ENVY LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Envy là gì

*
*
*

envy
*

envy /"envɔi/ danh từ sự thèm hy vọng, sự ghen ghen tuông, sự đố kỵ đồ vật làm bạn ta thèm muốn; bạn làm cho tín đồ ta ghen tị; lý do làm cho fan ta thèm mong mỏi, nguyên do làm cho bạn ta ghen tịhis strength is the envy of the school: mức độ khoẻ của anh ý ta là mẫu nhưng mà trong ngôi trường ai cũng thèm muốn ngoại rượu cồn từ thèm ao ước, ghen tuông ghen, đố kỵ
*

*

Xem thêm:

*

envy

Từ điển Collocation

envy noun

ADJ. extreme | unconscious | class, social

QUANT. tinge, touch I detected a tinge of envy in her tone. | pang, stab, twinge I felt a twinge of envy for the people who lived there.

VERB + ENVY be consumed with, be green with, feel, have I had no envy of his success. | express, show | arouse, excite, fill sb with, inspire Her youth & looks aroused extreme envy in her rivals.

PREP. with ~ I look with envy on those lucky people with big families. | ~ at I was filled with envy at their adventurous lifestyle. | ~ for the envy she felt for her sister

PHRASES be the envy of sb/sth British television is the envy of the world (= is admired by everyone). | an object of envy Her oto was an object of envy in the neighbourhood.

Từ điển WordNet


n.

v.

feel envious towards; admire enviously

English Synonym and Antonym Dictionary

envies|envied|envyingsyn.: be jealous of covetant.: gratification gratify satisfaction satisfy

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |