Hiệu Ứng Sao Băng Được Kích Hoạt Khi Vũ Khí Sao Băng Đạt Cấp Mấy?

Vũ khí Sao Băng và Vũ khí Thiên Thạch là 2 vũ khí cấp độ Huyền thoại ở cấp độ 50, có thể nâng cấp lên cấp độ cao hơn để tăng thêm sức mạnh và hiệu ứng cho nhân vật.

Bạn đang xem: Hiệu ứng Sao Băng được kích hoạt khi vũ khí Sao Băng đạt cấp mấy?

*


Cách lấy

Sau khi nâng cấp độ vũ khí Hổ Phách lên cấp 10, 11 hoặc 12, người chơi có thể nâng cấp lên Vũ khí Sao Băng và Vũ khí Thiên Thạch cấp 1, 2, hoặc 3. Mỗi đường này cho các dòng thuộc tính tăng cường khác nhau. Tỷ lệ nâng cấp lên 1 trong 2 vũ khí Sao Băng hay Thiên Thạch là ngẫu nhiên.

Vũ khí Sao Băng và vũ khí Thiên Thạch

Vũ khí Sao Băng hoặc vũ khí Thiên Thạch khi lên cấp độ 2, sẽ có khả năng kích hoạt hiệu ứng Sao Băng hoặc hiệu ứng Thiên Thạch tương ứng. Hai hiệu ứng này khi được kích hoạt sẽ đem lại sức mạnh cực kỳ to lớn cho người chơi, các chỉ số cộng thêm của hai hiệu ứng này giống nhau. Kích hoạt hiệu ứng Sao Băng hoặc hiệu ứng Thiên Thạch đem lại sức mạnh cho người chơi.

Xem thêm: Tính Năng Rương Kho Báu Sẽ Được Mở Khi Đạt Cấp Bao Nhiêu? Security Check

*

Các dòng thuộc tính cơ bản của tất cả các hệ phái cả hai loại vũ khí này giống nhau. Tuy nhiên, mỗi hệ phái sẽ có các dòng thuộc tính tăng cường khác nhau phù hợp với đặc điểm cũng như kỹ năng của từng hệ phái. Người chơi có thể chọn lựa sao cho phù hợp với lối chơi của mình để có thể nâng cao sức mạnh cho nhân vật.

Cùng điểm qua các dòng thuộc tính tăng cường riêng của mỗi hệ phái:

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Triệu Hồi Sư

*

Sát Thủ

*

Kiếm Vũ

*

Khí Công Sư

*

Nâng cấp

Vũ khí Thiên Thạch và Sao Băng có cấp độ tối đa 12. Tỷ lệ nâng cấp lên từng cấp cao cao hơn là Ngẫu nhiên.

Các nguyên liệu cần thiết để nâng cấp Vũ khí Sao Băng và Thiên Thạch:

Kết tinh Linh ThạchKết tinh Nguyệt ThạchMảnh Tinh VânĐá vũ khí khai sángVũ khí Tế vật (thay đổi theo từng cấp)