình theo chu kỳ 3 mon, 6 tháng,9 mon, 1 năm gửi về Cơ quan tiền thường trực Chương thơm trình 135 của tỉnh giấc (qua BanDân tộc tỉnh) cùng Ssinh sống Kế hoạch và Đầu tứ nhằm tổng hòa hợp báo cáo Ban chỉ huy, UBNDtỉnh và cơ quan thường trực Cmùi hương trình Trung ương.

Điều 10. Trong quy trình tổ chức triển khai triển khai thực hiện bao gồm gì vướngmắc, chưa phù hợp đề nghị những đợn vị tổng vừa lòng gửi bằng văn phiên bản về Cơ quan tiền thườngtrực Cmùi hương trình nhằm phân tích, tổng vừa lòng báo cáo Ủy Ban Nhân Dân thức giấc sửa đổi, bổ sungkịp thời./.