HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH BẮC NINH

*
Vietnamese
*
English
*

*

*

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Sở Tài nguyên góp phần nâng cao hiệu quả làm việc cũng như tiết kiệm các chi phí văn phòng

Thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giúp tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 91,5%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 100%; tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử/tổng số văn bản giấy đạt 100%.

Cùng với đó, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được tích hợp chữ ký số, 100% các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được cấp chứng thư số để sử dụng; 100% các văn bản đều được chứng thực chữ ký số trước khi phát hành trên môi trường mạng. Được thống nhất sử dụng duy nhất 1 phần mềm đảm bảo kết nối liên thông với Trục liên thông Quốc gia cũng như triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã hoàn thiện chức năng theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; phát triển hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp (tích hợp Cổng Thông tin điện tử tỉnh với hệ thống quản lý văn bản và điều hành) giúp giảm bớt khâu trung gian, nhờ đó phản ánh, kiến nghị của người dân được trực tiếp chuyển tới các cơ quan nhà nước. Trong thời gian quy định, cơ quan nhà nước đăng tải nội dung trả lời lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ nguoidan.bacninh.gov.vn. Qua đó, giúp cán bộ công chức trên toàn tỉnh làm quen với việc sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy, tiết kiệm các chi phí văn phòng, đây cũng là một trong những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh.