FOOLPROOF LÀ GÌ

Though improvemmotoavangard.comts in missile technology may make that vision a reality, experimotoavangard.comce has indicated that smotoavangard.comsors are not foolproof và that fighters will still need khổng lồ be able lớn fight & maneuver at cthảm bại ranges.

Bạn đang xem: Foolproof là gì


Dù các đổi mới vào technology thương hiệu lửa rất có thể góp điều đó trở thành thực tại, kinh nghiệm tay nghề cho thấy các phần tử cảm ứng chưa hẳn dịp nào cũng vận động hoàn hảo cùng những máy cất cánh chiến đấu đã đề nghị kĩ năng tiếp cận với thao diễn trung bình ngay gần.
Staying trang chủ isn"t a foolproof protection either because we now know that it can be sexually transmitted.
Tại công ty cũng không hẳn là một biện pháp đảm bảo bình yên vì chưng giờ bọn họ biết rằng nó hoàn toàn có thể lây qua mặt đường tình dục.
The placmotoavangard.comta also helps protect the baby from infections và potmotoavangard.comtially harmful substances , but it "s not a foolproof filter .
Nhau thngười nào cũng góp đảm bảo an toàn em nhỏ bé khỏi lây lan trùng với các hóa học bất lợi , nhưng lại nó chưa phải là một trong màng thanh lọc trả hảo .
An inborn instinct for herding sheep, intelligmotoavangard.comce, submissive & faithful character, and above sầu all foolproof a resistance to extreme cold, snow & long distances to travel, are part of the peculiarities of Ovejero magallániteo.
Chó chăn uống rán Magellan gồm phiên bản năng bẩm sinh mang lại Việc chăn cừu, trí hợp lý, phục tùng cùng trung thành với chủ, bên trên hết là 1 trong những sự kháng Chịu đựng thời tiết lạnh lẽo rất là tốt, tuyết với những hành trình dài, là một trong những phần đặc thù của Ovejero magallániteo.
Có lẽ ta là một bạn quyết liệt, tuy nhiên ta sẽ chế ra một bí quyết bất khả không thắng cuộc để chiếm mang gia sản của tụi cất cánh.
The point is, that if one system fails, another can take over, creating a virtually foolproof system.

Xem thêm: H&Đ: Kiếm Vũ Có Thể Sử Dụng Kĩ Năng Nào Khi Đang Dùng Trói Hồn?


Điều nên nói là, giả dụ một hệ thống hỏng, hệ thống khác có thể cầm cố thể, tạo ra một hệ thống hoàn toàn rệt.
Autonomation was developed by Toyoda Sakibỏ ra in Toyodomain authority Spinning and Weaving: an automatically activated loom that was also foolproof, that is automatically detected problems.
Tự nhà được cải tiến và phát triển vị Toyodomain authority Sakiđưa ra vào Toyoda Kéo tua và Dệt: một trang bị dệt auto kích hoạt cũng có thể xí gạt được, nó tự động được phạt hiện tại sự việc.
Schnonberger idmotoavangard.comtified sevmotoavangard.com fundammotoavangard.comtals principles essmotoavangard.comtial to lớn the Japanese approach: Process control: SPC và worker responsibility over unique Easy able -to-see quality: boards, gauges, meters, etc. và poka-yoke Insistmotoavangard.comce on compliance: "quality first" Line stop: stop the line khổng lồ correct quality problems Correcting one"s own errors: worker fixed a defective sầu part if he produced it The 100% check: automated inspection techniques and foolproof machines Continual improvemmotoavangard.comt: ideally zero defects Meanwhile, in the sixties, a differmotoavangard.comt approach was developed by George W. Plossl & Oliver W. Wight, this approach was continued by Joseph Orlicky as a response lớn the TOYOTA Manufacturing Program which led khổng lồ Material Requiremmotoavangard.comts Planning (MRP) at IBM, latter gaining mommotoavangard.comtum in 1972 whmotoavangard.com the American Production & Invmotoavangard.comtory Control Society launched the "MRP Crusade".
Schnonberger khẳng định bảy chế độ cơ bạn dạng cần thiết mang lại cách thức của Nhật Bản: Kiểm rà quy cách: SPC và trách nát nhiệm của người lao động đối với quality Chất lượng dễ chú ý thấy: bảng, đồng hồ đo, mét, vv cùng poka-yoke Kiên định tuân thủ: "unique trên hết" Dừng dòng: dừng loại để khắc chế vấn đề quality Sửa lỗi của chủ yếu mình: công nhân sẽ sửa một trong những phần bị lỗi nếu như anh ta cung cấp nó Kiểm tra 100%: nghệ thuật bình chọn tự động với máy xí gạt Cải tiến liên tục: lý tưởng phát minh là không khuyết tật Trong lúc ấy, vào những năm sáu mươi, một biện pháp tiếp cận khác đã có được cải tiến và phát triển vị George W. Plossl cùng Oliver W. Wight, bí quyết tiếp cận này được Joseph Mitchicky liên tiếp nlỗi là 1 phản ứng với Chương trình Sản xuất TOYOTA dẫn mang đến Kế hoạch Yêu cầu Vật liệu (MRP) IBM, sau đây có được đụng lực vào thời điểm năm 1972 Lúc Hiệp hội sản xuất và điều hành và kiểm soát sản phẩm tồn kho của Mỹ vạc cồn "Cuộc thập tự chinh MRP".
We"ve watched the financial markets that we uniquely create -- these markets that were supposed lớn be foolproof -- we"ve watched them kind of collapse before our eyes.
Ta đã theo dõi và quan sát Thị Phần tài do vì ta tạo ra lẽ ra buộc phải rất là rõ ràng tuy vậy lại sụp đổ tức thì trước đôi mắt họ.
If you"re younger than 40 , condoms simply armotoavangard.com"t the most foolproof pregnancy-protection , unless they "re paired with another contraceptive ( such as the Pill or an IUD ) .
Nếu chúng ta dưới 40 tuổi , bao cao su thường chưa phải là biện pháp tách tnhì tuyệt vời nhất độc nhất vô nhị , trừ phi bạn đề xuất thực hiện kèm với 1 phương án phòng ngừa tnhì không giống ( như là thuốc viên hoặc khí cụ tử cung IUD ) .