Hardware store là gì

Các một số loại cửa hàng phổ biến vào cuộc sống được Điện thoại tư vấn thế nào vào giờ Anh? Chúng ta thuộc học tập từ bỏ vựng chủ đề này nhé.Bạn sẽ xem: Hardware store là gì

antique shop – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: shop thứ cổ

bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: shop bánh ngọt

barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu giảm tóc nam

beauty salon – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm có tác dụng đẹp

big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: siêu thị tạp hóa (general store)

book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc cuốn sách (cung cấp sách đến member với giá rẻ qua tin nhắn hoặc đặt trước)

bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách

bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: shop sách (đồ sộ khôn xiết nhỏ cùng cung cấp những một số loại tạp chí)

booth – /buːθ/: tiệm cóc, bốt năng lượng điện thoại

bottle shop – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: shop cung cấp rượu bia

boutique – /buːˈtiːk/: siêu thị nhỏ tuổi buôn bán xống áo, giày dép, …

bucket shop – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/: đại lý vé đồ vật bay giá rẻ, hoặc tổ chức dịch vụ du ngoạn giá bán rẻ

builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: siêu thị vật tư xây dựng

butcher shop – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: shop chào bán thịt

café – /kæfˈeɪ/: tiệm cà phê

cash-and-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: siêu thị bán buôn

chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi cửa hàng

charity shop – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: siêu thị chào bán đô tự thiện

pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc

chip shop – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: siêu thị phân phối món ăn đưa đi (thường là khoai nghiêm tây cừu, cá chiên…)

laundry – /ˈlɑːn.dri/: shop giặt ủi

commissary – /ˈkɑː.mə.ser.i/: siêu thị trong phòng nước Ship hàng cho những đối tượng người dùng quan trọng đặc biệt (như quân nhân)

convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: cửa hàng nhân tiện ích

corner shop – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: siêu thị nhỏ dại chào bán món ăn cùng hầu như vật dụng lượm vặt

deli – /ˈdel.i/ – quầy buôn bán đồ ăn nhanh

delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: cửa hàng chào bán món ăn ngon (thường nhập vào từ bỏ nước ngoài)

department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/: TTTM cao cấp

dime store – /daɪm.stɔːr/: shop bán đồ rẻ tiền

drapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: cửa hàng trang bị may mặc

duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: siêu thị bán hàng miễn thuế

filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: shop xăng dầu (petrol station)

flower shop – /flaʊər ˌʃɑːp/: siêu thị hoa

garage – /ɡəˈrɑːʒ/: cửa hàng thay thế cùng phân phối xe cộ ô tô

garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: chỗ buôn bán những các loại phân tử tương đương, cây trồng

gift shop – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: cửa hàng bán sản phẩm lưu giữ niệm

haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: cửa hàng bán sản phẩm kim chỉ, những phép tắc may mặc (sinh hoạt Mỹ: shop phân phối bikini nam)

hardware shop – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: shop chào bán các thứ dụng kim loại (ironmonger’s)

hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: siêu thị mập (megastore)

junk shop – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: siêu thị bán đồ cũ

liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: tiệm buôn bán rượu bia mang đi không ship hàng trên quán)

newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper shop)

outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán hàng dã nước ngoài (quần áo, trại…)

perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: cửa hàng buôn bán nước hoa

service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: cửa hàng bán hàng phú tùng

service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: cửa hàng cung cấp xăng, dầu

stationery shop – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: shop vnạp năng lượng chống phẩm

supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: khôn xiết thị

sweet shop – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: siêu thị bánh kẹo


*

Ví dụ:

We need to lớn go to supermarket khổng lồ buy some food for dinner.Chúng ta cần cho tới nhà hàng thiết lập ít đồ ăn mang lại ban đêm.

I need some tools lớn repair my car. Could you go to service center khổng lồ buy some for me?Tôi yêu cầu ít vật dụng sửa cái xe của mình. Cậu có thể cho tới cửa hàng phú tùng sở hữu hộ tôi mấy sản phẩm công nghệ được không?