Else là gì

used after words beginning with any-, every-, no-, and some-, or after how, what, where, who, why, but not which, to mean "other", "another", "different", "extra":

Bạn đang xem: Else là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


We use else after words beginning with any-, every-, no- & some-, to mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’. …
We use else after words beginning with any-, every-, no- và some-, khổng lồ mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’. …
We use else after how, what, where, who and why to lớn mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’: …
(after words beginning with any-, every-, no-, & some-, or after how, what, where, who, và why, but not which) other, another, different, additional:
Under the "guardianship tradition" we feel compelled to lớn watch over human bodies - our own & everyone else"s - và to lớn prsự kiện dismembering.
The corporation duly granted itself permission khổng lồ build its gasworks on someone else"s territory, và broke its habit of opposing incorporation.
They feel like they"re putting a family member out, they"re breaking, interfering in someone else"s ability lớn work or take care of their children.
There seem to be also impor tant psychological differences between performing one"s own composition and performing someone else"s.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn tả quan điểm của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tốt của các công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Hồng Đào Sinh Năm Bao Nhiêu, Hôn Nhân 24 Năm CủA HồNg ĐàO

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |