Giáo trình trung cấp lý luận chính trị hành chính

Giáo trình trung cấp trình bày chủ yếu trị hành chủ yếu Trung cấp bao gồm trị » Giáo trình trung cấp cho giải thích thiết yếu trị hành chính

Giáo trình trung cung cấp trình bày thiết yếu trị hành chính bao hàm 07 học tập phần với văn bản cơ bản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

*

STTTÊN PHẦN VÀ BÀI
INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I.1Những vấn đề cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin
1Những vấn đề cơ bạn dạng của công ty nghĩa duy đồ biện chứng
2Những vấn đề cơ bạn dạng của công ty nghĩa duy thiết bị định kỳ sử
3Những vấn đề cơ bản của phương thức cấp dưỡng tứ bản chủ nghĩa
4Những vấn đề kinh tế bao gồm trị của thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa làng hội
5Sứ mệnh lịch sử vẻ vang toàn nhân loại của kẻ thống trị công nhân
6Chủ nghĩa buôn bản hội với con đường tăng trưởng công ty nghĩa xóm hội
7Liên minch công – nông – trí thức trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xã hội
Thi không còn phần I.1
I.2Những sự việc cơ phiên bản của tứ tưởng Hồ Chí Minh
8Nguồn gốc, quy trình xuất hiện cùng cách tân và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
9Tư tưởng HCM về hòa bình dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội
10Tư tưởng HCM về đại đoàn kết
11Tư tưởng HCM về nhà nước của dân, vì dân, bởi dân
12Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ với công tác làm việc cán bộ
Thi không còn phần I.2
IINHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
II.1Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản
1Học tngày tiết Mác-Lênin với tư tưởng TP HCM về Đảng Cộng sản
2Nguyên ổn tắc tổ chức cùng vận động cơ phiên bản của Đảng Cộng sản
3Đảng Cộng sản ráng quyền cùng phương thức lãnh đạo của Đảng trong ĐK Đảng vắt quyền
II.2Những vấn đề cơ bạn dạng về lịch sử hào hùng Đảng Cộng sản Việt Nam
4Sự thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản toàn quốc cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
5Đảng chỉ huy đấu tranh giành cơ quan ban ngành (1930-1945)
6Đảng chỉ huy đương đầu bảo đảm an toàn cơ quan ban ngành giải pháp mạng, giải phóng dân tộc cùng thống nhất tổ quốc (1945-1975)
7Đảng lãnh đạo sản xuất công ty nghĩa làng hội ngơi nghỉ miền Bắc (1954-1975)
8Đảng chỉ huy thành lập chủ nghĩa xóm hội cùng bảo đảm Tổ quốc (1975-1986)
9Đảng lãnh đạo việc làm thay đổi nước nhà (1986 mang đến nay)
Thi hết phần II
IIINHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC, PHÁPhường LUẬT VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
III.1Những sự việc cơ bạn dạng về hệ thống chính trị, nhà nước với luật pháp xã hội nhà nghĩa
1Hệ thống chủ yếu trị cùng thay đổi khối hệ thống chính trị sinh sống toàn quốc hiện tại nay
2Xây dựng Nhà nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa nước ta của quần chúng, bởi quần chúng. #, bởi nhân dân
3Hội đồng quần chúng và Ủy ban nhân dân
4Pháp pháp luật cùng khối hệ thống luật pháp làng hội công ty nghĩa Việt Nam
5Nội dung cơ phiên bản một trong những ngành cơ chế trong khối hệ thống điều khoản VN (Luật Hiến pháp, Luật Hành chủ yếu, Luật Kinh tế, Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, Luật Đất đai, Luật Dân sự)
6Pháp phép tắc tiến hành dân chủ sinh sống cơ sở
7Thực hiện pháp luật với bức tốc pháp dụng thôn hội chủ nghĩa
 Thi không còn phần III.1
III.2Những vấn đề cơ bản về quản lý hành bao gồm công ty nước
8Lý luận về quản lý hành chủ yếu công ty nước
9Quản lý cán bộ, công chức sinh sống cơ sở
10Quản lý túi tiền địa phương
11Quản lý đất đai, địa giới hành chủ yếu và xây dựng làm việc cơ sở
12Quản lý hoạt động tài chính sống cơ sở
13Quản lý hoạt động vnạp năng lượng hoá, giáo dục, y tế nghỉ ngơi cơ sở
14Quản lý hành chủ yếu – bốn pháp ở cơ sở
15Xây dựng planer cải tiến và phát triển tài chính – làng mạc hội ở cơ sở
16Kiểm tra, xử phạt và chống chế hành thiết yếu sinh sống cơ sở
17Tiếp công dân, giải quyết và xử lý khiếu nài, tố giác của công dân ở cơ sở
18Một số vấn đề về cải cách hành thiết yếu ngơi nghỉ cơ sở
 Thi không còn phần III.2
IVĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1Phát triển nền kinh tế Thị phần lý thuyết xã hội nhà nghĩa sống Việt Nam
2Mô hình tăng trưởng với cách tân và phát triển các ngành, nghành kinh tế nghỉ ngơi Việt Nam
3Đẩy to gan công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn thêm cùng với phát triển kinh tế học thức ở Việt Nam
4Xây dựng với trở nên tân tiến nền văn uống hoá nước ta tiên tiến và phát triển, đậm đà phiên bản dung nhan dân tộc
5Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về cơ chế làng mạc hội
6Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước toàn nước về giáo dục – huấn luyện và đào tạo, khoa học – công nghệ
7Đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước toàn quốc về dân tộc bản địa, tôn giáo
8Đường lối, cơ chế của Đảng và Nhà nước đất nước hình chữ S về thực hiện quyền nhỏ người
9Quan điểm của Đảng, lao lý của Nhà nước toàn quốc về chống, kháng tyêu thích nhũng, lãng phí
10Những sự việc cơ bạn dạng về chiến lược bảo đảm Tổ quốc nước ta làng mạc hội chủ nghĩa hiện nay nay
11Xây dựng cùng cải tiến và phát triển kinh tế tài chính – thôn hội lắp với quốc phòng – an ninh
12Công tác tranh đấu phòng chống tội nhân cùng tệ nàn thôn hội hiện nay nay
13Tình hình trái đất với cơ chế đối ngoại của Đảng cùng Nhà nước Việt Nam vào tiến độ hiện tại nay
14Báo cáo thực tế
 Thi hết phần IV
VKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NGHIỆPhường. VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN
V.1Một số khả năng cơ phiên bản trong lãnh đạo, thống trị của cán cỗ chỉ huy, thống trị sinh sống cơ sở
1Hoạt động lãnh đạo, cai quản của cán cỗ chỉ huy, cai quản ở cơ sở
2Phong phương pháp lãnh đạo của cán cỗ chỉ đạo, quản lý sinh hoạt cơ sở
3Kỹ năng ra đưa ra quyết định cùng tổ chức triển khai đưa ra quyết định của cán bộ chỉ đạo, quản lý sống cơ sở
4Kỹ năng tuyên truyền, ttiết phục của cán bộ lãnh đạo, cai quản ngơi nghỉ cơ sở
5Kỹ năng tích lũy với cách xử trí báo cáo trong chỉ huy, quản lý sinh hoạt cơ sở
6Kỹ năng xử lý trường hợp bao gồm trị – buôn bản hội sống cơ sở
7Kỹ năng Review cùng sử dụng cán cỗ làm việc cơ sở
8Kỹ năng điều hành quản lý văn phòng sinh sống cơ sở
9Kỹ năng biên soạn thảo văn bản
Thi hết phần V.1
V.2Nghiệp vụ công tác làm việc Đảng làm việc cơ sở
10Tổ chức cửa hàng đảng cùng nâng cao năng lượng chỉ đạo, sức pk của tổ chức triển khai cơ sở đảng
11Công tác đảng viên của tổ chức triển khai cửa hàng đảng và nhiệm vụ công tác đảng viên
12Công tác cán cỗ của tổ chức cửa hàng đảng và nhiệm vụ công tác làm việc cán bộ
13Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi cỗ và đại hội đảng bộ, chi cỗ ngơi nghỉ cơ sở
14Công tác tứ tưởng của tổ chức triển khai cơ sở đảng và nhiệm vụ công tác làm việc tứ tưởng
15Công tác dân vận của tổ chức triển khai đại lý đảng cùng nhiệm vụ công tác làm việc dân vận
16Công tác khám nghiệm, giám sát của tổ chức triển khai đại lý đảng và nghiệp vụ công tác làm việc khám nghiệm, giám sát
17Công tác của cung cấp uỷ đảng sinh hoạt các đại lý với của tín đồ bí thư
18Công tác vnạp năng lượng chống cung cấp ủy cơ sở cùng nhiệm vụ công tác vnạp năng lượng phòng cung cấp ủy
Thi hết phần V.2
V.3Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc cùng đoàn thể quần chúng nghỉ ngơi cơ sở
19Nghiệp vụ công tác làm việc Mặt trận Tổ quốc và vận chuyển tạo khối đại cấu kết dân tộc sinh hoạt cơ sở
20Nghiệp vụ công tác làm việc Công đoàn với chuyển động công nhân ngơi nghỉ cơ sở
21Nghiệp vụ công tác làm việc Hội Nông dân cùng vận tải nông người ở cơ sở
22Nghiệp vụ công tác Đoàn Tkhô giòn niên với chuyên chở tkhô nóng niên nghỉ ngơi cơ sở
23Nghiệp vụ công tác Hội Phụ thiếu phụ với chuyển vận thiếu phụ làm việc cơ sở
24Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và chuyển vận cựu binh lực nghỉ ngơi cơ sở
Thi hết phần V.3
VITÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG (HOẶC NGÀNH)
1Lịch sử Đảng cỗ địa phương (hoặc ngành)
2Nhiệm vụ cơ bạn dạng và những giải pháp hầu hết trở nên tân tiến những nghành cuộc sống thôn hội của địa phương (hoặc ngành)
3Một số report chuyên đề về địa phương thơm (hoặc ngành)
Thi không còn phần VI
VIINGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHOÁ, ÔN THI TỐT NGHIỆP.., THI TỐT NGHIỆP HOẶC VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
1Đi nghiên cứu thực tiễn địa pmùi hương (hoặc ngành) cùng viết thu hoạch
2Ôn thi giỏi nghiệp, thi giỏi nghiệp hoặc viết đái luận cuối khóa