GDP LÀ GÌ? Ý NGHĨA, VAI TRÒ VÀ CÁCH TÍNH CHỈ SỐ GDP CHUẨN NHẤT

1 GDP Là Gì? 4 Cách Tính Chỉ Số GDP4.1 Tính GDP Theo Phương Pháp Chỉ Tiêu ( Tính Tổng Chỉ Tiêu)4.2 Tính GDP Theo Phương Pháp Chi Phí ( Tính Theo Thu Nhập) 4.3 Tính GDP Theo Phương Pháp Sản Xuất

Để đánh giá về sự tăng trưởng của nền kinh tế, người ta thường sử dụng chỉ số GDP. Vậy GDP là gì? Chỉ số GDP có ý nghĩa thế nào và cách tính ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về GDP trong bài dưới đây.

Bạn đang xem: Gdp là gì? ý nghĩa, vai trò và cách tính chỉ số gdp chuẩn nhất

GDP Là Gì? 

*
Chỉ số GDP

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “ Gross Domestic Product” nghĩa tiếng Việt là “ tổng sản phẩm quốc nội”. Hay nói một cách cụ thể, GDP là tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong ranh giới địa lý của một quốc gia trong khoảng thời gian xác định có thể là 1 quý, hoặc 6 tháng hoặc 9 tháng hay 1 năm.

GDP là chỉ số có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.

GDP Bình Quân Đầu Người Là Gì? 

GDP bình quân đầu người là chỉ số thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh tính bình quân trên đầu người của một quốc gia trong một năm. Chỉ số GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của người dâu trong quốc gia đó.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia chia cho tổng dân số của quốc gia tại thời điểm đó.

GDP Danh Nghĩa Là Gì? 

GDP danh nghĩa tiếng Anh là Nominal Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội GDP tính theo giá thị trường hiện tại. Chỉ số GDP danh nghĩa sẽ phản ánh sự thay đổi giá do lạm phát và tốc độ tăng giá của nền kinh tế. Nếu tất cả mức giá cùng tăng hoặc cùng giá thì chỉ số GDP danh nghĩa sẽ lớn hơn.

GDP Thực Tế Là Gì?

GDP thực tế tiếng Anh là Real Gross Domestic Product ( hay Real GDP) được hiểu là thước đo tổng sản phẩm hàng hóa – dịch vụ trong nước đã được điều chỉnh theo tốc độ lạm phát. Nếu lạm phát dương thì GDP thực tế sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa do công thức tính GDP thực tế = GDP danh nghĩa/ hệ số giảm phát GDP.

GDP Xanh Là Gì? 

GDP xanh – Green GDP là phần GDP còn lại sau khi đã trừ đi một phần chi phí để phục hồi môi trường do hậu quả của quá trình tái sản xuất gây ra. GDP xanh = GDP – tất cả chi phí phục hồi tái tạo môi trường trong chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Cách Chơi Angry Birds 2 - 6 'Bí Kíp' Cần Biết Khi Chơi Angry Birds 2

Ý Nghĩa Của Chỉ Số GDP Đối Với Một Quốc Gia

Chỉ số GDP có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế của quốc gia như sau:

GDP là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia, thể hiện sự thay đổi biến động của giá sản phẩm dịch vụ hàng hóa theo thời gian.GDP bình quân đầu người sẽ thể hiện được mức thu nhập trung bình của người dân cũng như chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân của mỗi quốc gia.Chỉ số GDP giảm sẽ thể hiện sự suy thoái kinh tế, lạm phát và tình trạng trượt giá, thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó chỉ số GDP cũng có một số điểm hạn chế đó là:

Không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất hàng hóa, chất lượng hàng hóa.Không đo lường được chính xác sự phát triển kinh tế của quốc gia hay chất lượng đời sống của người dân.Chỉ xét đến sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới, bỏ qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệpKhông tính đến các hoạt động tự cung, tự cấp trong quốc gia, không định lượng giá trị của các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chỉ Số GDP

3 yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP là:

Dân số: GDP và dân số có mối quan hệ qua lại, căn cứ vào dân số để tính GDP bình quân đầu người. Dân số chính là lực lượng lao động tạo ra vật chất và cũng là đối tượng tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ.FDI: Chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng tác động đến chỉ số GDP. Hình thức đầu tư dài hạn của nước ngoài bao gồm tiền bạc, vật chất, cơ sở hạ tầng, phương tiện sản xuất…Lạm phát: Lạm phát là sự mất giá trị của tiền tệ, giá cả leo thang, tăng lên liên tục theo thời gian. Lạm phát tăng quá mức sẽ dẫn tới việc khủng hoảng kinh tế nhưng bị ngộ nhận là GDP tăng.

Cách Tính Chỉ Số GDP

*
Cách tính chỉ số GDP

Có 3 cách tính chỉ số GDP đó là:

Tính tổng chỉ tiêu.Tính theo thu nhập.Tính theo phương pháp sản xuất.

Tính GDP Theo Phương Pháp Chỉ Tiêu ( Tính Tổng Chỉ Tiêu)

Công thức

Tính GDP theo tổng chỉ tiêu là phương pháp chính xác nhất với công thức như sau:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

C là chỉ tiêu hộ gia đình: gồm các chỉ tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.G là chỉ tiêu của chính phủ: tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông…I là tổng đầu tư: các khoản chi tiêu của doanh nghiệp bao gồm trang thiết bị, nhà xưởngNX là cán cân thương mại: xuất khẩu ròng của nền kinh tế. NX = X (xuất khẩu) – M ( nhập khẩu).Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm: các hộ gia đình (H), chủ nhà máy xay bột (M) và chủ lò bánh mì (B). H mua bánh mì từ B với giá là 100 và bột mì từ M với giá là 10 (như là những khoản chi tiêu vào sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì từ M với giá 40 để làm ra bánh mì.

Giả sử M không sử dụng các sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và M đều nhận dịch vụ lao động và vốn từ H; B đã thanh toán cho H các khoản bao gồm: 30 cho chi phí thuê lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Tương tự M đã thanh toán cho H các khoản bao gồm: 40 cho chi phí thuê lao động và 10 cho thuê vốn.

Từ các thông trên, GDP theo phương pháp chi tiêu sẽ được tính như sau:

GDP = C + G + I + NX (do chỉ có chi tiêu hộ gia đình nên I= 0, G= 0, NX= 0) => GDP = 10 + 100 = 110

Tính GDP Theo Phương Pháp Chi Phí ( Tính Theo Thu Nhập) 

Công thức

Công thức tính theo thu nhập là: