Flying colors là gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ phổ cập, bài bác số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phụ trách nát.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS & CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học bây giờ, nhì thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS cùng CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the end of the school year. All students work hard, they study day & night to lớn pass exams either to be promoted to lớn a higher màn chơi or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã cho đến khi hết niên học. Học sinh, sinh viên học chịu khó, họ học ngày đêm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc tốt nghiệp ngôi trường học tập của mình. Họ biết là họ cần phải có cnạp năng lượng bản nhằm sửa biên soạn đến bước đến vào cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friover Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, bạn của mình, anh Bill, đã xuống niềm tin lắm. Thực là bất thường. Thường khi anh ta không phải là bạn những điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy and energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là bạn luôn luôn luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy tích điện. Anh tất cả biết gồm Việc gì xẩy ra đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math chạy thử, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác toán, không phải thi hay mà lại là thi cá nguyệt, 1 phần điểm Khủng khi tính điểm vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi cần yếu tưởng tượng Bill thi rớt một bài bác thi quan trọng. Anh ta luôn luôn luôn luôn giỏi vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the test because he didn’t read the questions carefully và his answers were not lớn the point.

Bill tuyệt vời. Anh làm hư bài xích thi do không đọc kỹ thắc mắc yêu cầu đầy đủ câu vấn đáp của anh ấy không ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là đáng tiếc. Anh tất cả thời cơ nào khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn luôn còn dịp không giống trong tương lai.

MAI LAN: So what can you bởi vì khổng lồ cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao để giúp anh ta lên tinch thần? Cái gì vẫn qua là sẽ qua. Buồn cũng không ích gì. Anh đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time lớn get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told hyên ổn to lớn stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Guide Garen Mùa 9: Cách Chơi Garen Dame, Hướng Dẫn Cách Lên Đồ Garen Mùa 11

Tôi đồng ý là không bổ ích gì. Nhưng Bill bắt buộc một thời gian để cố kỉnh chiến thắng được sự thất vọng của anh ý. Anh thất vọng cùng với chủ yếu anh. Tôi vẫn bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What bởi you mean?Anh có ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means to be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk tức là ảm đạm lòng bởi vì một câu hỏi sẽ xẩy ra nhưng ko chuyển đổi được nữa. Việc sẽ rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không rước lại được, nên không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vì is to study seriously và be prepared for the next.Thế đó. Anh ta cần yếu thay đổi câu hỏi này. Việc anh có tác dụng được là học tập nghiêm chỉnh và sẵn sàng cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened to me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk và tried lớn make a dress.Mike. chuyện này làm cho tôi nghĩ về mang đến một cthị xã xẩy ra mang đến thiết yếu tôi những năm trước phía trên. Một hôm tôi tải một khúc lụa khôn cùng đắt cùng ráng may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly và ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được mẩu chuyện sót lại rồi. Cô giảm sai với hỏng không còn miếng lụa, nên không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not lớn cry over spilled milk and start saving lớn try again. She was right.Đúng vượt, Mike. Tôi bi thảm lắm. Má tôi bảo tôi chớ gồm cry over spilled milk. Cthị trấn đang rồi, ban đầu nhằm dành tiền với làm cho lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get baông chồng on track.Cũng nlỗi cô, Bill vẫn thoát ra khỏi cơn xuống niềm tin và trở lại như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi chấp nhận. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không còn đầu mặt hàng, ko làm cho lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a chạy thử. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn rằng lần thi sau Bill vẫn cẩn trọng. Anh vẫn thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đã thi đỗ “with flying colors” tức thị đỗ tiện lợi, xuất sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk & is prepared to pass the next demo with flying colors.Tôi đoán dĩ nhiên anh ta đang như vậy. Hy vọng hiện giờ anh vẫn quên cthị xã vẫn rồi với chuẩn bị sẵn sàng thi đậu kỳ tới thuận lợi, xuất sắc đẹp.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty condemo, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, ví như cô ghi danh dự cuộc thi sắc đẹp thì cô xứng danh một cách xuất nhan sắc.

Xem thêm: Nhan Sắc Tuổi 40 Của Mc Tùng Chi, Nguyễn Tùng Chi

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng tất cả nói giỡn!

Hôm ni họ vừa học hai thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC cùng CRY OVER PILLED MILK tức là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.


Chuyên mục: KHÁI NIỆM