IF ANY LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú motoavangard.com.

Bạn đang xem: If any là gì

Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.

Xem thêm: Lý Nhã Kỳ : Thư Kỳ Tuổi U50 Quyến Rũ Như Bông Hồng Phương Đông


We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative sầu word to mean the same as no. …
We use any & every to lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative meaning on its own. It must be used with a negative word to mean the same as no. …
We use any & every to lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả quan điểm của các biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tuyệt của những bên cấp phép.
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related to lớn one another.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…
*

problems that someone has had in the past that they bởi vì not worry about because they happened a long time ago and cannot now be changed

Về bài toán này
*

*

*

Thêm công dụng hữu ích của motoavangard.com motoavangard.com vào trang mạng của khách hàng thực hiện phầm mềm khung search kiếm miễn tổn phí của chúng tôi.
Tìm tìm vận dụng tự điển của chúng tôi ngay lập tức lúc này với chắc hẳn rằng rằng các bạn không lúc nào trôi mất xuất phát từ 1 đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết