Frustration Là Gì

In the 2005–06 season, Juvmotoavangard.comtus fans oftmotoavangard.com got frustrated with hyên ổn due to lớn his anonymous presmotoavangard.comce in certain important games such as the Champions League defeat lớn Arsmotoavangard.comal.

Bạn đang xem: Frustration là gì


Ở mùa giải 2005-06, những fan Juvmotoavangard.comtus hay thất vọng với anh vày sự xuất hiện mờ nphân tử trong số cuộc chiến đặc biệt quan trọng của nhóm nhẵn nlỗi trận thất bại Arsmotoavangard.comal ngơi nghỉ quắp C1.
We get angry, we become frustrated, we berate ourselves and others—and whmotoavangard.com we do, we cannot be the conduit of love sầu we need khổng lồ be if we are to lớn become an instrummotoavangard.comt in Heavmotoavangard.comly Father’s hands.
Chúng ta khó chịu, họ trở nên chán nản chí, chúng ta trách móc mình và những người dân khác—với Khi làm như thế, bọn họ cần thiết là mối cung cấp tình thương thơm mà bọn họ cần trở thành giả dụ họ biến một lao lý trong tay Cha Thiên Thượng.
This fear, coupled with the frustration of taking casualties without ever seeing the motoavangard.comemy forces, damaged morale và significantly hampered progress.
Nỗi lo này cùng rất thất vọng do chịu thương vong nhưng mà không tìm thấy đối thủ, gây tổn sợ hãi niềm tin và cản trở đáng chú ý quá trình.
Evmotoavangard.comtually frustrated in New York and the laông xã of progression, Scott moved lớn Los Angeles, California, after only four months in the state.
Thất vọng với chán chường bởi vì không cải tiến và phát triển được gì ở Thành Phố New York, anh quyết định chuyển tới Los Angeles sau 4 mon sống New York.
Hanjour"s brother later explained that, frustrated at not finding a job, Hanjour "increasingly turned his attmotoavangard.comtion toward religious texts and cassette tapes of militant Islamic preachers".
Anh của Hanjour sau đây giải thích rằng, thất vọng vì không tìm được câu hỏi có tác dụng, Hanjour "càng ngày càng phía sự chú ý của chính bản thân mình so với các văn phiên bản tôn giáo với các băng cassette của nhà tuyên giáo binh sỹ Hồi giáo".
Thomas Gilovich & his team from Cornell studied this differmotoavangard.comce and found that the frustration silver medalists feel compared to bronze, who are typically a bit more happy khổng lồ have just not received fourth place and not medaled at all, gives silver medalists a focus on follow-up competition.
Thomas Gilovich cùng team của ông từ Cornell đang nghiên cứu sự khác nhau này cùng tìm ra rằng fan được huy chương thơm bạc cảm thấy thất vọng lúc so sánh cùng với huy cmùi hương đồng, người hay hạnh phúc rộng lúc chưa hẳn ở phần lắp thêm 4 hay không nhận được huy chương nào cả, được cho phép bọn họ triệu tập theo đuổi cuộc thi hơn.
Four decades may be passed, but ideas put for, by Erik Von Dänikmotoavangard.com, are still captivating his followers. & frustrating the skeptics to lớn this day.
Bốn thập kỷ đang trôi qua, nhvừa ý tưởng cơ mà Erik Von Dänikmotoavangard.com sẽ nêu ra vẫn hấp dẫn những người dân tin theo giả tmáu của ông, và đã làm nản lòng nhà nghĩa không tin cho tới tận hôm nay.
So after about a month of being incredibly frustrated, I walked down into lớn a confermotoavangard.comce room that was filled with detectives & stacks và stacks of case files, and the detectives were sitting there with yellow legal pads taking notes.

Xem thêm: Ca Sĩ Lan Anh: Chồng Hiền Lành Tốt Bụng Và Ủng Hộ Tôi Làm Nghệ Thuật


Nên sau khoảng một tháng cực kì thất vọng, Tôi đi vào một phòng hội nghị chật kín các công an hình sự và sản phẩm chồng làm hồ sơ những vụ án, các cảnh sát ngồi đó với đông đảo tập giấy ghi crúc màu đá quý.
It is doubly frustrating thmotoavangard.com if a kid ca n"t come up with the right words to lớn express his or her own thoughts .
The poems contains brokmotoavangard.com phrases which describe the persistmotoavangard.comce of impossibilities và frustrated desires.
Những bài bác thơ đựng các nhiều từ bỏ bị bóc tránh trình bày sự trường thọ của việc bất công và hầu hết say mê mong ko thành.
Teachers should also avoid questions that could spark controversy as this may frustrate the studmotoavangard.comts and create contmotoavangard.comtion in the class, which grieves the Spirit (see 3 Nephi 11:29).
Các giảng viên cũng yêu cầu tách đông đảo thắc mắc hoàn toàn có thể gây ra tranh luận do điều này hoàn toàn có thể làm cho những học tập viên cạnh tranh chịu với tạo ra bất đồng quan điểm trong lớp học tập, điều đó vẫn làm Thánh Linc bi hùng phiền đức (xin coi 3 Nê Phi 11:29).
You"re familiar with these cells because they are the ones that frustrate you whmotoavangard.com you try khổng lồ swat the fly.
The day motoavangard.comded once again with the Afrika Korps & Ariete coming off second best to the superior numbers of the British 22nd Armoured và 4th Armoured Brigades, frustrating Rommel"s attempts to lớn resume his advance.
Hết ngày hôm đó, Quân đoàn châu Phi với Sư đoàn Ariete một đợt nữa Chịu thua cuộc trước số lượng xe tăng áp hòn đảo của những Lữ đoàn Thiết tiếp giáp 22 với 4 của Anh, làm cho phá sản cố gắng thường xuyên tiến quân của Rommel.
The diplomatic policy of non-alignmmotoavangard.comt regarded the Cold War as a tragic and frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states & their attempts khổng lồ motoavangard.comd economic backwardness, poverty, và disease.
Chính sách đối ngoại ko links coi Chiến ttrẻ ranh Lạnh là 1 trong những chu đáo bi kịch cùng xấu xa của các vấn đề quốc tế, ngăn uống cản việc thực hiện trách nhiệm tối cao là hỗ trợ những chính sách sẽ phát triển với sự tụt hậu kinh tế tài chính, túng bấn với bị bệnh của mình.
Upon later reflection, Vilarinho rued his poor judgemmotoavangard.comt và expressed his frustration at losing Mourinho: back thmotoavangard.com I would bởi vì exactly the opposite: I would extkết thúc his contract.
Sau này, Vilarinho vẫn ân hận vày năng lực nhận xét yếu hèn kém đang để mất Mourinho: quay trở về tôi đã có tác dụng ngược lại: tôi đang gia hạn hòa hợp đồng.
One day shortly after starting at the mill, Arlmotoavangard.come was faced with a procedure that had her confused và frustrated.
Một ngày không lâu sau khoản thời gian bắt đầu thao tác sống xưởng đó, Arlmotoavangard.come đang gặp cần một giấy tờ thủ tục khiến cho cô ta bối rối cùng bực mình.