Frog Là Gì

nhỏ ngoé·con nhái·ngoé·Ếch·gà đồng·khuy ktiết thùa·quai đeo kiếm·quai đeo lưỡi lê·mặt đường ghi·ếch nhái·cỗ ko đuôi


*

*

Diets vary widely, with examples including Tornierella, which specializes on snails, & Afrixalus fornasini, the only terrestrial frog known to prey on eggs of other species of anurans.

Bạn đang xem: Frog là gì


Chế độ ẩm thực siêu không giống nhau, với những ví dụ bao gồm Tornierella là số đông loại siêng về nạp năng lượng ốc sên , với Afrixalus fornasinii, loài ếch cạn độc nhất đang biết chuyên nạp năng lượng trứng của những loài ếch nhái khác.
Since human arrival, almost half of the country"s vertebrate species have become extinct, including at least fifty-one birds, three frogs, three lizards, one freshwater fish, & one bat.
Kể từ bỏ Lúc con fan mang lại định cư, ngay sát phân nửa những loại động vật hoang dã gồm xương sinh sống đang xuất xắc chủng, bao hàm tối thiểu 51 loại chyên ổn, 3 loại ếch, 3 loài kỳ đà, 1 loài cá nước ngọt, với một loại dơi.
Now at the kết thúc of that flyby, it took the frogs fully 45 minutes khổng lồ regain their chorusing synchronithành phố, during which time, và under a full moon, we watched as two coyotes và a great horned owl came in to piông chồng off a few of their numbers.
Bây giờ đồng hồ là thời điểm chấm dứt Khi bay ngang thông qua đó, nó đang đến những nhỏ ếch mất 45 phút để đồng điệu lại chorusing của bọn chúng, với trong thời gian đó, cùng bên dưới ánh trăng tròn, công ty chúng tôi vẫn xem như là nhì chó sói cùng một great horned owl cho nhằm nhận biết một vài ba con số của họ.
To keep from digesting her eggs, it was necessary that the mother frog not only stop eating but also stop producing stomach acid.
Additionally, a variety of gliding vertebrates are found in Africa, a family of hylids (flying frogs) lives in South America & several species of gliding squirrels are found in the forests of northern Asia and North America.
Ngoài ra, một loại động vật tất cả xương sinh sống khác đang rất được tìm kiếm thấy sinh sống châu Phi, một họ ếch đang sinh sống ngơi nghỉ Nam Mỹ và một số loài loài sóc bay được tìm kiếm thấy vào rừng nghỉ ngơi Bắc Á cùng Bắc Mỹ.
Sergeyev was one of many scientists present when Kulagina attempted to use her energy lớn stop the beating of a frog"s heart floating in solution.

Xem thêm: " Hậu Vận Là Gì, Nghĩa Của Từ Hậu Vận, Hậu Vận Nghĩa Là Gì


Sergeyev là một Một trong những bên công nghệ hiện nay Lúc Kulagimãng cầu nỗ lực sử dụng năng lực của mình nhằm ngăn chặn việc đập trái tlặng của một nhỏ ếch.
13 And I saw three unclean inspired expressions* that looked like frogs come out of the mouth of the dragon+ và out of the mouth of the wild beast và out of the mouth of the false prophet.
13 Tôi thấy bố lời thần khải ô uế* trông nhỏng ếch, ra tự mồm con dragon,+ miệng bé thụ dữ cùng mồm kẻ tiên tri mang.
Some of the antimicrobial peptides on frog skin can kill HlV, some act as pain killers, và others serve sầu as natural mosquilớn repellents.
Một số các peptit kháng khuẩn ngơi nghỉ da ếch rất có thể giết thịt HIV, một số lại sở hữu chức năng giảm đau, với một trong những là thuốc kháng muỗi thoải mái và tự nhiên.
And we were at this restaurant, & she said, "So, basically, frogs lay eggs & the eggs turn into tadpoles, and tadpoles turn into lớn frogs."
At Frog, the company I work for, we hold internal tốc độ meet sessions that connect old and new employees, helping them get to lớn know each other fast.
Tại Frog, cửa hàng mà lại tôi vẫn thao tác, Shop chúng tôi tổ chức những cuộc gặp gỡ nhanh vào đơn vị để kết nối nhân viên new và nhân viên cấp dưới nhiều năm, giúp bọn họ hiểu về nhau nhanh chóng rộng.
The Philippines also has 50-60 endemic Platymantis frog species, by far the most diverse genus of amphibians in the archipelago.
Philippines cũng đều có 50-60 loài ếch nhái Platymantis, cho đến bây chừ là đưa ra động vật hoang dã lưỡng cư có rất nhiều loại không giống nhau tuyệt nhất ở quần đảo này.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M